Потписан Протокол о сарадњи између Музеја Војводине и Историјског музеја Србије - Музеј Војводине

Потписан Протокол о сарадњи између Музеја Војводине и Историјског музеја Србије

29.01.2018. | Вести

Протоколом о пословно-техничкој сарадњи између Музеја Војводине и Историјског музеја Србије почиње примена информационог система Имус у свим музејима на територији Републике кроз коју се испуњавају основна законска начела – заштита, видљивост и доступност информација о културном наслеђу.  На овај начин, задовољавају се стратешки циљеви дигитализације у установама заштите покретног културног наслеђа.

Стратегија развоја културног наслеђа Републике Србије од 2017. до 2027. године препознаје дигитализацију као битан фактор у заштити културног наслеђа. С обзиром на то да се информационо-комуникационе технологије и њихова примена константно развијају и мењају, неопходно је пратити развој технологије на овом пољу и у установама културе. Музеји комплексног типа – Музеј Војводине и Историјски музеј Србије издвајају се као примери добре праксе у области дигитализације културног наслеђа у нашој земљи. Препорука за музеје била је коришћење информационих система и софтвера који би омогућавали основни рад на пословима дигитализације, обуку и подршку у раду са дигитализованом грађом, као и различите облике видљивости и доступности културног наслеђа. Имус је Информациони систем на чијем развоју оба музеја раде већ читаву деценију. Намењен је каталогизирању, односно трезорирању податак о музејским предметима – културним добрима који се налазе у музејским фондовима, као и документовању делатности музеја као установа културе (стручни архив). Предности овог система и резултати који су постигнути његовом применом на територији АП Војводине и Републике Србије препознати су и препоручени од стране Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама и Министарства културе и информисања Републике Србије.

Прочитајте још

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar