Дарко Радмановић, МА - Музеј Војводине

Дарко Радмановић, МА

23.12.2019.

кустос, археозоолог

води Остеолошку збирку

Контакт

Телефон: 021 420-566
E-mail: darko.radmanovic@muzejvojvodine.org.rs

Биографија

Дарко Радмановић (1980, Сремска Митровица), дипломирани биолог – мастер, кустос – археозоолог. Основну и средњу школу завршио у Сремској Митровици. Основне студије завршио на Природно-математичком факултету у Новом Саду, на катедри за Зоологију, Департмана за биологију и екологију. На истом факултету 2009. године је завршио и Дипломске академске студије – мастер. Од 2008. године радио као волонтер у Музеју Војводине и учествовао на више текућих пројеката. Звање кустоса стекао је 2009. године. Након ступања у радни однос преузима бригу о археозоолошкој збирци.

Пројекти:

  • учесник на пројекту археолошких истраживања на локалитету број 5, потес Сајлово (2010)
  • сарадник на пројекту археолошких истраживања локалитета Кале Кршевица (2009-2010)
  • сарадник на делу монографије који се односи на остеолошки материјал “Асфалтна база у Земуну, насеље раног гвозденог доба” аутора Бисеније Петровић (2010)

Библиографија

  • коаутор монографије у припреми о остеолошком материјалу са локалитета Гомолава
  • “Фауна са касно винчанских станишта Црквине, налазишта Мали Борак и Бележ у Колубарском басену (ископавања 2005. и 2006. године)”, Колубара В. (2010)
  • “Варирање морфометријских карактера тарзалних костију код врста Bos taurus L. (домаће говече) и Cervus elaphus L. (јелен) из неолитских слојева Балканског полуострва”, Рад Музеја Војводине, 52, Нови Сад, 2010.

Изложбе:

  • сарадник на изложби “Додиром кроз прошлост” у организацији Завода за заштиту природе у Новом Саду (2010)

Културно-образовни рад:

  • сарадник у извођењу дела наставе на предмету Палеозоологија на Департману за билогију и екологију ПМФ-а у Новом Саду на основу уговора о сарадњи ПМФ-а Нови Сад и Музеја Војводине.
  • Учесник на Другој конференцији биолога балканских земаља у Пловдиву, Бугарска 2010. године као први аутор рада “The variation of morphometric characters of tarsal bones in species Cervus elaphus L.,1758 (Mammalia: Artiodactyla) taken from neolitic sediments at balkan peninsula”
  • учесник Првог симпозијума Заштита природе у Србији у Новом Саду, 2008. године, у организацији Завода за заштиту природе

Прочитајте још

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar