Мр Катарина Радисављевић - Музеј Војводине

Мр Катарина Радисављевић

23.12.2019.

Етнолог, музејски саветник
Води Збирку народне ношње и одевања

Контакт
Телефон: 021 420-566
E-mail: katarina.radisavljevic@muzejvojvodine.org.rs

Биографија

Катарина Радисављевић (1969, Нови Сад), виши кустос – етнолог. Дипломирала је на Катедри за етнологију Филозофског факултета у Београду (1995). За дипломски рад Народни вез у Војводини добила је Награду „Боривоје Дробњаковић“, коју додељује Етнографски музеј у Београду (1995). Звање магистра етнологије и антропологије стекла је на Катедри за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду, одбранивши рад Истраживање народних текстилних рукотворина код Срба крајем 19. и почетком 20. века (2003). Од 1995. године запослена је у Етнолошком одељењу Музеја Војводине на месту кустоса. Задужена је за Збирку за народне ношње и одевање. Звање вишег кустоса стекла је 2006. У раду је усмерена ка проучавању одлика народног одевања свих етничких заједница у Војводини, и то највише кроз анализу збирке. Изложба Свечана женска оглавља у Војводини добила је музејско признање – Награду “Михаило Валтровић” (2006). Сарадник је Српског биографског речника (Матица српска). Члан је Етнолошке секције Музејског друштва Србије, као и Комисије за избор пројеката у области традиционалног народног уметничког стваралаштва Срба у АП Војводини, а од 2008. године и њен председник.

Библиографија

  • Свечана женска оглавља у Војводини, каталог изложбе, Нови Сад, 2005.
  • Ношње европских народа на старим разгледницама, каталог изложбе, Нови Сад, 2001.
  • Прегача (кецеља): развој, значење, функција (анализа збирке прегача и кецеља у Музеју Војводине), Рад Музеја Војводине, 39, Нови Сад, 1997.
  • Одлике народног веза у Војводини, Рад Музеја Војводине, 46, Нови Сад, 2004.
  • Карактеристике чешљања и покривања главе удатих жена у Војводини, Рад Музеја Војводине, 49, Нови Сад, 2007.
  • Етнокултуролошки зборник, књ. 5, Сврљиг 1999, приказ књиге, Рад Музеја Војводине, 41–42, Нови Сад, 2000.
  • Ђурђица Петровић (1930-2000), Рад Музеја Војводине, 43–45, Нови Сад, 2003.
  • Народне ношње као израз идентитета у селима Војводине, у: Завичај на Дунаву (Volkstrachten als Ausdruk von Identität in dorfern der Vojvodina, in: Daheim an der Donau), каталог изложбе, Нови Сад, 2009.

Изложбе

  • Свечана женска оглавља у Војводини, Музеј Војводине, Нови Сад, 2005. Изложба је гостовала у Улму, Паризу и Кечкемету (2006).
  • Завичај на Дунаву: суживот Срба и Немаца у Војводини, Музеј Војводине у Новом Саду, Музеј Подунавских Шваба у Улму, 2009, коауторка.

Прочитајте још

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar