Богдан Шекарић - Muzej Vojvodine

Богдан Шекарић

23.12.2019.

музејски саветник, етнолог
руководилац Етнолошког одељења

Контакт
Телефон: 021 420-566
E-mail: bogdan.sekaric@muzejvojvodine.org.rs

Биографија

Богдан Шекарић (1971, Нови Сад), виши кустос, етнолог. Основну и средњу школу завршио је у Новом Саду. Дипломирао је на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду (2001). У Музеју Војводине запослен је од 2001. године. Током приправничког стажа детаљно је упознат са Збирком архитектуре и покућства. Звање кустоса стекао је 2002. године (стручни рад „Посуде за алкохолна пића у Етнолошкој збирци Музеја Војводине“). Од 2004. године бринуо се о Збирци „Бачки Јарак“, а од 2009. је њен руководилац. Тежиште његове активности везано је за стварање неопходних предуслова за ревитализацију Етно-куће у Бачком Јарку. Учествовао је у теренском истраживању са циљем израде Просторног плана Фрушке горе, које је извео Покрајински завод за заштиту споменика културе у Новом Саду.

Библиографија

  • Шеширџијски занат у Бачкој и колекција алата у Етнолошком одељењу Музеја Војводине, Рад Музеја Војводине, бр. 46-47, Нови Сад,
  • Музејска документација у Етнолошком одељењу Музеја Војводине, Стручни скуп Енолошке секције Музејског друштва Србије, Зборник радова, св. 3, Чачак, 2006.
  • Настанак и развој швапске колонистичке куће у Војводини, у: Завичај на Дунаву (Enstehung und Entwicklung des deutschen Kolonisten hauses in der Vojvodina, in: Daheim an der Donau), каталог изложбе, Нови Сад, 2009.
  • Збирка фотографија др Радивоја Симоновића у Етнолошком одељењу Музеја Војводине, Рад Музеја Војводине, 2012.

Изложбе

  • Завичај на Дунаву: суживот Срба и Немаца у Војводини, Музеј Војводине у Новом Саду, Музеј Подунавских Шваба у Улму, 2009, коаутор.
  • Крајишки Срби у Војводини у 20. веку, Музеј Војводине, 2010, коаутор.

Прочитајте још

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar