Конзерватор за слике на платну Архиве - Музеј Војводине