Шта музеј ради?

Музеј је непрофитна и стална установа културе која се налази у служби друштва и његовог развоја. Основну делатност сваког музеја чини прикупљање и истраживање, заштита и документовање, као и представљање материјалног и нематеријалног културног наслеђа. Музеј представља сложен систем за чији рад је неопходно ангажовање великог броја разних стручњака, од којих су већина кустоси. Кустос је реч латинског порекла и значи чувар, што указује на његов основни задатак у музеју.
Данас је Музеј Војводине једна савремена установа. Прилагођавамо се захтевима времена у којем живимо и потребама разноврсне публике. Због тога се бавимо дигитализацијом културног блага које чувамо, чиме га додатно штитимо и представљамо, јер сматрамо да оно треба да буде доступно свима и у сваком тренутку. У презентацији користимо модерне дигиталне технологије – апликације проширене и виртуелне стварности за паметне телефоне и таблете, вебсајт Музеја и друшвене мреже. Помоћу њих комуницирамо са посетиоцима било којег узраста. На тај начин желимо да укључимо и подстакнемо што више људи да истраже културно благо које нам је остављено у наслеђе, како би постали свесни његовог значаја и неопходности његовог очувања за будућа поколења.
Кустоси Музеја Војводине истражују прошлост на различите начине. Археолози обилазе насељена и ненасељена подручја и спроводе археолошка истраживања и ископавања, етнолози путују по селима и разговарају са мештанима, а историчари и историчари уметности истражују у библиотекама, архивима, музејима, обилазе приватне колекције и места где људи живе и где има могућих остатака прошлости. Током својих истраживања они налазе, ископавају и прикупљају предмете, које потом доносе у Музеј. Сваки предмет који стигне у музеј, било да је цео или у деловима, мора се прегледати, очистити, саставити, поправити…Овај посао раде конзерватори-рестауратори. Музејски педагози баве се публиком на различите начине: тумачењем и вођењем кроз изложбе, едукацијом и анимацијом.
Музеји су чувари природног и културног наслеђа човечанства. Они то наслеђе представљају и тумаче тако да га можемо боље разумети. У музејима сазнајемо како се човек развијао кроз време, која су била његова достигнућа и како се мењао његов однос према природи. Познавање прошлости помаже нам да боље разумемо ко смо ми данас и како да наставимо да живимо и стварамо.

Accessibility Toolbar