Станко Трифуновић - Музеј Војводине

Станко Трифуновић

23.12.2019.

Археолог, музејски саветник

Контакт

Телефон: 021 420-566
E-mail: stanko.trifunovic@muzejvojvodine.org.rs

Биографија

Станко Трифуновић (1964, Ниш), виши кустос. Дипломирао је на Катедри за средњовековну археологију Филозофског факултета у Београду (1989). Од 1993. године запослен је у Музеју Војводине као кустос за раносредњовековну археологију. Звање кустоса – археолога стекао је 1993. године, а звање вишег кустоса 2002. Током 1993. године вршио је ископавања у Добрици, на насељу 9. века, и у Баранди, на насељу 4. века. Од 1994. до 1996. године спровео је краткорочни пројекат Музеја Војводине “Археолошка истраживања словенских насеља у северној Бачкој и северном Банату”. Током тог периода обавио је ископавања на више археолошких налазишта (4 10. века), од којих су најзначајнија у Хоргошу и Падеју (оба раносредњовековна насеља). У Хоргошу је водио пројекат систематског ископавања налазишта “Стуб 76”, настављајући ископавања (2003а2006). Локалитет је у потпуности истражен и чека објављивање монографије. Руководи пројектом заштитних археолошких истраживања на вишеслојном налазишту Стари виногради у Чуругу (199722009). За десет година рада на овом археолошком налазишту добио je Награду “8 новембар” Општине Жабаљ. (2007). Од 2004. године руководи пројектом Музеја Војводине и Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Новом Саду – “Археолошка топографија Баната”, који је и покренуо. Учествовао је на више научних скупова у земљи и иностранству: скуп “Средњовековна и словенска археологија у Војводини” – Нови Сад, 1994; 6. конгрес за словенску археологију Међународне уније за словенску археологију – Новгород, 1996; “The Eastern Celt. The Communities between Alps and Black Seе” – Вршац, 2007; 30. симпозијум Међународне уније за праисторију и протоисторију “The Iron Gates Region in The Second Iron Age: Settlements, Necropolises, Treasures” – Дробета, 2008; “Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и Великого переселения народов (этнокультурные контакты)” – Тулa, 2008. Члан је Српског археолошког друштва.

Библиографија

 • Старине Алибунара и околине: Алибунар – Банатски Карловац, каталог изложбе, 1990.
 • Рекогносцирање територије општине Алибунар – локалитет Калварија, Гласник Српског археолошког друштва, 1990.
 • Античка и средњовековна археолошка налазишта општине Алибунар: рекогносцирање терена, Рад Музеја Војводине, 1990.
 • Нови подаци о две испоснице код села Врбештице и Мушутишта, Баштина, 1, Приштина, 1991.
 • Јагодина, Пањевачки рит, словенско насеље VII–X, Гласник САД, 9, 1993.
 • Археолошка ископавања локалитета Селиште код Алибунара, Рад Mузеја Војводине, 36, 1994.
 • Археолошка истраживања словенских насеља у северној Бачкој и северном Банату, Рад Mузеја Војводине, 39, Нови Сад, 1997.
 • Словенска насеља V–VII века у Бачкој и Банату, Труды VI Международного Конгресса славянской археологии, 1, Проблемы славянской археологии, Новгород 1996, Москва, 1997.
 • Насеља Лимиганата и Словена у Банату и Бачкој, Гласник САД, 15–15, 2000.
 • “Стари виногради” – археолошко благо Чуруга, каталог изложбе, Чуруг, 2000.
 • Лимиганти – загонетка археологије, каталог изложбе, Чуруг, 2001.
 • “Стари виногради” у Чуругу – вишеслојно археолошко налазиште, Гласник САД, 19, 2003.
 • Чуруг – археолошко налазиште “Стари виногради”, ЦД – књига у електронском облику, 2006
 • Археолошка ископавања налазишта “Стуб 76” код Хоргоша, Археолошки преглед, н. с. 1, 2007.
 • У штампи: Археолошка ископавања налазишта “Стари виногради” у Чуругу 2006. године, Археолошки преглед, н. с. 4, 2008.
 • У штампи: Археолошка ископавања налазишта “Стуб 76” код Хоргоша у 2006. години, Археолошки преглед, н. с. 4, 2008.
 • У штампи: Археолошка ископавања налазишта “Циглана” код Падеја у 2006. години, Археолошки преглед, н. с. 4, 2008.
 • У штампи: Археолошка топографија Баната: резултати за 2006. годину – (Чока), Археолошки преглед, н. с. 4, 2008.
 • У штампи: Čurug “Stari vinogradi” / La tène settlement, Зборник радова са научног скупа “The Eastern Celt. The Communities between Alps and Black Seе” 2007. године у Вршцу, 2008.
 • У штампи: The late iron age pottery workshops in Vojvodina, Зборник радова са 30. симпозијума Међународне уније за пра и прото историју “The Iron Gates Region in The Second Iron Age: Settlements, Necropolises, Treasures”, Дробета, 2008.
 • У штампи: Параллели между Черняховской и позноантической культурой юговосточной Панонии, Зборник радова са научног скупа “Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и Великого переселения народов (этнокультурные контакты)”, Тулa, 2008.

Изложбе

 • Стари виногради – археолошко благо Чуруга, Музеј Војводине, Нови Сад, 2000.
 • Лимиганти – загонетка археологије, Музеј Војводине, Нови Сад, 2001.

Изведени пројекти

 • Археолошка истраживања словенских насеља у северној Бачкој и северном Банату, 1994–1996.
 • Систематско археолошко истраживање локалитета: “Стуб 76” код Хоргоша, 1994–1996, 2003–2006.

Прочитајте још

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar