Ана Олајош - Музеј Војводине

Ана Олајош

23.12.2019.

музејски саветник, конзерватор

Контакт

Телефон: 021 420-566
E-mail: ana.olajos@muzejvojvodine.org.rs

Биографија

Ана Олајош (1958, Јерменовци, Пландиште), конзерватoр – саветник за метал. Дипломирала на Технолошком факултету Универзитета у Новом Саду на Одсеку за хемијску технологију, смер синтетски полимери. У Војвођанском музеју на радном месту конзерватор за метал радила је, у првом периоду, од августа 1989. до јануара 1991. године, као волонтер, хонорарни сарадник и запослена на одређено време. У исто време похађала и  специјалистички курс за рестаурацију археолошких предмета (керамика и метал) у Будимпешти у организацији Мађарског националног музеја, у трајању од две године. Од 1991. до 1996. године радила као наставник стручних предмета у Хемијско-технолошкој школи у Суботици. Од 1. 09. 1996. године поново се запошљава као конзерватор за метал у Музеју Војводине. Руководилац Одељења за конзервацију и рестаурацију Музеја Војводине била је у периоду 2000–2010, а као члан Комисије за полагање стручних испита била је ангажована осам година.

У Музеју Војводине радила је на конзерваторско-рестаураторској обради металних предмета за следеће изложбе: Стална поставка Музеја Војводине (1990. и 1997); Етнолошки предмети за депанданс „Брвнара“ у Бачком Јарку (1997); „Средњовековна насеља у Војводини“; „Новац кроз векове на територији данашње Војводине“; „Сатови из збирке Музеја Војводине“; „Највреднији експонати из збирки  Музеја Војводине“; „Светлопис и мода“; „Слатка изложба“; „Војводина и Први српски устанак“; „Традиционална женска оглавља у Војводини“; „Ораће справе – запрежни плугови“; Стална поставка Музеја града Новог Сада; Стална поставка Градског музеја Сенте; „Хладно  оружје“ из збирки Градског музеја Вршац; „Ватрогасци Петроварадински“; „Војвођанском гражданству у сусрет“; „Живети заједно“; „Завичај на Дунаву“; „Кад у кујни влада ред“; „Господари глине и жита“; „Ратна пропаганда у Војводини“; „Крајишки Срби у Војводини“; „Фрушка Гора – бастион антифашизма“; „Дух жита“; „Све је само реклама“; „Накит – скривено значење“; „Патријарх Јосиф Рајачић“; „У срцу нам шајка“; „Егзотична изложба“; „Сачувајмо – изложба конзерватора-рестауратора Музеја Војводине“; „Збирка ордења и одликовања“ Галерије Матице Српске; „Бела Русија“; „На граници два царства“; „Благо из кошнице“.

Поред припрема предмета за излагање радила је на конзерваторско-рестаураторској заштити многих збирки Музеја Војводине – археолошких, историјских  и  етнолошких

Учествовала на археолошким ископавањима: локалитет Будакалаз (Мађарска) – аварска некропола; локалитет Феудвар (Мошорин), локалитет Стари виногради (Чуруг) и Ливаде (Панчево). Године 2014. на локалитету Ливаде руководила је пројектом подизања енеолитског тзв. окер гроба ин ситу.

Узела је учешћа на теренским конзерваторским пројектима, као што су Ризница манастира Крушедол, Ризница СПЦ „Свети Илија“ (Задар), Манастир Крупа и Манастир Крка.

Присуствовала је и представљала свој рад конференцијама, конгресима, летњим школама и семинарима: Годишња конференција рестауратора Мађарске и Румуније; Конзервација чоколадних модли; Употреба синтетских полимера при рестаурацији археолошких предмета; Историјат конзервације и рестаурације у музејима Војводине; Рестаурација „Гвозденог човека“; Израда реплика сребрних окова за молитвеник; Ризница манастира Крушедол; Конзервација сребрних предмета ризнице СПЦ „Свети Илија“ у Задру; Конзервација сребрних окова иконостаса манастира Крка; Конзервација накита из гроба бр. 18 – LIBS и ласер. Радови са ових конференција нису публиковани, само су задњих година издати у дигиталној форми.

У организацији Народног музеја и ICOM-a узела  активно учешће на конференцији о превентивној заштити са радом „Превентивна заштита археолошких предмета на самом локалитету“.

Саветничко звање  стекла 2015. године са хабилитационим радом на тему употребе ласера у конзервацији метала.

Рестаурација праисторијског накита

Библиографија

 • Употреба синтетских полимера у конзервцији и рестаурацији музејских предмета од метала, Рад Музеја Војводине, бр. 40, Нови Сад, 1998.
 • Рестаурација фигуре “Гвоздени човек”, Годишњак Музеја града Новог Сада, бр. 1, Нови Сад, 2005.
 • „Конзервација и рестаурација предмета из Ризнице манастира Крушедол“, Галерија Матице Српске, Нови Сад 2011, коаутор са Д. Королија, Д. Вуксановић, Г. Влаховићем, Б. Костић.
 • „Сачувајмо”, каталог изложбе, Mузеј Војводине, Нови Сад 201, коаутор.

Изложбе – конзервација и рестаурација

 • Стална поставка Музеја Војводине, Нови Сад, 1990.
 • Стална поставка Музеја Војводине (Новија историја), Нови Сад, 1997.
 • Стална поставка Етно-куће у Бачком Јарку, Музеј Војводине, Нови Сад, 1997.
 • Стална поставка Музеја града Новог Сада, Нови Сад, 2003.
 • Слатка изложба: историјат чоколаде у Војводини, Музеј Војводине, Нови Сад, 2004.
 • Градови Војводине оком старих фотографа, Музеј Војводине, Нови Сад, 2004.
 • Алатке и оруђа за орање, Музеј Војводине, Нови Сад, 2005.
 • Живети заједно, Музеј Војводине, Нови Сад, 2006.
 • Римска војска у Срему, Музеј Војводине, Нови Сад, 2006.
 • Свечана женска оглавља, Музеј Војводине, Нови Сад, 2006.

Изложбе

 • Сачувајмо… – Конзервација и рестаурација у Музеју Војводине, Нови Сад, 2011.

Изведени пројекти

 • Теренски истраживачки радови на археолошком локалитету: Аварско гробље – Будакалаз, Република Мађарска, 1990.
 • Теренски истраживачки радови на археолошком локалитету: Феудвар – Мошорин, 1991, 1997.
 • Учествовала на домаћим и међународним стручним конференцијама са рефератима: Превентивна конзервација археолошког материјала (Београд, 2000), Конзервација чоколадних модли (Будимпешта, 1998), Конзервација и рестаурација гвозденог човека (Естергом, 2006) и Комплетна реконструкција молитвеника из XIX века (Сента, 2008).

Прочитајте још

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar