Мр Тијана Станковић - Пештерац - Музеј Војводине

Мр Тијана Станковић – Пештерац

23.12.2019.

Mр Тијана Станковић Пештерац
виши кустос – археолог,  директор Музеја Војводине
Води Античку збирку.

Контакт
Телефон: 021 420-566
E-mail: tijana.pesterac@muzejvojvodine.org.rs

Биографија

Тијана Станковић Пештерац (1978, Сарајево), виши кустос – археолог, руководилац Археолошког одељења Музеја Војводине. Дипломирала је на Катедри за методологију археолошких истраживања Филозофског факултета у Београду (2005) на тему Преглед геофизичких метода истраживања у археолошкој проспекцији са применом геоелектричних испитивања на локалитету „Бело Брдо“ у Винчи. Магистрирала је (2010) на истој катедри на тему Могућности примене геоелектричне проспекције у проучавању римске архитектуре на примеру виле рустике, локалитет „Анине” код Лајковца. Течно говори енглески и италијански, а служи се и немачким језиком. У Музеју Војводине радила је као волонтер (2005–2007), а потом од 2007. године као кустос Античке збирке. Почев од јула 2014. до децембра 2016. обављала је послове руководиоца Одељења археологије, а од јанура 2017. године ради као помоћник директора Музеја Војводине.

Током 2018. учествовала је раду група Министарства културе и информисања за израду: Правилника за дигитализацију културног наслеђа, Правилника о археолошкој теренској документацији и Правилника о полагању стручног испита, а у 2017. и радне групе за оцену информационих система у музејима. Од 2018. године председник је Комисије за доделу награда и признања Музејског друштва Србије.

Изложбе

 • Касноантички шлем из Јарка (Музеј Војводине, 2009)
 • Сребрни накит хеленистичког и келтског типа из Хртковаца (Сајам накита и сатова, Нови Сад, 2009)
 • Накит, скривено значење (Музеј Војводине, 2013)
 • Накит, скривено значење у Вршцу (Градски музеј Вршац, 2013) и Смедереву (Музеј у Смедереву, 2014)
 • Хероји баштине: Милан Чоловић и Слободан Савић – Од нитни до шлема – конзервација и рестаурација позлаћеног римског шлема у склопу манифестације Музеји Србије 10 дана од 10 до 10 (2015)
 • Благо из кошнице – од Музеја Матице српске до Музеја Војводине (Музеј Војводине, 2017), коаутор
 • Блага и цареви – раскош римске Србије (Палата Меизлик, Аквилеја, Италија, 2018)

Пројекти

 • Геоелектрична проспекција на праисторијском локалитету Феудвар код Мошорина (2006).
 • Археолошко ископавање локалитета Врањ у Хртковцима (2008)
 • Археолошко рекогносцирање атара села Хртковци (2013)
 • Геолектрична проспекција једне каснонеолитске куће на локалитету Борђош код Новог Бечеја (2014. и 2015. године)
 • Међународно археолошко ископавање локалитета Борђош код Новог Бечеја (2014, 2015, 2016, 2017, 2018)
 • Учешће на Сајму археолошког туризма у Пестуму, Италија (2018)

Пројекти Дигитализације културног наслеђа:

 • Новосадско културно благо на сајтовима (2016. године)
 • Дигитализација је стигла – У МУЗЕЈЕ (2016. године)
 • Мултимедијални водич (2016. и 2017. година)
 • АРХИМУС – дигитализација археолошке теренске документације (2017. године)
 • Музејска е-Свезналиц@ – мобилна апликација проширене реалности за децу (2018. године)
 • Повећање приступачности Музеја Војводине (2018. године)
 • Бекство из музеја – тајна бесмртности (2018. године)
 • Обезбеђивање интероперабилности база података културног наслеђа Републике Српске и Републике Србије напримеру ЈУ Музеја Републике Српске (2018. године)

Матична служба Музеја Војводине

 • Активно учествује у раду Матичне службе Музеја Војводине путем контроле рада у другим музејима на територији АП Војводине и пружања стручне помоћи кустосима у обављању најразличитијих послова

Дигитализација културне баштине

 • Почев од 2011. године ради на пројектима дигитализације културне баштине
 • Као један од чланова Тима за дигитализацију Музеја Војводине, спроводи едукацију за обраду предмета у Јединственом информационом систему (Имус) у великом броју музеја и музејских збирки на територији Републике Србије и Републике Српске

Конгреси

 • Међународни конгрес о Хромацију Аквилејском (Аквилеја, 2008)
 • Међународни Археовест Симпозијум – интердисциплинарсност у археологији (Темишвар, 2014)
 • Међународна научна конференција Сеобе од антике до данас (Нови Сад, 2018)
 • Округли сто Берлински позив на акцију – иницијативе везане за награђени пројекат „Векови Бача“ (Бач, 2018)
 • Трећа конференција Употреба баштине (Нови Сад, 2018)
 • Учешће на годишњим скупштинама и раду Српског археолошког друштва, Античке и Праисторијске секције, као и Музејског друштва Србије

Библиографија

 • Značaj geoelektričnih ispitivanja u prospekciji arheoloških nalazišta, Рад Музеја Војводине, 47/48, Нови Сад, 2006.
 • Prilozi proučavanju rituala u mitraizmu, Рад Музеја Војводине, 49, Нови Сад, 2007.
 • Šlemovi iz Berkasova na izložbi o Hromaciju Akvilejskom u Udinama, Рад Музеја Војводине, 51, Нови Сад, 2009.
 • Stručni skup o tendencijama u muzeologiji, Рад Музеја Војводине, 51, Нови Сад, 2009, коауторка.
 • Muzej danas: promene i kontinuitet, Рад Музеја Војводине, 51, Нови Сад,  2009.
 • Geoelektrična prospekcija na lokalitetu Feudvar kod Mošorina, Рад Музеја Војводине, 52, Нови Сад, 2010.
 • Резултати геоелектричне проспекције виле рустике на локалитету Анине код Лајковца, Зборник Народног музеја XX-1, Београд, 2011.
 • Господари глине и жита, изложба Музеја Војводине, Рад Музеја Војводине, 54, Нови Сад, 2012.
 • Господари глине и жита, Рад Музеја Војводине, 54, Нови Сад, 2012.
 • Nakit, skriveno značenje, Музеј Војводине, Нови Сад, 2013, коауторка.
 • Jewellery, hidden meaning, Museum of Vojvodina, Novi Sad, 2013, co-author.
 • Konstantin – 313. godina, Milanski edikt i vreme tolerancije, Рад Музеја Војводине, 55, Нови Сад, 2013.
 • Konstantin – 313. godina u rimskom Koloseumu, Рад Музеја Војводине, 55, Нови Сад, 2013.
 • Rimski kameni spomenici, u: Studija arheobotaničke bašte Muzeja Vojvodine, ur. Milica Kostreš, Irina Udicki, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, Departman za arhitekturu i urbanizam, 2013.
 • Nakit, skriveno značenje, Muzej u Smederevu, Smederevo, 2014, коауторка.
 • Археологија по мери детета – интерактивни радни листови за самостално истраживање археолошког дела сталне поставке, Музеј Војводине, Нови Сад, 2014, коауторка.
 • Nakit, skriveno značenje, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2014, коауторка.
 • The Late Neolithic settlement mound Borđoš near Novi Bečej, Serbian Banat, in a multiregional context – Preliminary results of geophysical, geoarchaeological and archaeological research, Рад Музеја Војводине, 56, Нови Сад, 2014, коауторка.
 • Teorijska stremljenja i prodor prirodnih nauka u arheologiju, Рад Музеја Војводине, 56, Нови Сад, 2014.
 • Multidisciplinary Archaeological Research at the Late Neolithic site Bordjoš (Borjas) near Novi Bečej (Northern Serbia) – Geoelectrical prospection of a housе, Arheovest, Interdisciplinritate in Arheologie, Szeged, 2014, co-author.
 • Музејска лепезица, Музеј Војводине, Нови Сад, 2014, коауторка.
 • Научно-популарни чланци у часопису „Историја“ и другим часописима
 • О изложби „Тајне древног Борђоша“ у Дому културе Нови Бечеј, Рад Музеја Војводине, 58, Нови Сад, 2016.
 • Археоботанички водич кроз Нови Сад , књига Александра Медовића, Платонеум 2015, Рад Музеја Војводине, 58, Нови Сад, 2016.
 • Благо из кошнице, Од Музеја Матице српске до Музеја Војводине, Нови Сад 2017, коауторка.
 • Priapus – scattered finds of a complex deity, Рад Музеја Војводине, 59, Нови Сад, 2017.
 • Музеј Војводине на изложби Мађарског националног музеја, Рад Музеја Војводине, 59, Нови Сад, 2017.
 • Музеј Уметности – Фајдоново издање из 2011. године на српском језику (издавач Data Status, 2017. године), Рад Музеја Војводине, 59, Нови Сад, 2017.
 • Позлаћени римски шлемови Музеја Војводине на изложби у Аквилеји, Рад Музеја Војводине 60, Нови Сад, 2019. (у штампи)
 • Museum exhibits as witnesses of the migrations – the case study: Museum of Vojvodina, Зборник радова са конференције Сеобе од антике до данас, Нови Сад, 2019. (у штампи)
 • Научно-популарни чланци у часопису Историја, Време и другим часописима

Прочитајте још

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar