Српско - словачке културне везе - Музеј Војводине

Српско – словачке културне везе

18.01.2017. | Предавања

Поводом изложбе “Иза гора и долина – Три века Словака у Војводини”, у среду, 18. јануара 2017. године,  у 12 сати, одржаће се предавање на тему “Српско – словачке кутлурне везе”. Предавач је др Небојша Кузмановић.

На просторима Југославије крајем XX веку јавила се потреба за одређењем културе као српске националне културе, а потом и заснивања словенског заједништва, јер се аутохтоност српске националне културе није препознавала. Са друге стране, југословенска култура је  механички спој различитих култура: западне, оријентално-турске, средњеевропске, или још уже српске, хрватске, словеначке итд. и из те чињенице произилази стање данашње духовне дезоријентисаности српског народа. Да би се такво стање избегло потребно је постављање духовних оријентира како за појединца тако и за народ. Изучавање сопствене културне прошлости и њена ревалоризација у складу са морално-хуманистичким принципима доприноси успостављаљу духовних оријетнира. Упознавајући историју своје културе и књижевности, преко Срба који су се школовали у Словачкој, упознајемо и словачке књижевнике и културне посленике. Такође можемо пратити начин на који школе у Словачкој и словачки рационалисти утичу на стварање рационалистичког духа код Срба, а затим и какве су везе српског и словачког романтизма.

Постаје очигледно да је самопознавање себе и сопствене културе немогуће без познавања другог. Народ може да трага за сопственим националним идентитетом а то је повезано са сусретањем разних култура и њиховим прожимањем. На простору Подунавља, а посебно Војводине, постојање мноштва националних култура данас се показује као предност, иако је у прошлости то сматрано недостатком, јер су се оне углавном сукобљавале. Сукобљавање је проистекло из ”егоцентричности” које су одређене културе имале и сматрале да је њихова култура напреднија и боља од осталих. Резултат таквог приступа су били непрестани сукоби међу културама. Културни плурализам може да води у културни релативизам и у крајњој инстанци глобализам и доминацију материјализма. Једино умереност у културном прожимању – упознавање других, узимање од других и чување самобитности – oдржава мултикултуралност као позитиван процес и развој свих култура подједнако.

{gallery}fotogalerija/predavanje_srpskoslovacke_veze{/gallery}

 

Прочитајте још

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar