Мр Лидија Баљ - Музеј Војводине

Мр Лидија Баљ

23.12.2019.

Води збирке неолита и енеолита

Контакт
Телефон: 021 420-566
E-mail: lidija.balj@muzejvojvodine.org.rs

Биографија

Лидија Баљ (1972, Нови Сад). Завршила је средњу школу у „Карловачкој гимназији“, културолошко-језички смер. Дипломирала је на Филозофском факултету у Београду на катедри за археологију (2001) чиме је стекла стручно звање дипломираног археолога. Магистарске студије је завршила 2008. године са радом под називом „Праисторијске дечије играчке у Музеју Војводине“ чиме је стекла звање магистра археологије. Од 2001. године запослена је у Музеју Војводине у Новом Саду, где је 2002. године стекла звање кустоса археолога. Звање музејског саветника стекла је 2016. године са радом под називом „О васпитању деце у винчанској култури – Студија случаја са Гомолаве“. Задужена је за збирке из неолитског и енеолитског периода и за збирку Гомолава. Учествовала је на бројним заштитним археолошким истраживањима: у организацији Покраинског завода за заштиту споменика културе из Новог Сада – на локалитетима у Новом Саду, Палићу, Турији, Хоргошу и др. (1991-1995); у организацији Општинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад на бројним локалитетима у Новом Саду и Петроварадину (1996-2000); у организацији Музеја града Новог Сада на заштитном ископавању на Петроварадинској тврђави (2002). Била је руководилац ископавања у Пашићевој 26. у организацији Општинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад (2003). Од 2006. до 2010. године учествовала је, као стални члан екипе, на систематским истраживањима на локалитету Бело Брдо на Винчи које je организовао Музеј града Београда и Филозофски факултет у Београду. Од 2014. године члан је међународног тима за археолошко истраживање на локалитету Борђош, општина Нови Бечеј. Током 2017. и 2018. године учествовала је на заштитном истраживању Гомолаве у Хртковцима у сарадњи са Заводом за заштиту споменика културе Сремска Митровица. Почев од 2017. године наставила је  археолошка истраживања на локалитету Голокут – Визић у сарадњи са тимом БиоСенс института. Члан је Српског археолошког друштва и Националног комитета ICOM-а Србија. Од 2008. до 2012. године обављала је посао секретара часописа Рад Музеја Војводине. У оквиру изучавања праисторијског периода као ужа област истраживања издваја се археологија детињства. Почев од јануара 2017. године обавља послове руководиоца Одељења археологије.
Библиографија

Библиографија

 • Црвенокоса богиња као симбол, Рад Музеја Војводине, бр 50, Нови Сад, 2008.
 • Винча – праисторијска метропола, приказ изложбе, Рад Музеја Војводине, бр 51, Нови Сад, 2009.
 • Минијатурне посуде винчанске културе: дечје играчке или предмети неке друге намене, Рад Музеја Војводине, бр 51, Нови Сад, 2009.
 • A vörös hajú istenno, Bácsország, Vajdasági honismereti szemle, 2009/4. (51. szám), Szabadka
 • Отисци прстију као сведоци прошлости;  Fingerprints as Witnesses of the Past, Гласник Српског археолошког друштва, бр 26, Београд, 2010.
 • Праисторија у Музеју Војводине: водич за децу и почетнике, 2014, Нови Сад (у коауторству са В. Станимировић).
 • Дечије играчке енеолитског периода са Гомолаве, Рад Музеја Војводине, 52, Нови Сад, 2010.
 • Археологија детињства, Рад Музеја Војводине бр 53, Нови Сад, 2011.
 • Култ плодности првих земљорадника Бачке/ The fertility cult of the first farmers in Bačka, у: Бачка кроз Векове, Вукова задужбина, Београд 2014.
 • Осврт на партиципативни музеј – ка музеју који не искључује публику, у – коауторству са мр Катарином Живановић, Центар за музеологију и херитологију Филозофског факултета у Београду, 2012. (у припреми за штампу)
 • О интимном и емотивном у праисторији – прича о играчкама/About intimate and emotional in prehistory – Story about toys, Годишњак Музеја града Новог Сада, бр.8, 2012.
 • О комуникацији са публиком на примеру изложби „Археолог као детектив“ и „Накит – скривено значење“, текст у часопису НК ИКОМ Србије, 2013, Београд.
 • Чудесне фигурице животиња и људи, текст у часопису Иторија бр. 42, 2013, Нови Сад.
 • Накит – Скривено значење/Jewellery – Hidden Meaning, каталог изложбе, Музеј Војводине 2014. године (у коауторству са Тијаном Станковић Пештерац).
 • У потрази за децом праисторије – археологија игре, Нова мисао, бр. 27, 2014, Нови Сад.
 • Učenje kroz igru – lončarstvo i izrada igračaka u prapovjesnoj Puli/ Learning through Play – Pottery and the Making of Toys in Prehistoric Pula, Histria Archaeologica, 2015, Pula.
 • Музеј за децу – креативни приступ комуникацији са децом, Рад музеја Војводине, бр. 57, 2015. (у коауторству са Слађаном Велендечић, Татјаном Бугарски и Александром Стефанов).
 • Винчански отисак – текст за часопис National Geographic Србија, 2016, Београд.
 • Дечији отисци прстију на предметима винчанске културе/Children’s Fingerprints on the Vinča Culture Findings, Гласник Српског археолошког друштва бр. 33, Београд, 2017: (149 – 173).
 • Ново доба: живот мајке и бебе у неолиту Балкана/ NEW AGE: the lives of mothers and babies in the Balkan Neolithic, 2017, коаутор текста за каталог.
 • Сарадња на изложби Ново доба: живот мајке и бебе у неолиту Балкана, приказ изложбе, Рад музеја Војводине, бр. 59, 2017.
 • Одељење археологије, текст у Споменици Музеја Војводине 1847 – 1947 – 2017. Нови Сад, 2017.
 • Лов, сточарство и симболички значај животиња на Голокут: Нове анализе археозоолошког материјала/Hunting, Herding and the significance of animals in Golokut: New analyses of Faunal remains, Архаика, бр. 5, Филозофски факултет у
 • Београду, 2017. (научни рад у коауторству са Иваном Живаљевић и осталима).
 • Програм са апстрактима скупа Праисторијске секције Српског археолошког друштва, Музеј Војводине 2018, Нови Сад (уредник у сарадњи са Драганом Милановићем).

Изложбе

 • Археолог као детектив, Музеј Војводине, 2010.
 • Изложба Археолог као детектив – гостовања: Народни музеј у Кикинди (септембар 2010. године); Народни  музеј у Зрењанину (новембар 2010. године); Фестивал науке у Новом Саду (мај 2011. године).
 • Накит – Скривено значење/Jewellery – Hidden Meaning, Музеј Војводине, 2013. (у коауторству са Тијаном Станковић Пештерац).
 • Изложба Накит – Скривено значење/Jewellery – Hidden Meaning – гостовања – Градски музеј у Вршцу (2013. године) и Музеј у Смедереву (2014. године).
 • Музеј за децу, Музеј Војводине, 2015. (у коауторству са Слађаном Велендечић, Татјаном Бугарски и Александром Стефанов).
 • Праисторијски дечији свет, Филозофски факултет у Београду, 2015. – изложба у оквиру манифестације Викенд на Филозофском.
 • Игра и одрастање деце у праисторији, Народни музеј у Кикинди, 2016. – изложба у оквиру манифестације Ноћ музеја.
 • Изложба Музеј за децу – гостовања – Градски музеј у Бечеју (2016), Народни музеј у Зрењанину (2017), Народни музеј Панчево (2017).
 • Ново доба: живот мајке и бебе у неолиту Балкана/ NEW AGE: the lives of mothers and babies in the Balkan Neolithic, 2017. Павиљон Централне зграде Универзитета у Новом Саду (у коауторству са Софијом Стефановић и осталима).

Конференције, стручни скупови и предавања

 • О интимном и емотивном у праисторији – прича о играчкама, реферат на стручном скупу „Музејска контекстуализација интимног и емотивног“, Музеј града Новог Сада, 2012, Нови Сад.
 • Нове могућности у креирању изложби кроз сарадњу са посетиоцима, реферат на стручном скупу Одрживо наслеђе, Центар за музеологију и херитологију Филозофског факултета у Београду, 2012, Београд.
 • Култ плодности првих земљорадника Бачке, реферат на скупу Бачка кроз векове, Вукова задужбина, 2012, Бачка Паланка.
 • О играчкама у праисторији – приказ збирке из Музеја Војводине, реферат на  Годишњој скупштини Српског археолошког друштва, Музеј Војводине, 2013, Нови Сад.
 • О комуникацији са публиком на примеру изложби „Археолог као детектив“ и „Накит – скривено значење“, реферат на стручном семинару Музеји у доба савремене комуникације, НК ИКОМ Србија, Народни музеј Ваљево, 2013.
 • On being a child in the Vinča culture – Gomolava case study, Arheovest Symposium, 2014, Temišvar.
 • О одрастању деце у праисторији – предавање у оквиру манифестације Месец археологије на Филозофском, Катедра за историју, Филозофски факултет у Новом Саду, 2016.
 • Дечији отисци прстију на предметима винчанске културе, реферат на секцији Праисторијске археологије Српског археолошког друштва, 2017, Београд.
 • Miniature Ceramic Objects as Archaeological Findings, Конференција Advanced Ceramics and Applications VII – New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, 2018. Београд.
 • О одрастању и детињству у праисторији – Сведочанства са локалитета Феудвар и Стубарлија, реферат на скупу Праисторијске секције Српског археолошког друштва, Музеј Војводине, 2018, Нови Сад.

Изведени пројекти

 • Радионица Занимање археолог, Музеј Војводине, 2012, Нови Сад.
 • Радионица Загонетна археологија, Фестивал науке 2012, 2015, Нови Сад.
 • Радионица Праисторијски дечији свет, Музеј Војводине, 2015, Нови Сад.
 • Тајне древног Борђоша – презентација у оквиру обележавања Међународног дана археологије, Музеј Војводине, 2016, Нови Сад. (заједно са колегама Т.С. Пештерац, А Медовић, И. Медовић и Д. Радмановић).
 • Сарадња на изложби Women, Mothers, Goddesses: Universal Languages and Metaphors in the Prehistoric Art, која је постављена у Удинама, Италија (The Archaeological Museum, The Civic Museums of Udine, The Castle of Udine) и која траје од 12. новембра 2017. до 11. фебруара 2018.
 • Организација скупа Праисторијске секције Српског археолошког друштва која је одржана у Музеју Војводине у петак, 14. 12. 2018. године.
 • Сарадња са форензичарима МУП-а Нови Сад, од 2001. године
 • Сарадња са Биоархеологијом на Филозофском факултету у Београду од 2015. године
 • Сарадња са Градским музејом у Врбасу на истраживању локалитета Шуваков салаш, од 2016. године
 • Сарадња са БиоСенс институтом од 2017. године

Прочитајте још

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar