Филип Форкапић - Музеј Војводине

Филип Форкапић

23.12.2019.

виши кустос, дипл. инг. пољопривреде

Контакт

Телефон: +381 21 2286-456
E-mail: filip.forkapic@muzejvojvodine.org.rs

Биографија

Филип Форкапић (1970, Нови Сад). Дипломира је на Одсеку за пољопривредну механизацију Пољопривредног факултета у Новом Саду (1998). Волонтирао је у Пољопривредном музеју у Кулпину (1999–2000). Звање кустоса стекао је 2002. године (стручни рад “Збирка запрежних плугова у Пољопривредном музеју”). Током 2004. год. боравио је на стручном усавршавању у Немачком пољопривредном музеју Универзитета Хоенхајм (Hohenheim) као РАВЕ стипендиста фондације ИФА (Штутгарт). Од 2004. године запослен је у Музеју Војводине. Члан je Клуба пријатеља Немачког пољопривредног музеја Универзитета Хоенхајм, Међународне фондације “Бернхард Клоцке”, Пододбора за иницијалну поставку техничког музеја “Теслијанум” у Новом Саду. Звање вишег кустоса стекао је 2011. године (стручни рад: “Колекција сејалица у Музеју Војводине – Музејски комплекс Кулпин”). Члан је Републичке комисије за давање сагласности за извоз техничких предмета – област пољопривреде и саобраћаја, и члан Центра за аграрну историју Департмана за економику пољопривреде и социологију села Пољопривредног факултета у Новом Саду.

Библиографија

 • Механизовано вађење кромпира, “Пољопривредников Пољопривредни календар 2016.”, издавач: “Дневник-Пољопривредник”, Нови Сад.
 • Kosidba trave i sređivanje sena u prošlosti, agronomska revija “AR”, br. 5-6, Novi Sad, 2015, izdavač: “Klub 100P plus”, Novi Sad.
 • Сејалице за окопавине у Колекцији сејалице Музеја Војводине – Музејског комплекса Кулпин, “Рад Музеја Војводине”, Нови Сад, бр. 57, 2015.
 • Запрежне сејалице за окопавине, “Пољопривредников Пољопривредни календар 2015.” “Дневник – Пољопривредник”, Нови Сад, 2015.
 • Производња запрежних сејалица у Србији, “Phlogiston”, бр. 20/21, Музеј науке и технике, Београд, 2012/2013.
 • Запрежне сејалице за стрна жита, “Пољопривредников Пољопривредни календар 2014.”, “Дневник – Пољопривредник”, Нови Сад, 2014.
 • Sejalice za kukuruz, XXVII knjiga “Kukuruz – žuto zlato Vojvodine”, KID “PČESA”, Novi Sad, 2013.
 • Mehanizacija za ubiranje kukuruza, XXVII knjiga “Kukuruz – žuto zlato Vojvodine”, KID “PČESA”, Novi Sad, 2013.
 • Krunjači kukuruza, XXVII knjiga “Kukuruz – žuto zlato Vojvodine”, KID “PČESA”, Novi Sad, 2013.
 • Prekrupači kukuruza, XXVII knjiga “Kukuruz – žuto zlato Vojvodine”, KID “PČESA”, Novi Sad, 2013.
 • Mlin sa kruparom porodice Krstić, XXVII knjiga “Kukuruz – žuto zlato Vojvodine”, KID “PČESA”, Novi Sad, 2013.
 • Сејалице за стрна жита у Колекцији сејалице Музеја Војводине – Музејског комплекса Кулпин, “Рад Музеја Војводине”, Нови Сад, бр. 55, 2013.
 • Запрежни дрвено-метални и метални плугови, “Пољопривредников Пољопривредни календар 2012.”, “Дневник – Пољопривредник”, Нови Сад, 2012.
 • Водич кроз Музејски комплекс, Нови Сад, 2010, сарадник.
 • Das Serbische Landwirtschaftsmuseum in Kulpin – Partner des Deutschen Landwirtschaftsmuseums Hohenheim, “Der goldene Pflug”, Hohenheim, Ausgabe 29, 2009.
 • Kolekcija zaprežnih plugova u Poljoprivrednom muzeju u Kulpinu, Zbornik radova ICOM/AIMA CIMA XV, 15. Međunarodni kongres poljoprivrednih muzeja, Novi Sad – Kulpin, 2008 (sa izlaganjem na Kongresu).
 • Историја компаније као историја пољопривредне технике, Информатор Заједнице науцно-техницких музеја Србије “Навој”, бр.1, Београд, 2015
 • Зрно/клип, Информатор Заједнице науцно-техницких музеја Србије “Навој”, бр. 1, Београд, 2015.
 • Смотра трактора произведених у југозападној Немацкој, агрономска ревија “АР”, бр. 2, Нови Сад, 2016. год.
 • Историјат гајења кукуруза, агрономска ревија “АР”, бр. 4, Нови Сад, 2016. годин.
 • Конференција Заједнице средњеевропских техницких музеја, агрономска ревија “АР”, бр. 4, Нови Сад, 2016. године.
 • Zelena linija masina u Nemackom poljoprivrednom muzeju, Informator Zajednice naucno-tehnickih muzeja Srbije “Navoj”, br. 1, Beograd, 2016.
 • Motorni krunjaci za kukuruz, Informator Zajednice naucno-tehnickih muzeja Srbije “Navoj”, br. 1, Beograd, 2016.
 • Razvoj vucne snage na njivi, agronomska revija “AR”, br. 1, Novi Sad, 2017.
 • Krunjači za kukuruz, “Poljoprivrednikov Poljoprivredni kalendar 2017.”, izdavač: “Dnevnik – Poljoprivrednik”, Novi Sad, 2017.
 • Међународно учешће Музеја Војводине на музеолошком скупу у Београду – Конференција Заједнице средњеевропских техничких музеја, Рад Музеја Војводине, бр. 59, Нови Сад, 2017.
 • Историјат гајење кукуруза, Информатор Заједнице науцно-техницких музеја Србије “Навој”, бр. 1, Београд, 2017. год.
 • Чувари историје пољопривредне технике, “Пољопривредник”, бр. 2631, Нови Сад, 5. I 2018. год.
 • Прекрупачи, “Пољопривредников Пољопривредни календар 2018.”, “Дневник-Пољопривредник”, Нови Сад.
 • Стајско ђубре: злато пољопривредника!, агрономска ревија “АР”, бр. 2, Нови Сад, 2018.
 • Посетиоци усхићени историјом пољопривреде, агрономска ревија “АР”, бр. 2, Нови Сад, 2018.
 • Одељење Музејски комплекс Кулпин. “Споменица Музеја Војводине 1847-1947-2017”, Нови Сад, 2018.
 • Дунав као винска регија – виноградарство у фрушкогорској области Срема, каталог изложбе “Дунав у Србији – путовање кроз техничке музеје”, Београд, 2018. год.
 • Фабрике пољопривредних машина на обалама Дунава, каталог изложбе “Дунав у Србији – путовање кроз техничке музеје”, Београд, 2018. год.
 • Хидротехнички и мелиорациони радови на Дунаву од значаја за пољопривреду – Велики бачки канал и Канал Дунав-Тиса-Дунав, каталог изложбе “Дунав у Србији – путовање кроз техничке музеје”, Београд, 2018. год.
 • Допринос очувању аграрног наслеђа Србије оснивањем Пољопривредног музеја, часопис “Агроекономика”, бр. 79, Нови Сад, 2018. год.
 • Машине и опрема из мини-кожарске радионице породице Магазин из Зрењанина, информатор Заједнице научно-техничких музеја Србије “Навој”, бр. 1, Београд, 2018. год.
 • Презентовање богатог аграрног наслеђа Србије у Новом Саду, информатор Заједнице научно-техничких музеја Србије “Навој”, бр. 1, Београд, 2018. год.
 • Учешће Музеја Војводине на првом научном скупу о аграрном наслеђу Србије, Рад Музеја Војводине, бр. 60, Нови Сад, 2018. год.
 • Ирци најбољи ораци, “Пољопривредник” бр. 2658, Нови Сад, 25. И 2019. год.
 • Немци чувари историје, “Пољопривредник”, бр. 2660, Нови Сад, 22. II 2019. год.
 • Дунав у Србији – путовање кроз техницке музеје, агрономска ревија “АР”, бр. 1, Нови Сад, 2019. год.
 • Организовано близу 30 излозби из историје пољопривреде, “Пољопривредников Пољопривредни календар 2019.”, “Дневник-Пољопривредник”, Нови Сад, 2019.
 • “Музеј чешког села”, агрономска ревија “АР”, бр. 4, Нови Сад, 2019.
 • Година јубилеја – приказ два значајна такмичења, “Трактори и погонске машине”, бр. 5, Нови Сад, 2019.

Изложбе

 • Алатке и оруђа за орање: дрвени плугови у музејима Војводине, Нови Сад, 2005, коаутор.
 • Пољопривредне машине и оруђа, Кулпин, 2010. године.
 • Историјат гајења кукуруза, Кулпин, 2016, коаутор.
 • Museums of Agriculture in Successor States of the Habsburg Empire, Chateau Kacina, The Czech Republic, 11. IV – 31. X 2018, koautor.
 • “Дунав у Србији – путовање кроз техничке музеје”, коаутор, Музеј науке и технике, Београд, 25. 9. – 12. 11. 2018.

Признања и награде

 • “Златно гушчије перо” за радове објављене у XXVII књизи“Кукуруз – жуто злато Војводине”, Издавач: КИД “ПЧЕСА”, Нови Сад, 2013.

Учешће на скуповима

 • 26th Annual Conference Middle European Union of Technical Museums (MUT), 22-24. VIII, Belgrade, 2016 “Technical Heritage in the Field of Agriculture Collected and Presented at the Museum Complex Kulpin in Kulpin”
 • Symposium Globale Umwelt / Entwicklungsländer / Internationalität, 22. XI, Hohenheim, 2008 “Landwirtschaftsmuseum Kulpin”
 • 15. Medjunarodni kongres poljoprivrednih muzeja (ICOM / AIMA CIMA XV), 22-26. IX, Novi Sad – Kulpin, 2008 “Kolekcija zapreznih plugova u Poljoprivrednom muzeju u Kulpinu”
 • “Teorija i praksa agrara u istorijskoj perspektivi”, Poljoprivredni fakultet, 16-17. XI, Novi Sad, 2017.
 • “Допринос очувању аграрног наслеђа Србије оснивањем Пољопривредног музеја”
 • “Теорија и пракса аграра у историјској перспективи”, Пољопривредни факултет, 16-17. XI, Нови Сад, 2017.
 • Научни скуп “Теорија и пракса аграра у историјској перспективи”, Пољопривредни факултет, Нови Сад, 14-15. XИ 2019. године – рад “Од Прве међународне утакмице плугова у Београду до јубиларног 65. Светског првенства у орању на Ајнзиделу”.
 • 26. Научни скуп “Правци развоја трактора и обновљивих извора енергије”, Пољопривредни факултет, Нови Сад, 6. XII 2019. године – рад “Година јубилеја – приказ два значајна такмичења у орању”

Прочитајте још

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar