Мр Лидија Мустедангић - Музеј Војводине

Мр Лидија Мустедангић

23.12.2019.

музејски саветник
Води Збирку старе и ретке књиге

Контакт
Телефон: 021 420-566
e-mail: lidija.mustedanagic@muzejvojvodine.org.rs

Биографија

Мр Лидија Мустеданагић рођена 1964. у Београду, основну и средњу школу завршила у Новом Саду и Карловачкој гимназији, редовне студије на Филозофском факултету у Новом Саду (Југословенске књижевности и српскохрватски језик, 1986–1992), на истом факултету (Српска и упоредна књижевност) завршила магистарске студије (1995–2001).

Од 1993. године сарађивала је са Књижевном омладином Војводине. Од 1994. до краја 1995. године, радила је као водитељ на радију и телевизији (Радио Дунав и РТС) и као аутор краћих приказа документарног типа за телевизије Канал 9 и данашњи РТВ. Од 1996. године је у сталном радном односу у Музеју Војводине где је звање кустоса стекла исте године, а звање музејског саветника 2010. године. На месту руководиоца Издавачке делатности и библиотеке била је од 2008. до 2013.

Текстове објављивала у “Дневнику”, “Летопису Матице српске”, “Свескама”, “Зборнику за књижевност и језик Матице српске”, “Зборнику за друштвене науке Матице српске”, “Пољима”, “Раду Музеја Војводине”, “Годишњаку Музеја града Новог Сада”, “Булевару”, “Књижевним новинама”, “Крововима”, “Књижевности”, “Српским народним новинама”, “Српском календару”, “Војвођанској сцени”, “Улазници”, “Корацима” и др. Сарадник на пројектима: “Биографски речник Матице српске” и “Лексикон писаца Југославије”.

Води Збирку старе и ретке књиге и реализује изложбе из историје културе и историје књижевности.

Књиге

 • Гротескни бревијар Борислава Пекића, Нови Сад, 2002;
 • Нови Сад, земљи рај, у коауторству са Савом Дамјановим, Панчево, 2003.
 • Нови Сад, земљи рај 2, у коауторству са Савом Дамјановим, Панчево, 2004;
 • Водич кроз музеје и галерије Војводине – подлистак недељника Булевар, са Владимиром Митровићем, Нови Сад, 2002.
 • Музеји и галерије Новог Сада и Војводине, са Владимиром Митровићем, Нови Сад, 2006;
 • Изабране драме Борислава Пекића, Нови Сад, 2007;
 • Изабрани есеји Борислава Пекића, Нови Сад, 2007;
 • Библиографија Рада војвођанских музеја 1–36 / Рада Музеја Војводине 37–50, 1952–2008, са Драгом Његованом, Нови Сад, 2008;
 • Милош Црњански / Miloš Crnjanski је у припреми за штампу.

Изложбе

 • “Српска књижевност XIX века” (1997) и “Међуратна књижевност XX века” (1998) на сталним поставкама Музеја Војводине у Новом Саду;
 • “Доситеј Обрадовић”, Музеј Војводине, Нови Сад, 2001;
 • “Доситеј Обрадовић”, Родна кућа Доситеја Обрадовића, Чаково, Румунија, 2001;
 • “Милош Црњански/Miloš Crnjanski”, Библиотека “Чемеги Карољ”, Чонград, Мађарска, 2002;
 • “Милош Црњански/Miloš Crnjanski”, Средњоевропски институт за културу, Будимпешта, Мађарска, 2002;
 • “Свет књиге”, покретна самостална изложба, Музеј Војводине, Нови Сад, 2006. 
 • “Свет књиге”, Народна библиотека “Вук Караџић”, Крагујевац, 2007.
 • Прича о екслибрису, Музеј Војводине, Нови Сад, 2011.
 • Прича о екслибрису, Међународни сајам књига, Подгорица, Црна Гора, 2012.
 • “Свет књиге”, Историјски архив Панчево, 2012.

Библиографија

 • “Roman bez romana: parodija Aristotelovih i Horacijevih načela kroz destrukciju fabule”, Polja, god. XLII, br. 405-406, Novi Sad 1997.
 • “Stalna postavka u Muzeju Vojvodine – Osvrt na srpsku književnost XIX veka”, Rad Muzeja Vojvodine, br. 39, Novi Sad 1997.
 • “Srpska književnost XIX veka, u: Muzej Vojvodine – stalna postavka”, Novi Sad 1997.
 • ” ‘Amerika’ Žana Bodrijara”, Polja, god. 43, br. 411, Novi Sad 1999.
 • “Fenomen smrti u epskim pesmama o kosovskom boju”, Polja, god. 44/45, br. 412-413-414, Novi Sad 1999/2000.
 • “Sterija i Horacije”, Sveske, god 11, br. 57-58, Pančevo 2001.
 • “Književnost Srba, Mađara, Rumuna, Rusina i Slovaka između dva rata”, u: “Muzej Vojvodine – stalna postavka II” (u štampi)
 • “Karnevalska obrazina Arsenija Njegovana”, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, knj. XLVIII, sv. 2-3, Novi Sad 2000.
 • “Grotesknost forme”, u: Borislav Šuput, “Skulpture”, katalog, Novi Sad 2000.
 • “Groteskno u delu Borislava Pekića”, Književne novine, god. LII, br. 1045, Beograd 2001.
 • “Groteskno nasleđe Orvelove apokalipse u romanu ‘1999’ Borislava Pekića”, Krovovi, god. XV/XVI, br. 50-53, Sremski Karlovci 2001-2002.
 • “Voštana maskarada” (izložba voštanih figura muzeja Panoptikum iz Sankt Peterburga), Bulevar, br. 048, Novi Sad 2001.
 • “Istina vs. Iluzija” (Nikola Milošević, “Istina i iluzija”, Novi Sad 2001), Bulevar, br. 055, Novi Sad 2001.
 • “Stara zgrada u novom ruhu” (izložba nagrađenih radova na konkursu za arhitektonsko rešenje), Bulevar, br. 058, Novi Sad 2001.
 • “Pregled života i priključenija” (izložba “Dositej Obradović” u Muzeju Vojvodine), Bulevar, br. 059, Novi Sad 2001.
 • “Dopisivanje univerzalnog” (izložba “Umetnost neolita na tlu Banata u Muzeju Vojvodine”), Bulevar, br. 062, Novi Sad 2001.
 • “Biće skoro propast sveta” (Borislav Pekić, “1999”, Beograd 2001), Bulevar, br. 064, Novi Sad 2001.
 • “Postmodernističko čitanje Pekića” (Jasmina Lukić, “Metaproza: čitanje žanra”, Beograd 2001), Bulevar, br. 065/066, Novi Sad 2001.
 • “Čovek predgovora i pogovora” (Radovan Popović, “Priča o Sretenu Mariću”, Novi Sad 2001), Bulevar, br. 072, Novi Sad 2001.
 • “Mit kao predložak proznog stvaralaštva”, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, knj. XLIX, sv. 1-2, Novi Sad 2001.
 • “Kroz vizuru postmodernog: ‘Zlatno runo’ Borislava Pekića”, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, knj. XLIX, sv. 1-2, Novi 2001.
 • “Groteskno u romanu ‘Kako upokojiti vampira’ Borislava Pekića”, Književnost, br. 2-3-4, Beograd 2002.
 • “Kroz vizuru poetike (francuskog) simbolizma: Danilo Kiš”, Sveske, br. 62-63, Pančevo 2002.
 • “Groteskni brevijar Borislava Pekića”, Novi Sad 2002.
 • Ciljevi obrazovanja i XX (XXI) vek (Jovana Milutinović, “Ciljevi obrazovanja i učenja u svetlu dominantnih teorija vaspitanja 20. veka”, Savez pedagoških društava Vojvodine, Novi Sad, 2008), Misao, 49, 2008, 7.
 • “Bilo je seoba i biće ih večno” (Mita Kostić, “Nova Srbija i Slavenosrbija”, Novi Sad 2002), Bulevar, br. 069, Novi Sad 2002.
 • “Vreme reči i vreme slika” (izložba o Borislavu Pekiću), Bulevar, br. 074, Novi Sad 2002.
 • “Privilegije autonomije” (izložba u Muzeju Vojvodine), Bulevar, br. 075, Novi Sad 2002.
 • “Umesto Nemanje i Dušana” (Spomenik vojvodi Šupljikcu u Pančevu), Bulevar, br. 079, Novi Sad 2002.
 • “Fantazmagorija košmarnih vizija” (izložba slika Dejana Ulardžića u Muzeju Vojvodine), Bulevar, br. 081, Novi Sad 2002.
 • “Varoš nakraj sveta” (“Varoš nakraj sveta”, Pančevo 2002), Bulevar, br. 094, Novi Sad 2002.
 • “Terra pekisciana” (Dve knjige o Pekiću), Bulevar, br. 091, Novi Sad 2002.
 • (Zajedno sa Vladimirom Mitrovićem), “Vodič kroz muzeje i galerije Vojvodine”, podlistak Bulevara, Novi Sad 2002.
 • “Život i delo Miloša Crnjanskog”, u: “Miloš Crnjanski/Miloš Crnjanski”, katalog, Novi Sad 2002.
 • “Groteskno u delu Miloša Crnjanskog”, Srpske narodne novine (19. dec.), Budimpešta 2002.
 • “Ciklidi i golubovi” (“Projekat Kortasar”, prir. Vasa Pavković, Kraljevo 2002), Dnevnik (12. mart), Novi Sad 2002.
 • “1001 priča Đorđa Pisareva” (Đorđe Pisarev, “Besmrtnici (Izabrane i nove priče)”, Novi Sad 2002), Dnevnik (2. april), Novi Sad 2002.
 • “Seoba Srba u Ukrajinu” (Ljubivoje Cerović, “Srbi u Ukrajini”, Novi Sad 2002), Dnevnik (25. sept.), Novi Sad 2002.
 • “Svetlost svedočenja” (“Drugi o Pekiću”, Beograd 2002), Dnevnik (23. okt.), Novi Sad 2002.
 • “Pekić vs. Crnjanski”, Sveske, br. 69, Pančevo 2003.
 • “Nevidljivi anđeo nostalgije” (Dubravka Ugrešić, “Muzej bezuvjetne predaje”, Beograd-Zagreb 2002), Sveske, br. 69, Pančevo 2003.
 • (U koautorstvu sa Savom Damjanovim), “Novi Sad, zemlji raj”, antologija, Pančevo 2003.
 • “Domišljalo, mudrijaš, razmišljač” (Borislav Pekić, “Korespondencija kao život”, Novi Sad 2001), Dnevnik (avgust 2003), Novi Sad 2003.
 • “Trbuh morskog slona Rolanda” (Dubravka Ugrešić, “Muzej bezuvjetne predaje”, Beograd-Zagreb 2002), Dnevnik (15. okt.), Novi Sad 2003.
 • “Bibliotekarstvo kao delatnost i nauka”, Dnevnik (mart 2003), Novi Sad 2003.
 • “Komad srpske povesnice i kulture”, Dnevnik (5. nov), Novi Sad 2003.
 • “Nove koncepcije u muzeološkom ruhu”, Dnevnik (23. jul), Novi Sad 2003.
 • “Poetska podvižništva Borislava Radovića”, Dnevnik (23. dec.), Novi Sad 2003.
 • “Nahod Simeon: komparativni pristup”, Zbornik radova, Zrenjanin – Novi Sad 2004.
 • “Razvoj kinematografije u Vojvodini”, Rad Muzeja Vojvodine, br. 43-45, Novi Sad 2001-2003.
 • “Nove koncepcije učenja u muzejima” (Jovana Milutinović, “Humanistički pristup vaspitno-obrazovnoj ulozi muzeja”, Novi Sad-Vršac 2002), Rad Muzeja Vojvodine, br. 43-45, Novi Sad 2001-2003.
 • “Svetlopis i moda” (izložba u Muzeju Vojvodine), Sveske, br. 72, Pančevo 2004.
 • Džefri Harfam, “Groteskno: prvi principi”, Polja, br. 429, Novi Sad 2004. (prevod sa engleskog)
 • “Ostaće na nebu rumeni breg i prazne crkve nad vodom” (Dr Fedora Bikar, “Sentandreja u ogledalu prošlosti”, Novi Sad 2002), Srpski kalendar za prestupnu 2004. godinu, Budimpešta 2004.
 • “Lična povest ikone” (Čarli Čaplin, “Autobiografija”, Novi Sad 2003), Dnevnik (14. jan.), Novi Sad 2004.
 • “Od jakog nema jače” (Borivoje Radaković, “Jako”, Beograd 2003), Dnevnik (10. mart), Novi Sad 2004.
 • “Plavi pelir i bela hartija” (Borislav Pekić, “Korespondencija kao život 2”, Novi Sad 2003), Dnevnik (14. april), Novi Sad 2004.
 • “Seks, čovek, društvo” (Jovana Milutinović i dr., “Seksualnost i odnosi među polovima”, Novi Sad-Vršac 2004), Dnevnik (23. jun), Novi Sad 2004.
 • “Vox populi u političkom ruhu” (Biljana Ratković Njegovan, “Teorija političke javnosti, Sr. Karlovci 2004), Dnevnik (7. avg.), Novi Sad 2004.
 • “Jaki ukus beznađa”, Sveske, br. 73, Pančevo 2004.
 • “Da na kraj svog života ne stignem praznog srca”, Slike Olje Ivanjicki u Novom Sadu, Sveske, br. 74, Pančevo 2004.
 • “Iskustvo dijaloga” (Vladislav Bajac, “Druid iz Sindiduna”), Ulaznica, br. 191-192, Zrenjanin 2004.
 • “Groteskno čitanje apokaliptične trilogije”, U: “Književnost Vojislava Despotova”, zbornik radova, Zrenjanin 2005.
 • (U koatorstvu sa Savom Damjanovim), “Novi Sad, zemlji raj”, 2. deo, antologija, Pančevo 2004.
 • “Najveće stecište knjige”, Srpski kalendar za prestupnu 2005. godinu, Budimpešta 2005.
 • “Trošnost sveta ili muzeji Eduarda Sama”, Ulaznica, br. 193, Zrenjanin 2005.
 • “O ekslibrisima, pečatima i zapisima u Zbirci stare i retke knjige Muzeja Vojvodine”, Рад Музеја Војводине, 46, Novi Sad 2005.
 • “Plakat – moderan koncept javnosti”, Misao, br. 1, Novi Sad 2005.
 • “Politički plakat u Vojvodini” (izložba u Muzeju Vojvodine), Рад Музеја Војводине, 46, Novi Sad 2005.
 • “Prvi teatar u povesti sveta” (“Natjašastra”, prir. Radoslav Lazić, Novi Sad 2003), Vojvođanska scena, br. 1, Novi Sad 2005.
 • “Vertep”, Vojvođanska scena, br. 1, Novi Sad 2005.
 • “Srpski biografski rečnik”, 1, (A-B), Novi Sad 2004. (“Andrijašević, Dušan K.”, 173-174; “Bivolarević, Dimitrije G.”, 527; “Blagojević, Desimir”, 567-568; “Bogdanović, Milica”, 610-611; “Besarović, Niko”, 509)
 • “Да на крај свог живота не стигнем празног срца”, Рад Музеја Војводине, 46, Нови Сад 2005.
 • “Светлопис и мода”, Рад Музеја Војводине, 46, Нови Сад 2005.
 • “Trošnost sveta ili muzeji Eduarda Sama”, Ulaznica, br. 194-195, Zrenjanin 2005.
 • “Poetika grotesknog u prozi Danila Kiša”, u: “Spomenica Danila Kiša”, SANU, Posebna izdanja, Knj. DCLX, Odeljenje za jezik i književnosti, Knjiga 57, Beograd 2005.
 • Vladimir Mitrović, “Đorđe Tabaković”, Misao, br. 25, Novi Sad 2005.
 • “O anđelima i drugim pticama ljubavi” (Vinko Moderndorfer, “Neke ljubavi”, Gradska narodna biblioteka “Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin 2004), Ulaznica, br. 194-195, Zrenjanin 2005.
 • “Groteskno – jedan od osnovnih estetskih pojmova”, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, LIV, sv. 1, Novi Sad 2006.
 • “Iskustvo nestajanja ili poezija uprkos svemu” (Željko Grahovac, “Ponestaje prostora – Panorama najnovije bosanskohercegovačke poezije”, Delta, Bihać 2000), Ulaznica, br. 199-200, Zrenjanin 2006.
 • “Barokno pastorče (Zaboravljeni grad – Podgrađe Petrovaradinske tvrđave”, ur. Bojana Karavidić, “Suburbium”, Muzej grada Novog Sada i Futura publikacije, Petrovaradin-Novi Sad 2005), “Godišnjak Muzeja Grada Novog Sada”, 1/2005, Novi Sad 2006.
 • “Еsej ili manifestacija usamljenosti na putu bez kraja” (Gorana Raičević, “Eseji Miloša Crnjanskog”, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci – Novi Sad 2005), Zbornik MS za književnost i jezik, knj. 54, sv. 3, Novi Sad 2006.
 • “Svet knjige”, katalog izložbe, Novi Sad 2006.
 • “Muzeji i galerije Novog Sada i Vojvodine – Vodič / Museums and Galleries of Novi Sad and Vojvodina – Guide”, Muzej Grada Novog Sada, Novi Sad 2006.
 • “Istraživanje Kiša: istraga kao poetičko načelo” (Dragan Bošković, “Islednik, svedok, priča – Istražni postupci u Peščaniku i Grobnici za Borisa Davidoviča Danila Kiša”, Beograd 2004), Zbornik MS za književnost i jezik, Knj. 54, sv. 2, Novi Sad 2006.
 • “U potrazi za pesmom” (Đorđe Despić, “Spiralni tragovi (kritike i eseji o srpskom pesništvu)”, NB “Stefan Prvovenčani”, Kraljevo 2005), LMS, God. 182, knj. 478, sv. 6, Novi Sad 2006.
 • “Insignije dinastije Karađorđević”, Izložba Muzeja Grada Novog Sada u Zbirci strane umetnosti, Misao, br. 33, Novi Sad 2006.
 • “Свет књиге” (Изложба музеја Војводине у Народној библиотеци “Вук Караџић” у Крагујевцу, април/мај 2007), Рад Музеја Војводине, 49, Нови Сад 2007.
 • “Izložba ‘Svet knjige’ u Narodnoj biblioteci”, Kragujevačko čitalište, god. XI, br. 23, Kragujevac 2007.
 • “Татјана Спасојевић Поповић 1971-2007”, (некролог), Рад Музеја Војводине, 49, Нови Сад 2007.
 • “Božić za početnike” (V. Nedeljković Angelovska, T. Jakovljević, I. Jovanović, “Vodič kroz Božić”, Muzej Grada Novog Sada, Novi Sad 2006), Misao, br. 37, Novi Sad 2007.
 • “Izložba ‘Insignije dinastije Karađorđević’ “, Muzej Grada Novog Sada, Zbirka strane umetnosti, 2006, Godišnjak MGNS, br. 2/2006, Novi Sad 2007.
 • Dejvid Samers, “Arheologija moderne groteske”, Koraci, god. 41, br. 5/6, Kragujevac 2007. (prevod sa engleskog)
 • Borislav Pekić, “Izabrane drame”, Solaris, Novi Sad 2007. (izbor i pogovor)
 • Borislav Pekić, “Izabrani eseji”, Solaris, Novi Sad 2007. (izbor i pogovor)
 • “Lament nad Beogradom” (David Albahari, “Ludvig”, Stubovi kulture, Beograd 2007), Polja, br. 449, god. LIII, Novi Sad 2008.
 • “Totalitarizam ekološke prirode”, eM na kvadrat, Novi Sad, mart 2008.
 • “Obrazovanje za 21. vek” (Jovana Milutinović (2008) “Ciljevi obrazovanja i učenja u svetlu dominantnih teorija vaspitanja 20. veka”, Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine), Zbornik Matice srpske za društvene nauke, sv. 124, Novi Sad 2008.
 • “Bibliografija radova Rada vojvođanskih muzeja 1-36 / Rada muzeja Vojvodine 37-50, 1952-2008”, Muzej Vojvodine, Novi Sad 2008, коауторка.
 • Град у слици и речи – приказ изложбе “Слика града – Нови Сад у ликовним уметностима 18–21. века”, Рад Музеја Војводине, 51, 2009.
 • Римски шлемови из Музеја Војводине, Рад Музеја Војводине, 51, 2009.
 • Како читати Киша? (Драган Бошковић, Текстуално (не)свесно, Службени гласник, Београд, 2008), Кораци, год. XLIII, св. 3-4, Крагујевац 2009.
 • Гротескни реализам и карневализација у „Златном руну“ Борислава Пекића, у: Поетика Борислава Пекића – Преплитање жанрова, Институт за књижевност и језик у Београду, Београд 2009.
 • Милош Црњански / Miloš Crnjanski (1893–1977), у штампи.
 • Бранко Радичевић као феномен националне романтике (Снежана Мишић, Култ Бранка Радичевића у српској визуелној култури крајем 19. века, Галерија Матице српске, Нови Сад 2009), Рад Музеја Војводине, 52, 2010.
 • Ноћ Шерлока Холмса, Рад Музеја Војводине, 52, 2010.
 • Venecija Miloša Crnjanskog, u: Dejan Ajdačić i Persida Lazarević Di Djakomo (prir.) Venecija i slovenske književnosti, Beograd: SlovoSlavia, 2011.
 • Поезија или заклон од света, у: Ђилас, Гордана, Сећање које се није догодило, Нови Сад: Футура публикације, 2011.
 • Музеј Војводине – Приказ 52. броја Рада Музеја Војводине, Годишњак Историјског архива града Новог Сада, 5, 2011.
 • Noel Kerol, Groteskno danas (1) – Šta je groteskno?, Nova misao, 10, 2011. (prevod sa engleskog)
 • Noel Kerol, Groteskno danas (2) – Klasifikacija grotesknog, Nova misao, 11, 2011. (prevod sa engleskog)
 • Noel Kerol, Groteskno danas (3) – Groteskno kao čuđenje, Nova misao, 12, 2011. (prevod sa engleskog)
 • Bajkolika mitologija, Danas, 17. 06. 2011.
 • Како се утопити у оку коња или видети омају (Миленко Бодирогић: Прогнана бића – српска митологија, Орфелин издаваштво, Нови Сад, 2010), Кораци, 5-6/7-8, 2011.
 • Прича о екслибрису (каталог изложбе), Нови Сад: Музеј Војводине, 2011.
 • Тематска изложба и њене варијанте – у духу конструктивистичке парадигме, Рад Музеја Војводине, 53, 2011, 305-315.
 • Читање историје у роману “Пешчаник” Данила Киша, Годишњак Историјског архива града Новог Сада, бр. 6, 2012.
 • Karneval – svuda!, Izložba i katalog „Na kraju i na početku karneval“ Vesne Marjanović u Muzeju Vojvodine, Рад Музеја Војводине, 54, 2012, 283-284.
 • Последња писма Милеве Марић-Ајнштајн (Драги моји кумови, прир. Драго Његован, Прометеј, Нови Сад, 2011), Задужбина, 93, 2012.
 • Beč obasut zlatnim poljupcima, Nova misao, 17, 2012, 64-70.
 • Književnost kao autohtoni ili pomoćni izvor u saznavanju istorije kroz oblikovanje muzejske prakse, Anali Borislava Pekića, 8, 2012, 49-76.
 • Дуго путовање на крај карневала (Радош Косовић “Карневал”, Мали Немо, Панчево, 2011), Кораци, 7-9, 2012, 164-167.
 • Monumentalnost minijature, u: Borislav Šuput (katalog izložbe), Novi Sad: Kulturni centar Novog Sada, 2013.
 • Čitanje tajni – arheološki nakit (Izložba „Nakit – skriveno značenje“ u Muzeju Vojvodine, 10. maj – 15. jul 2013), Рад Музеја Војводине 55, (2013): 248–250.
 • Замисли живот на 33 обртаја (Изложба о југословенском року и лонгплеј плочама у Музеју Војводине), Рад Музеја Војводине 55, (2013): 254.
 • Читање традиције у научном и уметничком дискурсу (Весна Марјановић, Дејан Стојиљковић, „Живи покојник“, Службени гласник, Београд 2012), Рад Музеја Војводине 55, (2013): 258–259.
 • Како говорити о вампиру (Весна Марјановић, Дејан Стојиљковић, „Живи покојник“, Службени гласник, Београд 2012), Кораци 7-9, (2013): 150–155.
 • Esej kao odbrana dostojanstva (Nemanja Rotar, Senke i dim, Habit 013, Pančevo 2013), Polja, god LIX, br. 485 (2014): 236–239.
 • На граници моћи или искушења перформанса и театра (Поводом књиге „Политика и извођачке уметности” Џанел Рајнелт), Сцена, 1-2 (2014): 91–98.
 • Pantić, Mihajlo; Pekić, Borislav, u: Građa za leksikon pisaca Jugoslavije, VI tom, Matica srpska, Novi Sad, 2014: 53–56; 171–175.
 • Допринос библиографској култури, у: Библиографија часописа „Културно-привредни преглед Дунавске бановине” 1935–1941, Мало историјско друштво, Нови Сад, 2014: 179–181.
 • (U koautorstvu sa Đerđom Morom), Fenomen vodenog znaka i novi pogled na mesto i vreme nastanka „Rukopisnog četvorojevanđelja iz 16. veka”, Rad Muzeja Vojvodine 56 (2014): 231–245.
 • Svete slike kao pratioci čitalačkih stremljenja (Izložba „Tempus Sanctorum” u Muzeju Vojvodine od 12. 12. 2013. do 01. 02. 2014), Rad Muzeja Vojvodine 56 (2014): 293–294.
 • Музеји и галерије у Бачкој, У: Бачка кроз векове – слојеви култура Бачке (зборник радова, ур. Миодраг Матицки, Видојко Јовић), Вукова задужбина, Београд, 2014: 305–331.
 • Библиографија текстова из књижевности (и језика) у „Културно-привредном прегледу” – неслужбеном додатку „Службеног листа Дунавске бановине”, Свеске за историју Новог Сада 15 (2014): 30–36.
 • Библиографија Драге Његована, Нови Сад: Мало историјско друштво – Нови Сад, 2015.
 • Драмско стваралаштво Данила Киша, Сцена 3 (2015): 105–119.
 • Научно обележавање 300-годишњице Карловачке митрополије (Три века Карловачке митрополије 1713–2013 – Зборник радова са научног скупа Сремски Карловци, 1. новембар 2013, ур. Д. Микавица, Д. Његован, Нови Сад 2014), Зборник Матице српске за друштвене науке 152 (3/2015): 636–638.
 • Heroji baštine: izložba Od nitni do šlema – konzervacija i restauracija pozlaćenog rimskog šlema, autorke Tijane Stanković-Pešterac, Рад Музеја Војводине 57 (2015): 259–260.
 • Прослава 300-годишњице Карловачке митрополије (Три века Карловачке митрополије 1713–2013 – Зборник радова са научног скупа Сремски Карловци, 1. новембар 2013, (ур. Д. Микавица, Д. Његован), Нови Сад 2014), Рад Музеја Војводине 57 (2015): 269–271.
 • Херметизам звука: песнички преврати Гордане Ђилас, Mons Aureus 49 (2015): 97–99.
 • Четири драме Љубомира Симовића, Сцена 4 (2015): 83–89.
 • Историја настанка и проучавања папира и воденог знака, у: Пут пергамента – монографска публикација о најстаријим документима у Архиву Војводине, Нови Сад: Архив Војводине, 2016: 79–96.
 • Deus ex ekran – Дигитални двојници (Позориште у екранском свету), Сцена 1-2 (2016): 245–247.
 • Песничка утопија (преисторијског) завичаја, Mons Auerus 51 (2016): 76–79.
 • Водич кроз музеје Србије, Београд: Музејско друштво Србије, 2016, коаутор.
 • Један сасвим аутентичан Банат (Изложба „Мој Банат“ Милана Живковића у Музеју Војводине), Рад Музеја Војводине 58 (2016): 240–241.
 • Interdisciplinarni pristup ribarstvu u Vojvodini, Рад Музеја Војводине 58 (2016): 241–244.
 • Плакат у служби усташке пропаганде у Срему током Другог светског рата (Драго Његован, Плакатирање геноцида, Београд: Музеј жртава геноцида, 2016), Рад Музеја Војводине 58 (2016): 258–260.
 • (Zajedno sa redakcijom) The crown jewels of the Museum of Vojvodina / Krunski dragulji Muzeja Vojvodine, BelGuest, Vol. 20, Summer – Leto (2017): 38–39, 40–41.
 • Од оштрине сечива до белине облутака (Снежана Шакић Вукадиновић, Глад и један глагол, Банатски културни центар, Ново Милошево, 2016), Mons Aureus 57-58 (2017): 117–121.
 • Azbukové modlitby svetu a pre svet, u: Zoran Đerić, Nové devínske elégie – Dokumentárne básne, Kultúrno-literárna akadémia, Bratislava 2017, 131–134.
 • Један поглед на изложбу Милана Пивничког – Музеј Војводине, 7–17. 03. 2017, Рад Музеја Војводине 59 (2017): 212–214.
 • Riskantan naziv, škakljiva tema, upečatljiva građa, Рад Музеја Војводине 59 (2017): 217–220.
 • У славу оца Србије, Рад Музеја Војводине 59 (2017): 220–222.
 • Od Sentandreje do Moskve, od Udina do Kila, ICOM Srbija 7 (2017): 17.
 • From Szentendre to Moscow, from Udine to Kiel, ICOM Srbija 7 (2017): 15.
 • Милош Црњански / Miloš Crnjanski, Студио Бечкерек – Музеј Војводине, Нови Сад 2017.

Прочитајте још

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar