Др Татјана Бугарски - Музеј Војводине

Др Татјана Бугарски

23.12.2019.

виши кустос, етнолог

Води Збирку за друштвени живот и духовну културу.

Контакт

Телефон: 021 420-566
E-mail: tatjana.bugarski@muzejvojvodine.org.rs

Биографија

Др Татјана Бугарски (1976, Сремска Митровица), виши кустос, етнолог. Дипломирала је на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду (2001), а на истом одељењу је одбранила и докторску дисертацију 2017. године. Од 2001. године запослена је у Музеју Војводине; звање кустоса стекла је 2002. године, а од 2010. године има звање вишег кустоса. Задужена је за Збирку за духовни и друштвени живот и обичаје. Њена професионална интересовања првенствено су везана за музеологију и музеолошку обраду различитих манифестација духовног и друштвеног живота у Војводини: идентитета, етницитета, религије, свакодневице и ритуала, детињства. Теренска истраживања која је обављала у протеклом периоду укључивала су теме везане за истраживање, документовање и презентацију нематеријалног културног наслеђа (руководилац три годишња пројекта Музеја који су подразумевали теренска истраживања и изложбе), као и за традиционалну културу етничких заједница у Војводини. Остварила је сарадњу са Заводом за културу војвођанских Русина од 2009. године, као члан експертског тима за музеологију, као и сарадњу са РТВ, Редакцијом програма на русинском језику, на снимању филма „Хорняци, пипенки и инше”, заснованом на теренским истраживањима. Члан је Музејског друштва Србије и Етнолошке секције МДС, Етнолошко-антрополошког друштва Србије и ИКОМ-а.

Библиографија

 • In memoriam – Драгослав Антонијевић, Рад Музеја Војводине, 43–45, Нови Сад, 2002.
 • Идентитет у етнички мешовитим породицама Русина у Срему, Зборник Музеја Срема, Сремска Митровица, 2002.
 • Народна ношња Русина у Војводини, у: Русини – Руснаци – Ruthenians 1745-2005, Нови Сад, 2006.
 • Годишњи обичаји Русина у Војводини, Пољопривредни календар, Нови Сад, 2005.
 • Слатка изложба: историјат чоколаде у Војводини, приказ изложбе, Рад Музеја Војводине, 47–48, Нови Сад, 2006.
 • Живети заједно / Egyűttt Élni, Музеј Војводине у Новом Саду, Градски музеј у Суботици, 2006, коауторка.
 • Обућа у етнолошкој збирци Музеја Војводине / Footwear in the Ethnological Collection of the Museum of Vojvodina, Рад Музеја Војводине, Нови Сад, 51, 2009.
 • Колекција прибора за пушење у Етнолошкој збирци Музеја Војводине, Рад Музеја Војводине, 53, Нови Сад, 2011.
 • Елементи свадбених обичаја у Гибарцу, Рад Mузеја Војводине, 52, Нови Сад, 2010.
 • Духовни и друштвени живот као етнолошке теме у Музеју Војводине, у: Савремена етнографска музеологија и презентација нових идентитета (зборник са стручног скупа), Музеј града Новог Сада, Нови Сад, 2011.
 • “Руска одлога”, каталог збирке, Ђурђево, 2012, коауторка.
 • Дух жита – слама у свакодневици и ритуалу (каталог изложбе), Музеј Војводине, Нови Сад, 2012, коауторка.
 • Материјална култура и идентитетске праксе – савремени етнолошко-антрополошки пројекти у Музеју Војводине. У: Милош Матић (ур.) Ка новој сталној поставци Етнографског музеја, Етнографски музеј, Београд, 2016.
 • Без пипенки нема Бадње вечери – празнична храна у Војводини као део културног наслеђа, Рад Музеја Војводине, 58, Нови Сад, 2016.
 • Израда предмета и слика од сламе као симбол идентитета Буњеваца, у: Култура и идентитет Буњеваца, Музеј Војводине, Нови Сад, 2017.
 • Обичаји животног и годишњег циклуса, у: Ана Сеч-Пинћир (и др.) Иза гора и долина – Три века Словака у Војводини, Музеј Војводине, Нови Сад, 2017.

Изложбе

 • Иза гора и долина – три века Словака у Војводини, коауторка, Музеј Војводине, октобар 2016 – фебруар 2017, Мартин, Братислава (Словачка) септембар 2017 – април 2018.
 • Музеј за децу, коауторка, Нови Сад, 2015. Изложба је гостовала у Бечеју, Зрењанину и Панчеву.
 • Слике, молитве, успомене – Images, Prayers, Memories, Музеј Војводине, 2012 – 2013.
 • Дух жита – слама у свакодневици и ритуалу, коауторка, Музеј Војводине, Нови Сад, 2012.
 • Живети заједно: из историје заједничког живота Срба и Мађара у Војводини, Музеј Војводине у Новом Саду, Градски музеј у Суботици, 2006, коауторка. Изложба је гостовала у Градском музеју у Суботици, Народном музеју у Сомбору, Народном музеју у Зрењанину.

Конференције

 • 51st Annual ICOM ICME Conference: Re-imagining the Museum in the Global Contemporary, Тарту (Естонија), 2018. Постер презентација: Curating Rituals: Challenges and Experiences in Time Perspective.
 • Ка новој сталној поставци Етнографског музеја. Београд: Етнографски музеј, 2016. Представљен рад:  Материјална култура и идентитетске праксе – савремени етнолошко-антрополошки пројекти у Музеју Војводине.
 • Савремена етнографска музеологија и презентација нових идентитета. Нови Сад: Музеј града Новог Сада, 2009. Представљен рад: Духовни и друштвени живот као етнолошке теме у Музеју Војводине.
 • The Best in Heritage, European Heritage Association, Дубровник, 2005.
 • Visual Anthropology and Anthropological Film, Нови Сад, Београд, 2001.

Прочитајте још

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar