Анушиак, технички секретар Архиве - Музеј Војводине