Мср Александар Антуновић - Музеј Војводине

Мср Александар Антуновић

23.12.2019.

кустос, етнолог

Контакт

Телефон: 021 420-566
E-mail: aleksandar.antunovic@muzejvojvodine.org.rs

Биографија

Александар Антуновић (1989, Кикинда). Рођен је у Кикинди, где је завршио основну школу и гимназију Душан Васиљев. На Филозофском Факултету, Универзитета у Београду, 2008. године уписао је смер етнологија и антропологија, где је и дипломирао 2013. године. Две године након завршетка основних студија, на истом смеру стиче мастер диплому на тему Српски идентитет у ставовима и активностима Савеза Срба у Румунији. Докторске студије уписао је у октобру 2018. године на смеру за етнологију и антропологију Филозофског Факултета у Београду.

При Музеју Војводине бави се истраживањем, презентацијом и пријавом нематеријалног културног наслеђа. Водио је пројекат уписа тамбурашке праксе у Национални регистар нематеријалног кулктурног наслеђа Републике Србије.

Волонтер у Музеју Војводине постао је у октобру 2017. године а након годину дана стекао звање кустоса положивши стручни испит. Тема хабилитационог рада била је Колекција предмета из занатских радионица за израду обуће у етнолошкој збирци Музеја Војводине. Од 2019. године руководилац је збирке предмета Традиционална пољопривреда.

Библиографија

  • Tambura kao identitet, Interkulturalnost; časopis za podsticanje i afirmaciju interkulturalne komunikacije 15, 59-71, (2018).
  • Колекција предмета из опанчарских радионица у Музеју Војводине, Рад Музеја Војводине 61, 101-107, (2020).
  • Приказ изложбе “Заборављени чудотворац – култ Светог Спиридона у српској традицијској култури”, Рад Музеја Војводине 61, 197-200, (2020).
  • Ја носим вас, ви носите мене: Обућа из Етнолошке збирке Музеја Војводине, Каталог изложбе, Музеј Вопјводине, Нови Сад, (2021).
  • Реконструкција релације између тамбурашке праксе и српског идентитета у Аустроугаској, Архивум, ISSN (ONLINE) 2683-4405, (2021).

Изложбе:

  • Ја носим вас, ви носите мене: Обућа из Етнолошке збирке Музеја Војводине 2021.


Конференције:

  • Семинар о нематеријалном културном наслеђу Филозофског факултета у Београду. Предавање о пријави тамбурашке праксе на Националну листу НКН Републике Србије, 4.12.2020.
  • Научна конференција Барања кроз векове. Слојеви културе Барање, Нови Сад, Музеј Војводине.  Преглед истраживања традиционалног музичког фолклора Јужних Словена у Барањи, 04.10.2019.
  • Четврти конгрес Светске тамбурашке асоцијације,Нови Сад, Хотел Нови Сад, Улога тамбурашке праксе у конструкцији националног идентитета, 28.11.2019.
  • Шест конгрес светске тамбурашке асоцијације,  Зграда ректората Универзизетета у Новом Саду. Модератор. 27.- 28.11.2021.

Прочитајте још

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar