Војислав Мартинов - Музеј Војводине

Војислав Мартинов

23.12.2019.

кустос, историчар

Контакт

Телефон: 021 525-146, 063/881-34-62

e-mail: vojislav.martinov@muzejvojvodine.org.rs

Биографија: Војислав Мартинов (1981), кустос, историчар. Дипломирао на Одсеку за историју Филозофског факултета у Новом Саду (2009), а звање историчар-мастер стекао је 2011. Звање кустоса стекао је 2011, а звање вишег кустоса 2020.. Од 2012. запослен као кустос Збирке одликовања, медаља, значака, повеља и плакета и Збирке брошура, Одељења савремене историје Музеја Војводине. Од 2015. је на интердисциплинарним докторским студијама хуманистичких наука на Филозофском факултету у Новом Саду.

 

Изложбе:

Меморијална изложба Болманска битка, Музеј Војводине – Опћина Јагодњак, Болман, Репубилка Хрватска (коаутор са Др. Александром Хорватом)

2020.

Ново лице Новог Сада – приче из Легата Јована Дејановића, Музеј Војводине. Српско народно позориште, Нови Сад (коаутор са Дејаном Болорином)

2019.

Спомен соба 14. војвођанске бригаде, Гимназија „Јан Колар“, Бачки Петровац, 2019. (коаутор са др Александром Хорватом)

2016.

Иза гора и долина: Три века Словака у Војводини, Музеј Војводине, Нови Сад – Свети Мартин (Словачка) – Братислава (Словачка), 2016. (група аутора)

Добруџански ратници 1916, Музеј Војводине, Констанца (Румунија) – Нови Сад – Прокупље – Бања Лука – Сремска Митровица – Бачка Топола – Панчево, 2016-2019, (коаутор са др Предрагом Бајићем и Илијом Комненовићем)

2015.

Пропагандни плакат у Недићевој Србији, Музеј Војводине, Нови Сад, 2015. (коаутор са Кристином Менеши)

Отисци револуције – Партизанска штампа у Војводини 1941-1945, Музеј Војводине, Нови Сад, 2015, аутор

2014.

Невидљиви фронтови – Први светски рат и Војводина (анекс сталне поставке), Музеј Војводине, Нови Сад,  2014, (група аутора)

Генерал Драпшин, Музеј Војводине – Друштво за истину о НОБ и Југославији, МЗ Турија, 2014.

2013.

Музејски предмет месеца – Орден народног хероја, Музеј Војводине, Нови Сад,  2013.

Двадесети век Славка Боројевића, Музеј Војводине – Огранак САНУ у Новом Саду, Нови Сад,  2013.

70 година од другог заседања АВНОЈ-а, Музеј Војводине – Друштво за истину о НОБ и Југославији, 2013, Нови Сад, (коаутор са др Предрагом Бајићем)

2012.

Изложбени плакати Музеја Војводине, Музеј Војводине, Нови Сад, 2012.

 

Библиографија:

Неостварени меморијал Богдана Богдановића – Идејно решење спољне сталне поставке Музеја радничког покрета и народне револуције у Новом Саду , Грађа за проучавање споменика културе Војводине, Бр. 35, Нови Сад, 2022, 108-118.

Потрага за Дором Брудер и „емпатична дистанца“ Патрика Модијана, Зборник за језике и књижевности Филозофског факултета у Новом Саду, 11, 2021, 57-70.

Меморијалне изложбе НОБ-а на простору Војводине, Фибула, 2, Врбас, 2021, 11-32.

Размена заробљеника код Стејановаца, Војводина 1943 – Отпор фашизму, Књ. 3, Нови Сад, 2021, 101-115.

Меморијална поставка – Болманска битка, Нови Сад, 2021. /са др Александром Хорватом (каталог изложбе)

Ново лице Новог Сада – приче из Легата Јована Дејановића, Нови Сад, 2020. (каталог изложбе)

Гласови заједнице и интерпретација заједничког наслеђа, Музеј Војводине – Хисторијски музеј БиХ, 2019. / са Амаром Карапушем и Нарцисом Семић (каталог пројекта Балканске музејске мреже)

Национализација јавног простора у Новом Саду и култ Светозара Милетића, Историја и интерпретација: тумачи и тумачења војвођанске прошлости, Нови Сад, 2020, 280-309.

Једно сведочанство Музеја Војводине о истарској емиграцији у Новом Саду, Рад Музеја Војводине, 60, 2018, стр. 123-128.

Словеначка полка на Фрушкој гори: словеначки рудари у рудинку угља у Врднику, Словеника: часопис за културу , науку и образовање, ИИИ, 2017, стр. 59-72.

Misfortunes of post-socialism: The case of Museum of Socialist Revolution of Vojvodina, Collecting and Collections in Times of War or Politacal and Social Change (ICOM annual conference 2014), Celje, 2017.

Изазови музејске презентације – Музеј чурушке рације, Отпор фашизму : 1942. у Војводини (зборник радова), Нови Сад, 2017. 196-204.

Војвођански Словаци у Краљевини Југославији, Иза гора гора и долина : Три века Словака у Војводини (каталог изложбе), 2016, 257-276.

Развој словачко-српских односа на простору Војводине током „дугог“ XIX века, Иза гора гора и долина : Три века Словака у Војводини (каталог изложбе), 2016, 205-236.

Антиципација идеја аутономије у предратном деловању Омладинског културно-привредног покрета (ОМПОК-а), 70 година ослобођења Југославије са освртом на Војводину : зборник радова, Нови Сад, 2015, 67-73.

Погром и прогон у сутон Вајмарске републике, Ламед, јануар 2015.

Споменици црвеноармејцима у Војводини, Батинска битка, Нови Сад, 2015.

Стигма тоталитаризма – антитоталитарни дискурс у функцији дискредитације левице, Нови Сад, 2014, (ко-уредник са др М. Бешлином)

Поводом изложбе – XX век Славка Боројевића, Анали САНУ – огранак у Новом Саду,  2014.

Облик ствари које долазе, Невидљиви фронтови – Први светски рат у Војводини (каталог изложбе), Нови Сад, 2014.

Употреба Франца Јозефа у аустроугарској патриотској пропаганди за време Првог светског рата, Рад Музеја Војводине, 56, Нови Сад, 2014.

Приказ изложбе Златни век филма Музеја града Ријеке, Рад Музеја Војводине, 55, Нови Сад, 2013.

Тихи јубилеј – 40 година од отварања сталне поставке Музеја социјалистичке револуције Војводине, Рад Музеја Војводине, 55, Нови Сад, 2013.

Три савета за Рајмунда Прецела – фашизам и агонија малограђанина, Дани страдања и дани надања, Нови Сад, 2013.

Двадесети век Славка Боројевића (каталог изложбе), Нови Сад, 2013.

Политичке карикатуре Димитрија Аврамовића из 1848, Рад Музеја Војводине, 54, Нови Сад, 2012.

Прочитајте још

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar