Curator, archaeozoologist Архиве - Музеј Војводине