Сузана Миловановић - Музеј Војводине

Сузана Миловановић

23.12.2019.

Историчар, музејски саветник

Руководилац Одсека за старију и културну историју Историјског одељења.

Контакт

Телефон: 021 420-566
E-mail: suzana.milovanovic@muzejvojvodine.org.rs

Сузана Миловановић (1967, Сента), музејски саветник – историчар. Дипломирала је на Групи за историју Филозофског факултета у Новом Саду (1990). Од 1991. године запослена је у Историјском одељењу Музеја Војводине. Након полагања стручног испита распоређена је на радно место кустоса – историчара за политичку и војну историју Војводине у Хабзбуршкој монархији. Задужена је за збирке: Политичари и политичке странке, Владари и владарске породице, Први светски рат, Заоставштина генерала Јована Никића, Заоставштина Мише Димитријевића, Револуција 1848–49, Српска народна радикална странка, Заоставштина Ђорђа Красојевића, Оружје, Заставе. Тежиште њеног интересовања и рада је изучавање историје политичког и духовног развоја српског народа у Војводини у другој половини 19. и почетком 20. века. Звање вишег кустоса стекла је 2000. године, а звање музејског саветника 2009. Од 2003. године је руководилац Одсека за старију и културну историју Музеја Војводине. Аутор је бројних изложби. За изложбу Патријарх Јосиф Рајачићба добила је музејско признање – Награду „Михаило Валтровић“ (2005).

Библиографија

 • Живот и дело Милоша Црњанског, приказ изложбе, Рад Музеја Војводине, бр. 36, Нови Сад, 1994.
 • Српски народни покрет у Војводини 1848/49, каталог изложбе, Нови Сад, 1998.
 • Велики бечки рат и Карловачки мир 1683–1699, каталог изложбе, Нови Сад, 1999.
 • Потиска и Поморишка војна граница 1702–1751, каталог изложбе, Нови Сад, 2003.
 • Светозар Милетић и његово доба, каталог изложбе, Нови Сад, 2004.
 • Војводина и Први српски устанак, каталог изложбе, Нови Сад, 2004, коауторка.
 • Патријарх Јосиф Рајачић, каталог изложбе, Нови Сад, 2005, коауторка.
 • Српска и мађарска држава у средњем веку, у: Живети заједно, каталог изложбе, Нови Сад, 2006.
 • Војвођанском гражданству у сусрет, приказ изложбе, Рад Музеја Војводине, бр. 49, Нови Сад, 2007.
 • Српска народноцрквена аутономија у Јужној Угарској у другој половини 19. и почетком 20. века, Рад Музеја Војводине, бр. 50, Нови Сад, 2008.
 • Историјско кретање ка мултиетничности и колонизација Војводине у 18. веку, у: Подунавске Швабе и Срби (Der historische Weg zu Multiethnizität und Kolonisierung der Vojvodina im 18. Jahrhundert, in: Daheim an der Donau), каталог изложбе, Нови Сад, 2009, коауторка.
 • In memoriam – Др Федора Бикар (1931–2009), Рад Музеја Војводине, 51, 2009.
 • Бела Русија – Руска емиграција у Војводини, каталог изложбе, Нови Сад, 2014.
 • Благо из кошнице – Од Музеја Матице српске до Музеја Војводине, каталог изложбе, Нови Сад, 2017, коауторка.

Изложбе

 • Политичке странке у Војводини 1918–1941 – део сталне поставке Музеја Војводине, Нови Сад, 1994.
 • Живот и дело Светозара Милетића, Музеј Војводине, Нови Сад, 1995.
 • Политички живот у Војводини у другој половини 19. и почетком 20. века – део сталне поставке Музеја Војводине, Нови Сад, 1996.
 • Српски народни покрет у Војводини 1848/49, Музеј Војводине у Новом Саду, Градски музеј у Сремским Карловцима, 1998. Изложба је гостовала у Народној библиотеци у Србобрану, Музеју историје Југославије у Београду, Народном музеју у Зрењанину, Дому ЈНА у Пожаревцу, Музеју Срема у Сремској Митровици (1998–1999).
 • Велики бечки рат и Карловачки мир 1683–1699, Музеј Војводине, Нови Сад, 1999. Изложба је отворена у Институту српског народа – Стефанеуму у Сремским Карловцима (1999). Изложба је гостовала у Народном музеју у Зрењанину, Народном музеју у Вршцу, Музеју Баната у Темишвару, Музеју историје Југославије у Београду (1999–2000).
 • Потиска и Поморишка војна граница 1702–1751, Музеј Војводине, Нови Сад, 2003.
 • Светозар Милетић и његово доба, Музеј Војводине, Нови Сад, 2004.
 • Војводина и Први српски устанак, Музеј Војводине, Нови Сад, 2004, коауторка.
 • Патријарх Јосиф Рајачић, Музеј Војводине, Нови Сад, 2005, коауторка. Изложба је гостовала у Етнографском музеју у Београду, Народном музеју у Крушевцу и Народном музеју у Зрењанину (2006).
 • Живети заједно: из историје заједничког живота Срба и Мађара у Војводини, Музеј Војводине у Новом Саду, Градски музеј у Суботици, 2006, коауторка. Изложба је гостовала у Градском музеју у Суботици, Народном музеју у Сомбору, Народном музеју у Зрењанину.
 • 160 година Мајске скупштине, Скупштина општине Сремски Карловци, 1848. Изложба је отворена у згради Магистрата у Сремским Карловцима (2008).
 • Завичај на Дунаву: суживот Срба и Немаца у Војводини, Музеј Војводине у Новом Саду, Музеј Подунавских Шваба у Улму, 2009, коауторка.
 • Бела Русија – Руска емиграција у Војводини, Музеј Војводине, Нови Сад, 2014.
 • Благо из кошнице – Од Музеја Матице српске до Музеја Војводине, Музеј Војводине, Нови Сад, 2017.
 • Заборављени чудотворац – Култ Св. Спиридона у српској традицијској култури, Музеј Војводине, Нови Сад, 2018.

Прочитајте још

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar