Мр Јован Коледин - Muzej Vojvodine

Мр Јован Коледин

23.12.2019.

Археолог, виши кустос

Води Збирку Феудвар

Контакт

Телефон: 021 420-566, 064 226-91-85
E-mail: jovan.koledin@muzejvojvodine.org.rs

Биографија

Јован Коледин (1962, Бачка Паланка), виши кустос – археолог. Дипломирао је на Катедри за археологију Филозофског факултета у Загребу (1990). Радио је на истраживањима на Вучедолу, у Сиску, Старим Јанковцима и заштитним истраживањима у Лици (1985–1989). Од 1984. учествује у ископавању локалитета Циглана код Челарева. У Градском музеју у Вуковару радио је као археолог (1992–1996). Кустос Музеја Војводине постао је 1999. године, после положеног приправничког испита. У Музеју Војводине задужен је за збирку Феудвар и бронзано доба. Звање вишег кустоса стекао је 2008. Магистрирао је на Филозофском факултету у Београду (2008). Учествовао је у истраживањима: локалитета на траси гасовода код Сомбора и локалитета Попов салаш код Каћа – у организацији Покрајинског завода за заштиту споменика културе; локалитета Калварија у Тителу – у организацији Републичког завода за заштиту споменика културе; горњег платоа Петроварадинске тврђаве – у организацији Музеја града Новог Сада (2002–2005, 2007); Католичке порте у Новом Саду – у организацији Завода за заштиту споменика културе града Новог Сада. На локалитету Феудвар извршено је геоелектрично мерење (2006). Члан је Српског археолошког друштва.

Библиографија

  • Римска војничка диплома из Вуковара, Гласник Српског археолошког друштва, 15–16, Београд, 2000.
  • Ostava bronzanih predmeta iz Hetina, Рад Музеја Војводине, 43–45, Нови Сад, 2003.
  • Tipologija i razvoj duvaljki u praistorijskoj metalurgiji, Рад Музеја Војводине, 46, Нови Сад, 2004.
  • Ostava iz Vajske, Рад Музеја Војводине, 47/48, Нови Сад, 2006.
  • Prilog poznavanju ranog bronzanog doba Bačke, Рад Музеја Војводине, 49, Нови Сад, 2007.
  • Prilog poznavanju rasprostranjenosti zvonastih pehara, Рад Музеја Војводине, 50, Нови Сад, 2008.
  • Naselje ranog bronzanog doba na Petrovaradinskoj tvrđavi, magistarski rad, Filozofski fakultet, Beograd, 2008.
  • Нови налази Мако културе у Бачкој – у светлу налаза из околине Бачке Паланке / New Finds in the Mako Culture in Bačka – In Terms of Tinds from the Vicinity of Bačka Palanka, Рад Музеја Војводине, 51, 2009.
  • Микенски шлем у Војводини?, Годишњак Музеја града Новог Сада бр. 3-4, 2010.
  • Prilog tipologiji kopalja facetiranog usadnika, Рад Музеја Војводине, 53, 2011.
  • Dragan Jovanović, „Ostave Vršačkog gorja: Markovac–Grunjac“, приказ, Рад Музеја Војводине, 54, 2012.
  • Die Gräberfelder vor der Südmauer der befestigung von Keszthely-Fenékpuszta, приказ, Рад Музеја Војводине, 54, 2012.

Прочитајте још

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar