Симпозијум „Култура и идентитет Буњеваца“

18.02.2017. | Догађаји

Музеј Војводине, под покровитељством Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, организује Симпозијум под називом „Култура и идентитет Буњеваца“.

Симпозијум ће се одржати у суботу, 18. фебруара 2017. године у просторијама Скупштине АП Војводине у Новом Саду, Владике Платона 2, са почетком у 10.30 часова.

Програм Симпозијума

9,30-10,30 Улазни хол Скупштине АП Војводине

Пријем учесника, гостију и новинара

(Секретаријат Симпозијума)

 

10,30-11,00 Сала бр. 1

Пленарна седница: Отварање Симпозијума и поздравни говори проф. Мирослава Штаткића, покрајинског секретара, и гостију

Председава: др Драго Његован

 

Рад по секцијама

 

Сала бр. 1

Секција I

 

Модератори: 

Проф. др Слободан Бјелица, Мирко Бајић и проф. др Саша Марковић

 

11,00-11,15 Проф. др Владан Гавриловић, Заједнички живот Срба и Буњеваца у Сомбору до 18. века

11,15-11,30 Владимир Нимчевић, Српски, италијански и немачки извори о досељавању Буњеваца у Бачку током 17. века

11,30-11,45 Зоран Вељановић, Архивска грађа о Буњевцима у Историјском архиву Суботица

11,45-12,00 Милан Степановић, Фрањевачки ред и верски живот сомборских и осталих бачких Буњеваца у XВИИ и XВИИИ столећу

12,00-12,15 Проф. др Саша Марковић, Буњевци и Велика народна скупштина Срба, Буњеваца и осталих Словена у Банату, Бачкој и Барањи 25. новембра 1918.

12,15-12-30 Проф. др Слободан Бјелица, Војвођански радикали и Буњевци у Краљевини СХС

12,30-12,45 Гавро Буразор, Бачки Буњевци за време Другог светског рата (1941-1945)

12,45-13,00 Александар Рајевац, „Наше новине“: један лист бачких Буњеваца за време Другог светског рата

13,00-13,15 Дискусија

13,15-14,30 Пауза за ручак

14,30-14,45 Проф. др Дејан Микавица, Идеолошка и политичка прекретница у тумачењу националног идентитета Буњеваца 1945. године

14,45-15,00 др Милан Мицић, Наредба ГНОО Војводине од 14. маја 1945. године о Буњевцима и Шокцима – одлука о одређивању идентитета

15,00-15,15 др Драго Његован, Војвођанска полиција као инструмент кроато-комунистичког пројекта хрватизације Буњеваца у Бачкој после Другог светског рата

15,15-15,30 Мирко Бајић, Напад на етнички идентитет Буњеваца после Другог светског рата – Наредба ГНОО за Војводину и начин спровођења наредбе

15,30-15,45 Жељко Бошњак: Пописи становништва СФРЈ као доказ жилавости буњевачког етничког идентитета – категорија „остали“ у многим местима Бачке у пописима од 1948. до 1990.

15,45-16,00 Проф. др Слободан П. Орловић, Противуставност асимилаторских правних аката и мера према Буњевцима и Шокцима по ослобођењу 1945. године

16,00-16,15 Дискусија

 

Сала бр. 2

Секција II

 

Модератори:

проф. др Александар Раич, проф. др Жарко Бошњаковић и др Биљана Сикимић

 

11,00-11,15 проф. др Александар Раич, Етничка аутохтоност и формирање националног идентитета бачких Буњеваца

11,15-11,30 Мијо Мандић, Први помени Буњеваца у историји

11,30-11,45 др Александар Хорват, Од премодерног ка модерном етничком идентитету: јужноугарски Буњевци у другој половини 19. века

11,45-12,00 Звонко Стантић, Породичне задруге бачких Буњеваца од XВИИИ до XX вика

12,00-12,15 Станислава Луткић, Сомборски и суботички салаши као јединствени животни простор Буњеваца

12,15-12,30 Невенка Башић Палковић, Историјат периодике код Буњеваца од 1868. до 1944. године

12,30-12,45 Вања Колар, Буњевачко новинарство од времена препорода до данас

12,45-13,00 Иван Седлак, Буњевачки припородитељи и култура Буњеваца у периоду националног припорода у другој половини 19. вика – вриме Ивана Антуновића

13,00-13,15 Дискусија

13,15-14,30 Пауза за ручак

14,30-14,45 проф. др Ференц Немет, Лексикални рад „творца буњевачки ричи“, националног препородитеља, Амброзија Шарчевића у другој половини 19. века

14,45-15,00 Др Сузана Кујунџић Остојић, Буњевачка књижевност и борба за посебност буњевачког говора и језика Буњеваца

15,00-15,15 проф. др. Жарко Бошњаковић, Особеност буњевачког говора

15,15-15,30 Др Биљана Сикимић и Теодора Вуковић, Дигитална заштита буњевачких говора

15,30-15,45 Дискусија

 

Сала бр. 3

Секција III

 

Модератори: 

проф. др Весна Марјановић, Никола Бабић и мр Катарина Радисављевић

 

11,00-11,15 проф. др Весна Марјановић, О „читању“ обичаја Буњеваца у Бачкој

11,15-11,30 др Татјана Богојевић, Чланци о Буњевцима у „Летопису Матице српске“ 

11,30-11,45 Мирјана Саванов, Педагошки рад код Буњеваца

11,45-12,00 Антун Ромић, Народне игре – фолклорно стваралаштво

12,00-12,15 Тамара Бабић, Музичко стваралаштво Буњеваца

12,15-12-30 Дамир Ишпановић, Магијска улога дара у свадбеним ритуалима бачких Буњеваца. Однос обреда и поезије

12,30-12,45 мр Катарина Радисављевић, Буњевачка народна ношња и национални костим у збирци за народне ношње и одевање Музеја Војводине

12,45-13,00 Братислава Идвореан Стефановић, Неки трагови изобичајених текстилних традиција код бачких Буњеваца

13,00-13,15 Дискусија

13,15-14,30 Пауза за ручак

14,30-14,45 Татјана Бугарски, Израда предмета и слика од сламе као симбол идентитета Буњеваца

14,45-15,00 Никола Бабић и Ката Кунтић, Народни обичаји као савремене манифестације (Велико прело и Дужијанца)

15,00-15,15 проф. др Владимир Ђурић, Остваривање и заштита мањинских права Буњеваца у Републици Србији

15,15-15,30 Никола Бабић, Историја новоформираних буњевачких институција: Буњевачка матица, Национални савет буњевачке националне мањине, Буњевачки информативни центар и остале институције за културу и информисање

15,30-15,45 Дискусија

 

Сала 1

16,30-17,00 Пленарна седница: Извештај модератора секција и

Закључци учесника Симпозијума

Председава: др Драго Његован

Прочитајте још

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar