Резултати испитивачких метода конзерваторско-рестаураторским третманима на предмету „слика на лиму Молитва на Маслинској гори“ - Музеј Војводине

Резултати испитивачких метода конзерваторско-рестаураторским третманима на предмету „слика на лиму Молитва на Маслинској гори“

22.07.2020. | Буди одговоран према духу и телу

Сваки процес конзервације и рестауарцијe предмета започиње сагледавањем оштећења и прављењем плана истраживачко – испитивачких процеса и метода. На овај начин у могућности смо да одаберемо најбољи, неагресиван приступ третманима конзервације и рестaурације.

Молитва на Маслинској гори, слика је на основи од металног гвозденог лима, са припадајућим украсним рамом са полиментном позлатом. Пре одабира третмана урађени су испитивачки радови – MSI (мултиспектрална снимања  UV и UVRF), физичко – хемијске анализе материјала концентрисаних на површини сликаног слоја, сондажна испитивања бојеног слоја, фотографисање – дигиталном микроскопском камером као и конзерваторско – рестаураторски третман на предмету (димензије слике без украсног рама 7 x 8 цм).

 

Молитва на Маслинској гори

 

Испитивачке методе UVF и UVRF

Мултиспектралне технике фотографисања у видљивом и ултраљубичастом делу спектра (фотографисање у видљивом делу спектра (400-700nm) VIS, ситуација и детаљ, у ултраљубичастом делу спектра (365 nm) UVF, ситуација и детаљ, у ултраљубичастом делу спектра (365-400 nm) UVRF, ситуација и детаљ и фотографисање – дигиталном микроскопском камером (1.3 мега – пиксела резолуције) имају за циљ да укажу на могућност присуства одређених градивних елемената слике. Ови елементи односе се на: природу лака, присуство претходних интервенција на оригиналној слици – у виду преслика и ретуша као и појединих врста пигмената чије присуство са великом поузданошћу може бити потврђено. На овај начин, на предмету слика Молитва на Маслинској гори, тестирана је отпорност атмосферског талога на површини лака, а затим и слој заштитног лака. Након обављених тестова на материјалу, одређено је најоптималније средство за уклањање површинског талога – депонованих нечистоћа и чишћење оригиналног лака. Колеге из ПЗЗСК Оливера Брдарић, сликар, конзерватор – саветник и Владимир Петровић, сликар, конзерватор – фотограф, стручни сарадник, били су укључени у ток третмана приликом анализа материјала и мултиспектралних техника фотографисања.

 

Резултати испитивачких метода и затечено стање

Сликани слој је на уљаној бази, рађен на металној гвозденој подлози. Анализе нису детектовале накнадне интервенције бојеног слоја, али су јасно показале да је бојени слој прекривен атмосферским талогом, са депонованим прљавштинама различитог порекла као и патинираним заштитним лаком. На нивоу металног носиоца уочљива су, прилично заступљена оштећења (UVF снимак јасно је детектовао стање). Јасна визуализација стања, након снимања у ултраљубичастом делу спектра, показала је присуство депонованих нечистоћа на смолном лаку и местимична механичка оштећења бојеног слоја (недостају микро – фрагменти у мањој мери).

Рам је пресвучен полиментном позлатом и украсним, угаоним, филигранским детаљима. Позлата на раму је целом површином отрта (видни су детаљи црвеног болуса и основе као и сегменти позлате), метални, угаони, украсни детаљи су временом претрпели оштећења (делови два сегмента са горње и доње стране недостају), метални носилац са сликаним уљаним слојем био је причвршћен (веома нестабилно) за рам, са два мала ексерчића.

На основу добијених анализа приступило се третману одрамљивања предмета и пробама чишћења депонованих наслага на површини сликаног слоја, принципом поступности и селективности. Анализе су јасно показале да су нечистоће депоноване на површини лака и да не угрожавају бојени слој.

У сам третман чишћења укључен је приступ рада у три фазе и то гелираним смешама које су давале визуелну могућност сталног надгледања хемијског дејства, како на бојени слој, тако и на евентуалну могућност дејства на металну подлогу. У првој и другој фази рада, циљ је био постепено стањивање смолног лака. Између сваке фазе третмана вршена је провера стања (снимање дигиталном микроскопском камером, 1.3 мега – пиксела резолуције и посматрање под УВ светлом у току чишћења).

Затим се приступило стабилизацији бојеног слоја, постављање изолационог слоја заштитног ретуш лака на бојени слој (полисаж техником). Завршна фаза третмана односила се на ретуш бојеног слоја употребом уљано-смолних боја, високог квалитета. Током стављања ретуша вршена је поновна провера снимањем и посматрањем под УВ светлом. Након сушења ретушираних површина присутупило се постављању заштитног премаза (лакирање), синтетичким лаком нове генерације, одговарајућих перформанси у погледу стабилности и трајности.

Током радова урађено је чишћење, лепљење, парцијална надоградња и делимичан ретуш украсног рама. Интервенције на украсном раму имале су за циљ чишћење депонованог талога на површини, освежавање остатака оригиналне позлате и украсних филигранских детаља, дезинфекцију и учвршћавање унутрашњости рама.

Полеђина слике није третирана, анализе су показале стабилно стање металног носиоца, без већег присуства кородивних елемената. Полеђина слике пресвучена је заштитном бојом.

 

   
1. Фотографисање у видљивом делу спектра (400-700nm) VIS, ситуација.

 


2. Фотографисање у ултраљубичастом делу спектра (365 nm) UVF, ситуација.

 


3. Фотографисање у ултраљубичастом делу спектра

 


4.а, 4.б – Пробе чишћења, микроскопски преглед оштећења и запрљаних површина под лаком

 

• Јасна визуализација резултата пробе чишћења (гелираном смешом) у односу на затечено стање (детаљ са леве стране слике у ширини од 1 цм. слика бр.4.а).
• Јасна визуализација депонованог талога на тупферу скинутог у првој фази чишћења слике (детаљ у горњем десном углу, слика бр. 4.б).

 

   
5. Изглед полеђине металног, гвозденог лима у видљивом делу спектра и под УВ филтерима

 

 
6.а, 6.б – Фрагменти бојеног слоја (са лаком), фотографисање – дигиталном микроскопсом камером, 1.3 мега – пиксела резолуције.

• Јасна визуализација примарних кракелура, равномерно распоређених површином слике у делу инкарната, са јаким одсјајем оригиналног лака (слика бр.6.а).
• Јасна визуализација оштећења на ивицама са леве, горње стране слике (слика бр. 6.б).

 

  
7.а,7.б – Први слој ретуша у видљивом делу спектра и под УВ филтерима

 


8.а, 8.б – Чишћење, лепљење, парцијална надоградња и делимичан ретуш украсног рама.

 


9. Изглед полеђине, фиксирање слике за оригинални рам

 


10. Изглед након завршетка третмана

 

Зорана Ђорђевић, конзерватор  саветник

Прочитајте још

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar