Мр Тијана Станковић - Пештерац - Музеј Војводине

Мр Тијана Станковић – Пештерац

23.12.2019.

Mр Тијана Станковић Пештерац
музејски саветник – археолог,  директорица Музеја Војводине
Води Античку збирку.

Контакт
Телефон: 021 520-135
E-mail: tijana.pesterac@muzejvojvodine.org.rs

Биографија

Тијана Станковић Пештерац (1978, Сарајево), музејски саветник, археолог, директор Музеја Војводине. Дипломирала је на Катедри за методологију археолошких истраживања Филозофског факултета у Београду (2005) на тему Преглед геофизичких метода истраживања у археолошкој проспекцији са применом геоелектричних испитивања на локалитету „Бело Брдо“ у Винчи. Магистрирала је (2010) на истој катедри на тему Могућности примене геоелектричне проспекције у проучавању римске архитектуре на примеру виле рустике, локалитет „Анине” код Лајковца. Докторске студије уписала је на Природно-математичком факултету у Новом Саду – студијски програм Доктор наука-геонауке (2021). Течно говори енглески и италијански језик, а служи се и немачким. У Музеју Војводине радила је као волонтер-приправник и волонтер (2005–2007), а потом од 2007. године као кустоскиња Античке збирке. Поред послова кустоса Античке збирке, од јула 2014. до децембра 2016. обављала је послове руководиоца Одељења археологије, а од јануара 2017. до марта 2020. године радила и као помоћник директора Музеја Војводине. Од марта до јуна 2020. године обавља послове вршиоца дужности директора. За директора Музеја Војводине постављена је 13. маја 2020. године. Дугогодишњи је члан редакције годишњег часописа Рад Музеја Војводине (од 2014), а од 2020. главни и одговорни уредник свих издања Музеја Војводине.

Изложбе

 • Касноантички шлем из Јарка (Музеј Војводине, 2009), аутор
 • Сребрни накит хеленистичког и келтског типа из Хртковаца (Сајам накита и сатова, Нови Сад, 2009), аутор
 • Накит, скривено значење (Музеј Војводине, 2013), коаутор
 • Накит, скривено значење у Вршцу (Градски музеј Вршац, 2013) и Смедереву (Музеј у Смедереву, 2014), коаутор
 • Хероји баштине: Милан Чоловић и Слободан Савић – Од нитни до шлема
  – конзервација и рестаурација позлаћеног римског шлема у склопу манифестације Музеји Србије 10 дана од 10 до 10 (2015), аутор
 • Благо из кошнице – од Музеја Матице српске до Музеја Војводине (Музеј Војводине, 2017), коаутор
 • Градина на Јелици Народног музеја Чачак у Музеју Војводине (2018), комесар (кординатор)
 • Тамо где сеоба завршава од римске Паноније до данашње Војводине мултимедијална изложба о позлаћеним римским шлемовима Музеја Војводине (2022. година), аутор
 • Војводина и Доња Аустрија интеркултуралне везе (2022. година), коаутор

Пројекти

 • Геоелектрична проспекција на праисторијском локалитету Феудвар код Мошорина (2006), руководилац
 • Археолошко ископавање локалитета Врањ у Хртковцима (2008), руководилац
 • Археолошко рекогносцирање атара села Хртковци (2013), руководилац
 • Пројекат Борђош – међународна мултидисциплинарна истраживања (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022. године), руководилац
 • Новосадско културно благо на сајтовима (2016. године), члан тима
 • Дигитализација је стигла – У МУЗЕЈЕ (2016. године), руководилац
 • Мултимедијални водич Ороундо (2016. и 2017. година), члан тима
 • АРХИМУС – дигитализација археолошке теренске документације (2017. године), руководилац
 • Бекство из музеја – тајна бесмртности (2018. године), руководилац
 • Музејска е-Свезналиц@ (2018. године), члан тима
 • Музеј присаједињења 1918. – стална поставка (2018. године), члан тима
 • Обезбеђивање интероперабилности база података културног наслеђа Републике Српске и Републике Србије на примеру ЈУ Музеја Републике Српске (2018. године), члан тима
 • Претраживач културног наслеђа (2018. године), члан тима
 • Златни шлем – интерактивни стрип у проширеној стварности (2019. године), члан тима
 • Обезбеђивање интероперабилности база података културног наслеђа Републике Српске и Републике Србије – фаза 2. (2019. године), члан тима
 • Примена дигиталне фотограметрије код креирања дигиталних 3Д објеката на примеру Античке збирке Музеја Војводине (2020. године), руководилац пројекта
 • Е-музеј – платформа за размену културно-образовних садржаја (2020. године), члан тима   
 • Е-изложба – платформа за е-изложбе (2021. године), члан тима
 • Археолошка конференција Словени и њихови суседи у 1. миленијуму н. е. (2021. година), руководилац
 • Тамо где сеоба завршава од римске Паноније до данашње Војводине мултимедијална изложба о позлаћеним римским шлемовима Музеја Војводине (2022. година), руководилац
 • Сан неолитске ноћи (2022. година), члан тима
 • Војводина и Доња Аустрија интеркултуралне везе (2022. година), члан тима

Дигитализације културног наслеђа

 • Почев од 2011. године ради на пројектима дигитализације културне баштине Музеја Војводине.
 • Као један од чланова тима за дигитализацију Музеја Војводине, врши едукацију за обраду предмета у Јединственом информационом систему Имус у великом броју музеја и музејских збирки на територији Републике Србије и Републике Српске.
 • Активно је учествовала у свим пројектима Музеја Војводине који се тичу развоја његовог информационог система.

Матична служба Музеја Војводине и други послови

 • Члан је Комисије за полагање стручног испита као испитивач за предмет Музеологија и музеографија.
 • Активно учествује у раду Матичне службе Музеја Војводине путем контроле рада кустоса у петнаест музеја и музејских збирки на територији АП Војводине и пружања стручне помоћи кустосима у обављању најразличитијих музејских послова, укључујући и дигитализацију покретног културног наслеђа.
 • Као члан учествовала је у раду група образованих при Министарству културе и информисања (за израду Правилника о ближим условима за дигитализацију културног наслеђа РС, израду новог правилника за полагање стручних испита, прилагођавање Архимуса правилнику за теренску археолошку документацију, израду нацрта Закона о музејском наслеђу).

Дигитализација културне баштине

 • Почев од 2011. године ради на пројектима дигитализације културне баштине
 • Као један од чланова Тима за дигитализацију Музеја Војводине, спроводи едукацију за обраду предмета у Јединственом информационом систему (Имус) у великом броју музеја и музејских збирки на територији Републике Србије и Републике Српске

Конгреси

 • Међународни конгрес Хромације Аквилејски (Аквилеја, 2008)
 • Међународни Археовест Симпозијум – интердисциплинарсност у археологији (Темишвар, 2014)
 • Међународна научна конференција Сеобе од антике до данас (Нови Сад, 2018)
 • Округли сто Берлински позив на акцију – иницијативе везане за награђени пројекат „Векови Бача“ (Бач, 2018)
 • Трећа конференција Употреба баштине (Нови Сад, 2018)
 • Конференција о накиту НАОС 2.0 (Београд, 2019)
 • Међународно архивско саветовање Архивска теорија и пракса – да ли је будућност стигла (Нови Сад, 2021)
 • Конференција Наслеђе и млади, (Нови Сад и Сегедин, 2022)
 • Дунавска конференција о култури (Улм, 2022)
 • Међународна научна конференција Деца у музејима, (Баку, 2022)
 • Учешће са презентацијама на годишњим скупштинама Српског археолошког друштва, Античке и Праисторијске секције, као и Музејског друштва Србије.

Чланство у струковним удружењима

 • Члан је Икома (ICOM – International Council of Museums)
 • Члан је Нема (NEMO – Network of European Museum Organisations)
 • Члан је Музејског друштва Србије; од 2018. до 2021. године председник Комисије за доделу награда и признања „Михаило Валтровић
 • Члан је Српског археолошког друштва

Библиографија

 • Značaj geoelektričnih ispitivanja u prospekciji arheoloških nalazišta, Рад Музеја Војводине, 47/48, Нови Сад, 2006.
 • Prilozi proučavanju rituala u mitraizmu, Рад Музеја Војводине, 49, Нови Сад, 2007.
 • Šlemovi iz Berkasova na izložbi o Hromaciju Akvilejskom u Udinama, Рад Музеја Војводине, 51, Нови Сад, 2009.
 • Stručni skup o tendencijama u muzeologiji, Рад Музеја Војводине, 51, Нови Сад, 2009, коауторка.
 • Muzej danas: promene i kontinuitet, Рад Музеја Војводине, 51, Нови Сад,  2009.
 • Geoelektrična prospekcija na lokalitetu Feudvar kod Mošorina, Рад Музеја Војводине, 52, Нови Сад, 2010.
 • Резултати геоелектричне проспекције виле рустике на локалитету Анине код Лајковца, Зборник Народног музеја XX-1, Београд, 2011.
 • Господари глине и жита, изложба Музеја Војводине, Рад Музеја Војводине, 54, Нови Сад, 2012.
 • Господари глине и жита, Рад Музеја Војводине, 54, Нови Сад, 2012.
 • Nakit, skriveno značenje, Музеј Војводине, Нови Сад, 2013, коауторка.
 • Jewellery, hidden meaning, Museum of Vojvodina, Novi Sad, 2013, co-author.
 • Konstantin – 313. godina, Milanski edikt i vreme tolerancije, Рад Музеја Војводине, 55, Нови Сад, 2013.
 • Konstantin – 313. godina u rimskom Koloseumu, Рад Музеја Војводине, 55, Нови Сад, 2013.
 • Rimski kameni spomenici, u: Studija arheobotaničke bašte Muzeja Vojvodine, ur. Milica Kostreš, Irina Udicki, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, Departman za arhitekturu i urbanizam, 2013.
 • Nakit, skriveno značenje, Muzej u Smederevu, Smederevo, 2014, коауторка.
 • Археологија по мери детета – интерактивни радни листови за самостално истраживање археолошког дела сталне поставке, Музеј Војводине, Нови Сад, 2014, коауторка.
 • Nakit, skriveno značenje, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2014, коауторка.
 • The Late Neolithic settlement mound Borđoš near Novi Bečej, Serbian Banat, in a multiregional context – Preliminary results of geophysical, geoarchaeological and archaeological research, Рад Музеја Војводине, 56, Нови Сад, 2014, коауторка.
 • Teorijska stremljenja i prodor prirodnih nauka u arheologiju, Рад Музеја Војводине, 56, Нови Сад, 2014.
 • Multidisciplinary Archaeological Research at the Late Neolithic site Bordjoš (Borjas) near Novi Bečej (Northern Serbia) – Geoelectrical prospection of a housе, Arheovest, Interdisciplinritate in Arheologie, Szeged, 2014, co-author.
 • Музејска лепезица, Музеј Војводине, Нови Сад, 2014, коауторка.
 • Nakit, skriveno značenje, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2014, коауторка.
 • О изложби „Тајне древног Борђоша“ у Дому културе Нови Бечеј, Рад Музеја Војводине, 58, Нови Сад, 2016.
 • Археоботанички водич кроз Нови Сад, књига Александра Медовића, Платонеум 2015, Рад Музеја Војводине, 58, Нови Сад, 2016.
 • Благо из кошнице, Од Музеја Матице српске до Музеја Војводине, Нови Сад 2017, коауторка.
 • Priapus – scattered finds of a complex deity, Рад Музеја Војводине, 59, Нови Сад, 2017.
 • Музеј Војводине на изложби Мађарског националног музеја, Рад Музеја Војводине, 59, Нови Сад, 2017.
 • Музеј Уметности – Фајдоново издање из 2011. године на српском језику (издавач Data Status, 2017. године), Рад Музеја Војводине, 59, Нови Сад, 2017.
 • Позлаћени римски шлемови Музеја Војводине на изложби у Аквилеји, Рад Музеја Војводине 60, Нови Сад, 2018.
 • Археолошки слојеви „Градине на Јелици“, Рад Музеја Војводине, 61, Нови Сад, 2019.
 • Награде Музеју Војводине за 2018. годину, Рад Музеја Војводине, 61, Нови Сад, 2019.
 • Улога Музеја Војводине у дигитализацији културног наслеђа Републике Србије, Рад Музеја Војводине, 61, Нови Сад, 2019.
 • Late Neolithic multicomponent sites of the Tisza region and the emergence of centripetal settlement layouts, Praehistorische Zeitschrift, Vol. 94, Issue 2, 2019, co-author.
 • Римски позлаћени шлемови Музеја Војводине, Нови Сад, 2019. (иста публикација одштампана је на енглеском, италијанском, немачком, руском, мађарском, кинеском)
 • Водич кроз сталне поставке Музеја Војводине, коаутор (иста публикација на енглеском и кинеском; у штампи)
 • Феномен миграције на археолошком делу Сталне поставке Музеја Војводине, Рад Музеја Војводине 62, Нови Сад, 2020.
 • Die Ostkeltischen spätlatènezeitlichen wagengräber im Burgmuseum Deutschlandsberg und aus Hrtkovci-Vukoder in Syrmien, VAMZ/3, Загреб, 2020, коаутор
 • Museum exhibits as witnesses of the migrations. The case study: Мuseum of Vojvodina, Seobe od antike do danas/Migrations from antiquity to the present days, Нови Сад, 2020, коаутор
 • Roman Heritage in 3D (prikaz virtuelne izložbe), Зборник Матице Српске за класичне студије 23, Нови Сад, 2021.
 • Тамо где сеоба завршава – од римске Паноније до данашње Војводине/Where migration ends – from Roman Panonnia to Vojvodina of today, Нови Сад,
 • 50 прича из Музеја у доба короне, Нови Сад, 2021, коаутор
 • 50 stories from the Museum during the times of Korona, Novi Sad, 2021, co-author
 • Римски позлаћени шлемови Музеја Војводине, Нови Сад, 2021. (на енглеском, италијанском, немачком, руском, мађарском, кинеском), друго издање
 • Војводина и Доња Аустрија интеркултуралне везе (2022. година), коаутор
 • Римски шлем Беркасовo 1 на изложби „Пад Римског Царства“ у Триру, Рад Музеја Војводине 64, Нови Сад, 2022.
 • Научно-популарни чланци у часописима Историја, Национална географија, Време, дневним новинама, вебсајту Музеја Војводине и др.

Прочитајте још

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar