Веселинка Марковић - Музеј Војводине

Веселинка Марковић

23.12.2019.

музејски саветник, историчар

Контакт

Телефон: 021 420-566
E-mail: veselinka.markovic@muzejvojvodine.org.rs

Биографија

Веселинка Марковић (1970, Ратково), виши кустос – историчар. Дипломирала је на Групи за историју Филозофског факултета у Новом Саду (1994). Као наставник историје радила је у Основној школи “Ратко Павловић Ћићко” у Раткову (1994–1997). Стручни испит за професора историје положила је 1995. године. Од 1997. године запослена је у Историјском одељењу Музеја Војводине; након полагања стручног испита распоређена је на радно место кустоса – историчара (1997). Задужена је за збирке: Привреда (Трговина, Занатство), Урбари, Калфенска писма, Економска акта банатске регименте, Здравство, Дипломе, Хералдика, Печати, Војна лица и Заоставштина Јована Ердељановића. Тежиште њеног интересовања и рада је изучавање хералдике и привредне историје Војводине. Звање вишег кустоса стекла је 2006. године. Изложба Војвођанском гражданству у сусрет добила је музејско признање – Награду “Михаило Валтровић” ( 2007). Звање музејског саветника стекла је 2014. године.

Библиографија

 • Здравство у Војводини између два светска рата, Рад Музеја Војводине, бр. 43–45, Нови Сад, 2003.
 • Војводина и Први српски устанак, каталог изложбе, Нови Сад, 2004.
 • Светозар Милетић и његово доба, Рад Музеја Војводине, бр. 46, Нови Сад, 2004.
 • Заједнички отпор турској најезди, у: Живети заједно, каталог изложбе, Нови Сад, 2006.
 • Нова етничка слика Војводине, у: Живети заједно, каталог изложбе, Нови Сад, 2006.
 • Развој градова и привреде Војводине, у: Војвођанском гражданству у сусрет, каталог изложбе, Нови Сад, 2007.
 • Јапанске лутке, каталог изложбе, Нови Сад, 2007.
 • Нови Сад некад и сад, Нови Сад, 2008.
 • Развој индустрије у Војводини (до Првог светског рата), у: Завичај на Дунаву (Die Industrieentwicklung in der Vojvodina bis zum Ersten Weltkrieg, in: Daheim an der Donau), каталог изложбе, Нови Сад, 2009.
 • Историјско кретање ка мултиетничности и колонизација Војводине у 18. веку, у: Завичај на Дунаву (Der historische Weg zu Multiethnizität und Kolonisierung der Vojvodina im 18. Jahrhundert, in: Daheim an der Donau), каталог изложбе, Нови Сад, 2009, коауторка.
 • Рад Музеја Војводине у светлу библиографске синтезе, Рад Музеја Војводине, 51, 2009, коауторка.
 • Pivara u Pančevu (1722–1946), Рад Музеја Војводине, 53, 2011.

Изложбе

 • Историја здравства у Војводини (1918–1945) – део сталне поставке Музеја Војводине, Нови Сад, 1997, коауторка.
 • Нејвреднији експонати из збирки Музеја Војводине, Музеј Војводине, Нови Сад, октобар 2003, коауторка.
 • Војводина и Први српски устанак, Музеј Војводине, Нови Сад, децембар 2004.
 • Живети заједно: из историје заједничког живота Срба и Мађара у Војводини, Музеј Војводине у Новом Саду, Градски музеј у Суботици, 2006, коауторка. Изложба је гостовала у Градском музеју у Суботици, Градском музеју у Сомбору, Народном музеју у Зрењанину (2006).
 • Војвођанском гражданству у сусрет, Музеј Војводине, Нови Сад, 2007, коауторка. Изложба је гостовала у Музеју града Ријеке (мај–јуни 2008).
 • Јапанске лутке, Музеј Војводине, Нови Сад, децембар 2007.
 • Завичај на Дунаву: суживот Срба и Немаца у Војводини, Музеј Војводине у Новом Саду, Музеј Подунавских Шваба у Улму, 2009, коауторка.
 • “Стара градска улица”, део Сталне поставке, Музеј Војводине, 2010, коауторка.
 • “Све ја само реклама”, Музеј Војводине, 2012, коауторка.

Прочитајте још

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar