Мр Лидија Мустеданагић - Музеј Војводине

Мр Лидија Мустеданагић

23.12.2019.

музејски саветник
Води Збирку старе и ретке књиге

Контакт
Телефон: 021 420-566
e-mail: lidija.mustedanagic@muzejvojvodine.org.rs

Биографија

Мр Лидија Мустеданагић рођена 1964. у Београду, основну и средњу школу завршила у Новом Саду и Карловачкој гимназији, редовне студије на Филозофском факултету у Новом Саду (Југословенске књижевности и српскохрватски језик, 1986–1992), на истом факултету завршила магистарске студије (Српска и упоредна књижевност, 1995–2001).

Од 1993. године сарађивала је са Књижевном омладином Војводине. Од 1994. до краја 1995. године, радила је као водитељ на радију и телевизији (Радио Дунав и РТС) и као аутор краћих приказа документарног типа за телевизије Канал 9 и данашњи РТВ.

Од 1996. године је у сталном радном односу у Музеју Војводине где је звање кустоса стекла исте године, а звање музејског саветника 2010. године. Води Збирку старе и ретке књиге, реализује изложбе из историје књижевности и културе и уређује публикације из историје културе.

Од 1997. године до данас присутна у многобројним дневним, књижевним и научним часописима и листовима, као и на пројектима Биографски речник Матице српске и Лексикон писаца Југославије.

У Музеју Војводине руководила Одељењем за издавачку делатност и библиотеку 2008–2013. Од јануара 2017. ради прво као заменик, а од маја месеца као помоћник директора. Учествовала у раду стручног надзора Матичне службе, била је стални члан Комисије за полагање испита, а од 2021. заменски. Радила је у саставу тима за дигитализацију у оквиру којег је едуковала кустосе за обраду предмета у програму Имус/Јис, у музејима и музејским збиркама под матичном надлежношћу Музеја Војводине. Члан Стручног савета од 2018. године. Више од две деценије ради на музејском часопису Рад Музеја Војводине као секретар, лектор, коректор, приређивач, а од 2017. је уредник.

На месту в. д. секретара Музејског друштва Србије у периоду 2016–18, а у Извршном одбору истог удружења била је током 2018–2021.

Завршила обуке: Музеј и комуникација (ИКОМ Србија, 2015), Музеј и комуникација / Знања, вештине и алати (Артис центар и Историјски музеј Србије, 2018), Могућности финансирања путем ЕУ фондова (Фонд Европски послови АПВ, 2018), Стратешко планирање у установама културе (Унеско катедра за културну политику и менаџмент, 2019).

Изложбе

 • Српска књижевност XIX века – Стална поставка у Дунавској 35, Музеј Војводине, 1997.
 • Међуратна књижевност XX века – Стална поставка у Дунавској 37, Музеј Војводине, 1998. (расформирано 2010)
 • Доситеј Обрадовић, (са Александром Петијевићем), Музеј Војводине, 2001; Родна кућа Доситеја Обрадовића, Чаково, Румунија, 2001.
 • Милош Црњански/Miloš Crnjanski, Библиотека „Чемеги Карољ“, Чонград, Мађарска, 2002; Средњоевропски институт за културу, Будимпешта, 2002.
 • Свет књиге, Музеј Војводине, 2006; Народна библиотека „Вук Караџић“, Крагујевац, 2007; Историјски архив Панчево, 2012; Библиотека града Београда, 2018; Музеј општине Бачка Топола, 2018.
 • Прича о екслибрису, Музеј Војводине, 2011; Међународни сајам књига, Подгорица, 2012.
 • Карловачка гимназија као чувар културне баштине (са Чарном Милинковић), Музеј Војводине 2021; Народни музеј Крушевац 2022.

Објављене публикације:

 • Гротескни бревијар Борислава Пекића, Нови Сад: Stylos, 2002.
 • Водич кроз музеје и галерије Војводине, (са Владимиром Митровићем), Нови Сад 2002.
 • Милош Црњански  / Miloš Crnjanski: (18931977) стална изложба / állandó kiállítás, (превод на мађарски Едита Андрић), Нови Сад: Музеј Војводине, Сегедин: Српска самоуправа,2002.
 • Нови Сад, земљи рај, (са Савом Дамјановим), Панчево: Мали Немо, 2003.
 • Нови Сад, земљи рај 2, (са Савом Дамјановим), Панчево: Мали Немо, 2004.
 • Музеји и галерије Новог Сада и Војводине, (са Владимиром Митровићем), Нови Сад: Музеј града Новог Сада, 2006.
 • Свет књиге, каталог изложбе, Нови Сад: Музеј Војводине, 2006.
 • Изабране драме Борислава Пекића, Нови Сад: Соларис, 2007.
 • Изабрани есеји Борислава Пекића, Нови Сад: Соларис, 2007.
 • Библиографија Рада војвођанских музеја 1–36 / Рада Музеја Војводине 37–50, 1952–2008, (са Драгом Његованом), Нови Сад: Музеј Војводине, 2008.
 • Прича о екслибрису / The Story of Ex-libris, (превод Милица Бојковић), Нови Сад: Музеј Војводине, 2011.
 • Библиографија Драге Његована, Нови Сад: Мало историјско друштво – Нови Сад, 2015.
 • Водич кроз музеје Србије, (са Драгом Његованом), Београд: Музејско друштво Србије, 2016.
 • Милош Црњански / Miloš Crnjanski, (превод на енглески Ангелина Чанковић Поповић), Нови Сад: Музеј Војводине и Студио Бечкерек, 2017.
 • Terra museologica, Нови Сад: Музеј Војводине, 2018.
 • Guide through the Museums in Serbia, (editors Drago Njegovan, Lidija Mustedanagić; translated by Lidija Mustedanagić, Tijana Stanković Pešterac), Belgrade: Museum Association of Serbia, 2020
 • Карловачка гимназија као чувар културне баштине, (са Чарном Милинковић), каталог изложбе, Нови Сад: Музеј Војводине, 2021.
 • Novi Sad Heaven on Earth (Edited by Sava Damjanov and Lidija Mustedanagić; translated by Vuk Tošić), Novi Sad: Agora, 2022
 • Karlovci Grammar School as a Guardian of Cultural Heritage (with Čarna Milinković, translated by Zoja Marjanović), Novi Sad: Museum of Vojvodina, Sremski Karlovci: Karlovačka gimnazija, 2022

Остала библиографија:

 • „Роман без романа: пародија Аристотелових и Хорацијевих начела кроз деструкцију фабуле”, Поља, год. XLII, бр. 405-406, Нови Сад 1997.
 • „Стална поставка у Музеју Војводине – Осврт на српску књижевност XIX века”, Рад Музеја Војводине 39, Нови Сад 1997.
 • „Српска књижевност XIX века“, у: Музеј Војводине – стална поставка, Нови Сад 1997.
 • Америка Жана Бодријара”, Поља, год. 43, бр. 411, Нови Сад 1999.
 • „Феномен смрти у епским песмама о косовском боју”, Поља, год. 44/45, бр. 412-413-414, Нови Сад 1999/2000.
 • „Стерија и Хорације”, Свеске, год. 11, бр. 57-58, Панчево 2001.
 • „Карневалска образина Арсенија Његована”, Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ. XLVIII, св. 2-3, Нови Сад 2000.
 • „Grotesknost forme”, u: Borislav Šuput, „Skulpture“, Novi Sad 2000.
 • „Гротескно у делу Борислава Пекића”, Књижевне новине, год. LII, бр. 1045, Београд 2001.
 • „Гротескно наслеђе Орвелове апокалипсе у роману 1999 Борислава Пекића”, Кровови, год. XV/XVI, бр. 50-53, Сремски Карловци 2001–2002.
 • „Voštana maskarada – izložba voštanih figura muzeja Panoptikum iz Sankt Peterburga”, Bulevar, 048, 2001.
 • „Istina vs. Iluzija (Nikola Milošević, Istina i iluzija, Novi Sad 2001)“, Bulevar, 055, 2001.
 • „Stara zgrada u novom ruhu (Izložba nagrađenih radova na konkursu za arhitektonsko rešenje)”, Bulevar, 058, 2001.
 • „Pregled života i priključenija (Izložba Dositej Obradović u Muzeju Vojvodine)”, Bulevar, 059, 2001.
 • „Dopisivanje univerzalnog (Izložba Umetnost neolita na tlu Banata u Muzeju Vojvodine)”, Bulevar, 062, 2001.
 • „Biće skoro propast sveta (Borislav Pekić, 1999, Beograd 2001)”, Bulevar, 064, Novi Sad 2001.
 • „Postmodernističko čitanje Pekića (Jasmina Lukić, Metaproza: čitanje žanra, Beograd 2001)”, Bulevar, 065/066, 2001.
 • „Čovek predgovora i pogovora (Radovan Popović, Priča o Sretenu Mariću, Novi Sad 2001)”, Bulevar, 072, 2001.
 • „Мит као предложак прозног стваралаштва”, Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ. XLIX, св. 1-2, 2001.
 • „Кроз визуру постмодерног: Златно руно Борислава Пекића”, Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ. XLIX, св. 1-2, 2001.
 • „Гротескно у роману Како упокојити вампира Борислава Пекића”, Књижевност, бр. 2-3-4, 2002.
 • „Кроз визуру поетике (француског) симболизма: Данило Киш”, Свеске, бр. 62-63, 2002.
 • „Ciljevi obrazovanja i XX (XXI) vek (Jovana Milutinović, Ciljevi obrazovanja i učenja u svetlu dominantnih teorija vaspitanja 20. veka, Savez pedagoških društava Vojvodine, Novi Sad 2008)”, Misao, 49, 2008.
 • „Bilo je seoba i biće ih večno (Mita Kostić, Nova Srbija i Slavenosrbija, Novi Sad 2002)”, Bulevar, 069, 2002.
 • „Vreme reči i vreme slika (Izložba o Borislavu Pekiću)”, Bulevar, 074, 2002.
 • „Privilegije autonomije (Izložba u Muzeju Vojvodine)”, Bulevar, 075, 2002.
 • „Umesto Nemanje i Dušana (Spomenik vojvodi Šupljikcu u Pančevu)”, Bulevar, 079, 2002.
 • „Fantazmagorija košmarnih vizija (Izložba slika Dejana Ulardžića u Muzeju Vojvodine)”, Bulevar, 081, 2002.
 • „Varoš nakraj sveta (Varoš nakraj sveta, Pančevo 2002)”, Bulevar, 094, 2002.
 • „Terra pekisciana – Dve knjige o Pekiću”, Bulevar, 091, 2002.
 • „Гротескно у делу Милоша Црњанског”, Српске народне новине, год. 12, св. 51-52, Будимпешта, 19. 12. 2002.
 • „Циклиди и голубови (Пројекат Кортасар, прир. Васа Павковић, Краљево 2002)“, Дневник, 12. 2. 2002.
 • „1001 прича Ђорђа Писарева (Ђорђе Писарев, Бесмртници (Изабране и нове приче), Нови Сад 2002)“, Дневник, 2. 4. 2002.
 • „Сеоба Срба у Украјину (Љубивоје Церовић, Срби у Украјини, Нови Сад 2002)“, Дневник, 25. 9. 2002.
 • „Светлост сведочења (Други о Пекићу, Београд 2002)“, Дневник, 23. 10. 2002.
 • „Пекић вс. Црњански“, Свеске, 69, 2003.
 • „Невидљиви анђео носталгије (Дубравка Угрешић, Музеј безувјетне предаје, Београд-Загреб 2002)“, Свеске, 69, Панчево 2003.
 • „Домишљало, мудријаш, размишљач (Борислав Пекић, Кореспонденција као живот, Нови Сад 2001)“, Дневник, август 2003.
 • „Трбух морског слона Роланда (Дубравка Угрешић, Музеј безувјетне предаје, Београд-Загреб 2002)“, Дневник, 15. 10. 2003.
 • „Библиотекарство као делатност и наука“, Дневник, март 2003.
 • „Комад српске повеснице и културе“, Дневник, 5. 11. 2003.
 • „Нове концепције у музеолошком руху“, Дневник, 23. 7. 2003.
 • „Поетска подвижништва Борислава Радовића“, Дневник, 23. 12. 2003.
 • „Nahod Simeon: komparativni pristup“, u: Život i delo Todora Manojlovića (zbornik radova), Zrenjanin : Gradska narodna biblioteka “Žarko Zrenjanin” ; Novi Sad : Pozorišni muzej Vojvodine, 2004.
 • „Развој кинематографије у Војводини“, Рад Музеја Војводине, 43-45, 2001-2003.
 • „Нове концепције учења у музејима (Јована Милутиновић, Хуманистички приступ васпитно-образовној улози музеја, Нови Сад-Вршац 2002)“, Рад Музеја Војводине, 43-45, 2001-2003.
 • „Светлопис и мода (Изложба у Музеју Војводине)“, Свеске, 72, 2004.
 • Džefri Harfam, „Groteskno: prvi principi“, Polja, br. 429, jul-avgust 2004. (prevod sa engleskog)
 • „Остаће на небу румени брег и празне цркве над водом (Др Федора Бикар, Сентандреја у огледалу прошлости, Нови Сад 2002)“, Српски календар за преступну 2004. годину, Будимпешта 2004.
 • „Лична повест иконе (Чарли Чаплин, Аутобиографија, Нови Сад 2003)“, Дневник, 14. 1. 2004.
 • „Од јаког нема јаче (Боривоје Радаковић, Јако, Београд 2003)“, Дневник, 10. 3. 2004.
 • „Плави пелир и бела хартија (Борислав Пекић, Кореспонденција као живот 2, Нови Сад 2003)“, Дневник, 14. 4. 2004.
 • „Секс, човек, друштво (Јована Милутиновић и др., Сексуалност и односи међу половима, Нови Сад – Вршац 2004)“, Дневник, 23. 6. 2004.
 • „Vox populi у политичком руху (Биљана Ратковић Његован, Теорија политичке јавности, Ср. Карловци 2004)“, Дневник, 7. 8. 2004.
 • „Јаки укус безнађа“, Свеске, 73, 2004.
 • „Да на крај свог живота не стигнем празног срца – Слике Оље Ивањицки у Новом Саду“, Свеске, 74, 2004.
 • „Iskustvo dijaloga (Vladislav Bajac, Druid iz Sindiduna)“, Ulaznica, 191-192, 2004.
 • „Groteskno čitanje apokaliptične trilogije“, U: Književnost Vojislava Despotova (zbornik radova), Zrenjanin : Gradska narodna biblioteka “Žarko Zrenjanin”, 2005.
 • „Највеће стециште књиге“, Српски календар за преступну 2005. годину, Будимпешта 2005.
 • „Trošnost sveta ili muzeji Eduarda Sama“, Ulaznica, 193, 2005.
 • „О екслибрисима, печатима и записима у Збирци старе и ретке књиге Музеја Војводине“, Рад Музеја Војводине, 46, 2005.
 • „Plakat – moderan koncept javnosti“, Misao, 1, 2005.
 • „Политички плакат у Војводини (1848–2003)“, Рад Музеја Војводине, 46, 2005.
 • „Први театар у повести света (Натјашастра, прир. Радослав Лазић, Нови Сад 2003)“, Војвођанска сцена, 1, 2005.
 • „Вертеп“, Војвођанска сцена, 1, 2005.
 • Српски биографски речник, 1, (А-Б), Нови Сад: Матица српска, 2004. („Андријашевић, Душан К.“; „Бабовић, Глиша“; „Биволаревић, Димитрије Г.“; „Благојевић, Десимир“; „Богдановић, Милица“; „Бесаровић, Нико“)
 • Српски биографски речник, 2, (В-Г), Нови Сад: Матица српска, 2006. („Варагић, Јован“; „Вукашиновић, Александар Шандор“; „Вуличевић, Људевит“; „Вучетић, Никола“; „Гаћиновић, Владимир“; Глушчевић, Михаило О.“, „Глушчевић, Окица“)
 • Српски биографски речник, 3, (Д-З), Нови Сад: Матица српска, 2007. („Дојчиновић, Урош С.“; „Ђорђевић, Војин М.“; „Ђурић, Александар М.“; „Ђуровић, Душан“)
 • Српски биографски речник, 7, (Ми-Пан), Нови Сад: Матица српска, 2018. („Неорчић, Станиша“; „Николић, Иван Ђовани“)
 • „Да на крај свог живота не стигнем празног срца“, Рад Музеја Војводине, 46, 2005.
 • „Светлопис и мода“, Рад Музеја Војводине, 46, 2005.
 • „Trošnost sveta ili muzeji Eduarda Sama“, Ulaznica, 194-195, 2005.
 • „Поетика гротескног у прози Данила Киша“, у: Споменица Данила Киша – поводом седамдесетогодишњице рођења, САНУ, Посебна издања, књ. DCLX, Одељење за језик и књижевности, књ. 57, Београд 2005.
 • „Vladimir Mitrović: Đorđe Tabaković“, Misao, br. 25, Novi Sad 2005.
 • „O anđelima i drugim pticama ljubavi (Vinko Moderndorfer, Neke ljubavi, Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin“, Zrenjanin 2004)“, Ulaznica, 194-195, 2005.
 • „Гротескно – један од основних естетских појмова“, Зборник Матице српске за књижевност и језик, LIV, св. 1, 2006.
 • „Iskustvo nestajanja ili poezija uprkos svemu (Željko Grahovac, Ponestaje prostora – Panorama najnovije bosanskohercegovačke poezije, Delta, Bihać 2000)“, Ulaznica, 199-200, 2006.
 • „Барокно пасторче (Заборављени град – Подграђе Петроварадинске тврђаве, ур. Бојана Каравидић, „Субурбиум“, Музеј града Новог Сада и Футура публикације, Петроварадин – Нови Сад 2005)“, Годишњак Музеја Града Новог Сада, 1/2005, 2006.
 • „Есеј или манифестација усамљености на путу без краја (Горана Раичевић, Есеји Милоша Црњанског, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци – Нови Сад 2005)“, Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ. 54, св. 3, Нови Сад 2006.
 • „Истраживање Киша: истрага као поетичко начело (Драган Бошковић, Иследник, сведок, прича – Истражни поступци у “Пешчанику” и “Гробници за Бориса Давидовича” Данила Киша, Београд 2004)“, Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ. 54, св. 2, Нови Саd 2006.
 • „У потрази за песмом (Ђорђе Деспић, Спирални трагови (критике и есеји о српском песништву), Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, Краљево 2005)“, Летопис Матице српске, књ. 478, св. 6, 2006.
 • „Insignije dinastije Karađorđević (Izložba Muzeja Grada Novog Sada u Zbirci strane umetnosti)“, Misao, 33, 2006.
 • „Свет књиге (Изложба музеја Војводине у Народној библиотеци „Вук Караџић“ у Крагујевцу, април/мај 2007)“, Рад Музеја Војводине, 49, 2007.
 • „Изложба Свет књиге у Народној библиотеци“, Крагујевачко читалиште, год. XI, бр. 23, 2007.
 • „Татјана Спасојевић Поповић 1971–2007“, Рад Музеја Војводине, 49, Нови Сад 2007.
 • „Božić za početnike (V. Nedeljković Angelovska, T. Jakovljević, I. Jovanović, Vodič kroz Božić, Muzej Grada Novog Sada, Novi Sad 2006)“, Misao, 37, 2007.
 • „Изложба Инсигније династије Карађорђевић, Музеј Града Новог Сада, Збирка стране уметности, 2006“, Годишњак Музеја града Новог Сада, 2/2006, 2007.
 • Дејвид Самерс, „Археологија модерне гротеске“, Кораци, год. 41, бр. 5/6, 2007. (превод са енглеског)
 • „Lament nad Beogradom (David Albahari, Ludvig, Stubovi kulture, Beograd 2007)“, Polja, 449, god. LIII, 2008.
 • „Totalitarizam ekološke prirode“, eM na kvadrat, mart 2008.
 • „Образовање за 21. век (Јована Милутиновић, Циљеви образовања и учења у светлу доминантних теорија васпитања 20. века, Нови Сад: Савез педагошких друштава Војводине)“, Зборник Матице српске за друштвене науке, св. 124, 2008.
 • „Град у слици и речи – приказ изложбе Слика града – Нови Сад у ликовним уметностима 18–21. века“, Рад Музеја Војводине, 51, 2009.
 • „Римски шлемови из Музеја Војводине“, Рад Музеја Војводине, 51, 2009.
 • „Како читати Киша? (Драган Бошковић, Текстуално (не)свесно, Службени гласник, Београд, 2008)“, Кораци, год. XLIII, св. 3-4, 2009.
 • „Гротескни реализам и карневализација у Златном руну Борислава Пекића“, у: Поетика Борислава Пекића – Преплитање жанрова (зборник радова), Београд: Институт за књижевност и језик у Београду, 2009.
 • „Бранко Радичевић као феномен националне романтике (Снежана Мишић, Култ Бранка Радичевића у српској визуелној култури крајем 19. века, Галерија Матице српске, Нови Сад 2009)“, Рад Музеја Војводине, 52, 2010.
 • „Ноћ Шерлока Холмса“, Рад Музеја Војводине, 52, 2010.
 • „Venecija Miloša Crnjanskog“, u: Dejan Ajdačić i Persida Lazarević Di Đakomo (prir.), Venecija i slovenske književnosti, Beograd: SlovoSlavia, 2011.
 • „Поезија или заклон од света“, у: Ђилас, Гордана, Сећање које се није догодило, Нови Сад 2011.
 • „Музеј Војводине – Приказ 52. броја Рада Музеја Војводине“, Годишњак Историјског архива града Новог Сада, 5, 2011.
 • Noel Kerol, „Groteskno danas (1) – Šta je groteskno?“, NM : Nova misao : časopis za savremenu kulturu Vojvodine, 10, 2011. (prevod sa engleskog)
 • Noel Kerol, „Groteskno danas (2) – Klasifikacija grotesknog“, NM : Nova misao : časopis za savremenu kulturu Vojvodine, 11, 2011. (prevod sa engleskog)
 • Noel Kerol, „Groteskno danas (3) – Groteskno kao čuđenje“, NM : Nova misao : časopis za savremenu kulturu Vojvodine, 12, 2011. (prevod sa engleskog)
 • „Bajkolika mitologija“, Danas, 17. 6. 2011.
 • „Како се утопити у оку коња или видети омају (Миленко Бодирогић: Прогнана бића – српска митологија, Орфелин издаваштво, Нови Сад, 2010)“, Кораци, 5-6/7-8, 2011.
 • „Тематска изложба и њене варијанте – у духу конструктивистичке парадигме“, Рад Музеја Војводине, 53, 2011.
 • „Читање историје у роману Пешчаник Данила Киша“, Годишњак Историјског архива града Новог Сада, 6, 2012.
 • „Karneval – svuda! (Izložba i katalog Na kraju i na početku karneval Vesne Marjanović u Muzeju Vojvodine, februar–mart 2012)“, Рад Музеја Војводине, 54, 2012.
 • „Последња писма Милеве Марић-Ајнштајн (Драги моји кумови, прир. Драго Његован, Прометеј, Нови Сад 2011)“, Задужбина, 93, 2012.
 • „Beč obasut zlatnim poljupcima“, NM : Nova misao : časopis za savremenu kulturu Vojvodine, 17, 2012.
 • „Književnost kao autohtoni ili pomoćni izvor u saznavanju istorije kroz oblikovanje muzejske prakse“, Anali Borislava Pekića, 8, 2012.
 • „Дуго путовање на крај карневала (Радош Косовић, Карневал, Мали Немо, Панчево, 2011)“, Кораци, 7-9, 2012.
 • „Monumentalnost minijature“, u: Borislav Šuput (katalog izložbe), Novi Sad 2013.
 • „Čitanje tajni – arheološki nakit (Izložba Nakit – skriveno značenje u Muzeju Vojvodine, 10. maj–15. jul 2013)“, Рад Музеја Војводине, 55, 2013.
 • „Замисли живот на 33 обртаја (Изложба о југословенском року и лонгплеј плочама у Музеју Војводине)“, Рад Музеја Војводине, 55, 2013.
 • „Читање традиције у научном и уметничком дискурсу (Весна Марјановић, Дејан Стојиљковић, Живи покојник, Службени гласник, Београд 2012)“, Рад Музеја Војводине, 55, 2013.
 • „Како говорити о вампиру (Весна Марјановић, Дејан Стојиљковић, Живи покојник, Службени гласник, Београд 2012)“, Кораци 7-9, 2013.
 • „Esej kao odbrana dostojanstva (Nemanja Rotar, Senke i dim, Habit 013, Pančevo 2013)“, Polja, god LIX, br. 485, 2014.
 • „На граници моћи или искушења перформанса и театра (Поводом књиге Политика и извођачке уметности Џанел Рајнелт)“, Сцена, 1-2, 2014.
 • Građa za leksikon pisaca Jugoslavije, VI tom, Matica srpska, Novi Sad, 2014. („Pantić, Mihajlo“, 53–56; „Pekić, Borislav“, 171–175)
 • „Допринос библиографској култури“, у: Библиографија часописа „Културно-привредни преглед Дунавске бановине“ 1935–1941, Нови Сад: Мало историјско друштво, 2014.
 • „Fenomen vodenog znaka i novi pogled na mesto i vreme nastanka Rukopisnog četvorojevanđelja iz 16. veka“, (u koautorstvu sa Đerđom Morom), Рад Музеја Војводине, 56, 2014.
 • „Svete slike kao pratioci čitalačkih stremljenja (Izložba Tempus Sanctorum u Muzeju Vojvodine od 12. 12. 2013. do 1. 2. 2014)“, Рад Музеја Војводине, 56, 2014.
 • „Музеји и галерије у Бачкој“, У: Бачка кроз векове – слојеви култура Бачке (зборник радова), ур. Миодраг Матицки и др., Београд, 2014.
 • „Библиографија текстова из књижевности (и језика) у Културно-привредном прегледу – неслужбеном додатку Службеног листа Дунавске бановине“, Свеске за историју Новог Сада, 15, 2014.
 • „Драмско стваралаштво Данила Киша“, Сцена, 3, 2015.
 • „Научно обележавање 300-годишњице Карловачке митрополије“, Зборник Матице српске за друштвене науке, 152, 2015.
 • „Heroji baštine: izložba Od nitni do šlema – konzervacija i restauracija pozlaćenog rimskog šlema, autorke Tijane Stanković-Pešterac“, Рад Музеја Војводине, 57, 2015.
 • „Прослава 300-годишњице Карловачке митрополије (Три века Карловачке митрополије 1713–2013 – Зборник радова са научног скупа Сремски Карловци, 1. новембар 2013, (ур. Д. Микавица, Д. Његован), Нови Сад 2014)“, Рад Музеја Војводине, 57, 2015.
 • „Херметизам звука: песнички преврати Гордане Ђилас“, Mons Aureus, 49, 2015.
 • „Четири драме Љубомира Симовића“, Сцена, 4, 2015.
 • „Историја настанка и проучавања папира и воденог знака“, у: Пут пергамента – монографска публикација о најстаријим документима у Архиву Војводине, Нови Сад: Архив Војводине, 2016.
 • „Deus ex ekran – Дигитални двојници (Позориште у екранском свету)“, Сцена, 1-2, 2016.
 • „Песничка утопија (преисторијског) завичаја“, Mons Auerus, 51, 2016.
 • „Један сасвим аутентичан Банат (Изложба Мој Банат Милана Живковића у Музеју Војводине)“, Рад Музеја Војводине, 58, 2016.
 • „Interdisciplinarni pristup ribarstvu u Vojvodini“, Рад Музеја Војводине, 58, 2016.
 • „Плакат у служби усташке пропаганде у Срему током Другог светског рата (Драго Његован, Плакатирање геноцида, Београд: Музеј жртава геноцида, 2016)“, Рад Музеја Војводине, 58, 2016.
 • „The crown jewels of the Museum of Vojvodina / Krunski dragulji Muzeja Vojvodine“, BelGuest, Vol. 20, Summer – Leto, 2017.
 • „Од оштрине сечива до белине облутака (Снежана Шакић Вукадиновић, Глад и један глагол, Банатски културни центар, Ново Милошево, 2016)“, Mons Aureus, 57-58, 2017.
 • „Azbukové modlitby svetu a pre svet“, u: Zoran Đerić, Nové devínske elégie – Dokumentárne básne, Bratislava: Kultúrno-literárna akadémia, 2017.
 • „Један поглед на изложбу Милана Пивничког – Музеј Војводине, 7–17. 03. 2017“, Рад Музеја Војводине, 59, 2017.
 • „Riskantan naziv, škakljiva tema, upečatljiva građa“, Рад Музеја Војводине, 59, 2017.
 • „У славу оца Србије“, Рад Музеја Војводине, 59, 2017.
 • „Od Sentandreje do Moskve, od Udina do Kila“, ICOM Srbija, 7, 2017.
 • „From Szentendre to Moscow, from Udine to Kiel“, ICOM Srbija, 7, 2017.
 • „Документарац у служби популаризације археолошких истраживања“, Рад Музеја Војводине, 60, 2018.
 • „Од ʽКарпатијеʼ до руског фронта – стопама лекара и писца Артура Мунка, Рад Музеја Војводине, 60, 2018.
 • „Књига у фокусу – две бечке музејске поставке“, Рад Музеја Војводине, 60, 2018.
 •  „Уметничке визије Mилaна Стaнojeва“, Рад Музеја Војводине, 61, 2019.
 • „Muzeji žena u svetu – pregled i značaj“, u: Dražić, Silvia, Vera Kopicl (prir.), Teorijski diskursi savremene ženske kulture, Novi Sad: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova, 2019.
 • „Годишња конференција мреже европских музејских организација“, Рад Музеја Војводине, 62, 2020.
 • „Полин музеј као место размене искустава и примене успешног маркетинга“, Рад Музеја Војводине, 62, 2020.
 • „Милош Црњански и ликовне уметности“, УПС : Уметност пре свега : часопис за културу и уметност 4, 2021.
 • „Пола века ликовног стваралаштва“, Рад Музеја Војводине, 63, 2021.
 • (Заједно са Мирјаном Лакић), „Из недара Спомен-библиотеке Карловачке гимназије“, Рад Музеја Војводине 63, 2021.
 • „Изложба унутар изложбе – Небо над Сремским Карловцима Угљеше Цолића“, Рад Музеја Војводине 63, 2021.
 • „Трагом једног фото албума: тековине маскираних светковина са посебним освртом на Новогодишњи карневал 1967. у Новом Саду“, Рад Музеја Војводине 64, 2022.
 • „Римски шлемови као увод у Европску престоницу културе“, Рад Музеја Војводине 64, 2022.
 • „Дискурси културе ношења мараме“, Рад Музеја Војводине 64, 2022.
 • „Неолитска револуција и тековине каменог доба“, Рад Музеја Војводине 64, 2022.
 • „Смех у Дневнику о Чарнојевићу“, У: Зоран Ђерић (ур.), Дани Милоша Црњанског Дневник о Чарнојевићу, 1921–2021. (зборник текстова са манифестације “Дани Милоша Црњанског”, 29. новембар – 1. децембар 2021, Нови Сад – Ново Милошево), Нови Сад: Матица српска, УГ Суматра, 2022.

Прочитајте још

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar