Организациона структура - Музеј Војводине
organizaciona-struktura-stablo

Мр Лидија Мустеданагић

Помоћник директора

Одељење археологије

Мр Лидија Баљ

Руководилац одељења, музејски саветник – археолог

Мр Тијана Станковић Пештерац

Музејски саветник, археолог

Мр Јован Коледин

Музејски саветник, археолог

Станко Трифуновић

Музејски саветник, археолог

Далибор Недвидек

Музејски саветник, археолог

Дарко Радмановић, МА

Кустос, археозоолог

Александар Медовић

Виши кустос, археоботаничар

Вера Војт

Музејски саветник, цртач

Одељење старије и културне историје

Сузана Миловановић

Руководилац одељења, музејски саветник – историчар

Веселинка Марковић

Mузејски саветник, историчар

Милкица Поповић

Музејски саветник, историчар

Снежана Добрић

 Виши кустос, историчар

Чарна Милинковић

Виши кустос , историчар

Мирјана Лакић, МА

Кустос, историчар

Александра Стефанов

Виши кустос, историчар уметности

Драгана Гарић

Кустос, историчар уметности

Одељење савремене историје

Др Предраг Бајић

Руководилац одељења, виши кустос – историчар

Кристина Менеши

Виши кустос , историчар

Др Александар Хорват

Кустос, историчар

Татјана Стојков

Кустос, историчар

Мр Дарјуш Самии

Виши кустос , историчар

Војислав Мартинов

Кустос, историчар

Ивана Кулачин

Кустос, историчар

Дејан Болорин

Кустос, историчар

Татјана Вучићевић

Виши документариста

Музеј Присаједињења 1918. године

Зоран Вељановић

Руководилац одељења, архивски саветник, кустос – историчар

Одељење етнологије

Мр Катарина Радисављевић

Руководилац одељења, музејски саветник, етнолог

Љиљана Трифуновић

Музејски саветник, етнолог

Александар Петијевић

Музејски саветник, етнолог

Богдан Шекарић

Музејски саветник, етнолог

Др Татјана Бугарски

Виши кустос, етнолог

Мср Александар Антуновић

Кустос, етнолог

Гордана Јолић

Виши документариста

Одељење музејски комплекс Кулпин

Филип Форкапић

Руководилац одељења, музејски саветник, дипл. инг. пољопривреде

Тања Ђуђић

Виши кустос, етнолог

Драгана Вујаклија

Виши кустос, педагог

Одељење конзервације и рестаурације

Зорана Ђорђевић

Руководилац одељења, конзерватор саветник, конзерватор за материјал од дрвета

Драгана Живковић

Конзерватор саветник, конзерватор за керамички, порцулански и фајансни материјал

Сања Влаховић

Конзерватор за материјал од папира

Бојана Костић – Крчадинац

Kонзерватор за материјал од текстила

Љиљана Ражнатовић

Виши техничар, конзерватор за материјал од папира

Драган Огар

Виши техничар, конзерватор за материјал од метала

Љубица Папић Ристановић

Виши техничар, конзерватор за материјал од текстила

Милица Ђукић

Фoтограф

Миленко Дашић

Виши техничар, столар

Одељење за издавачку делатност и библиотеку

Свјетлана Максимовић

Руководилац одељења, библиотекар

Мр Лидија Мустеданагић

Mузејски саветник

Маја Гојковић

Библиотекар

Оливера Огњановић

Самостални књижничар

Николина Бешир

Самостални књижничар

Одељење за педагошки рад и односе са јавношћу

Слађана Велендечић

Руководилац одељења, портпарол, виши кустос, педагог

Владимира Станисављевић

Mузејски саветник, педагог

Ивана Степанов

Виши кустос, педагог

Татјана Љубојевић

Kустос, педагог

Љиљана Костић

Виши кустос, педагог

Милорад Станојев

Mузејски водич

Љубомир Петровић

Mузејски водич

Немања Костић

Mузејски водич

Драган Стојановић

Mузејски водич

Сувенирница

Весна Шишић

Дипл. економиста

Одељење матичне службе

Наталија Вуликић

Руководилац одељења, информатичар

Клаудија Петровић

Информатичар

Сташа Арсеновић Копривица

Kустос, етнолог

Никола Мркшић

Kустос, археолог

Одељење општих и правних послова

Јелена Андрић

Секретар Музеја Војводине, дипл. правник

Константина Себастијан

Aдминистративни радник

Марко Масликовић

Технички секретар

Техничка служба

Зоран Глумац

Илија Гаруновић

Одељење рачуноводства

Златка Виславски-Мункачи

Руководилац одељењa, координатор финансијских и рачуноводствених послова

Вијерочка Шипка

Сарадник за финансијско-рачуноводствену аналитику

Разија Огар

Сарадник за финансијско-рачуноводствену аналитику

Милан Драгељевић

Eконом

Accessibility Toolbar