Зоран Вељановић - Музеј Војводине

Зоран Вељановић

23.12.2019.

кустос – историчар, архивски саветник

Контакт
Телефон: 021 526-555
E-mail: zoran.veljanovic@muzejvojvodine.org.rs

Биографија

Студирао је на Филозозофском факултету у Београду и Новом Саду где је и дипломирао са темом „Стварање Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1918.” Радио је као професор историје, био директор Историјског архива у Суботици (1993 –2001), а потом био начелник одељења за заштиту архивске грађе ван архива. Истовремено био предавач и испитивач за предмет Национална историја од 18. до 20. века у Комисији за полагање стручних испита у архивима Војводине (Архив Војводине 2001 – 2007). У оквиру Матице српске и САНУ и њених дугогодишњих пројеката на заштити српске културне баштине боравио је на теренима Поморишја, Арада и Темишвара (Република Румунија) током 2009 – 2012, где је радио на евидентирању, прикупљању и обради вредне архивске грађе из периода 18. – 20. века (руководиоц пројекта академик Василије Крестић) који се налази у манастиру Бездин и Владичанском двору у Темишвару.
По позиву покрајинског секретаријата за културу прешао је у Музеј Војводине почетком 2017. године где је запослен у стручним звањима архивски саветник и кустос – историчар ради формирања Музеја присаједињења 1918. Истовремено је и заменик директора. У својству руководиоца одељења Музеј присаједињења 1918, прикупивши музејске предмете основао је две збирке: Збирка историјских предмета и Збирка портрета знаменитих личности 1918, од којих је као главни аутор приредио сталну поставку Од сна до јаве, Присаједињење Војводине Краљевини Србији 1918. Покренуо је едицију књига која се бави темом присаједињења 1918, пише стручне радове и приређује тематске изложбе. Члан је уредништва часописа Рад Музеја Војводине. Предмет интересовања: историја Војводине (Банат, Бачка, Барања и Срем) из доба ослобођења и уједињења са Краљевином Србијом 1918 (од средине 19. до средине 20. века).
Члан је Матице српске и сарадник у њеним пројектима (од 1997) Српског биографског речника и Српске енциклопедије, Енциклопедије српске историографије, Вукове задужбине и Едиције Синтезе (Слојеви култура Бачке, Барање) итд (у којима је објавио већи број одредница и радова). Написао је и сценарио за документарни филм „Српски звуци: српски родољуб и композитор др Јован Пачу” (ТРВ Нови Сад 1997)
Покренуо је или обновио и био уредник или члан уредништва у неколико часописа и едиција (Луча, Ex Pannonia, Пупољци историје, Круг Севера, Водич кроз архивску грађу Србије – Водич кроз архивске фондове у Војводини (нова едиција од 2000 године, Архивски анали, Архивска грађа, Рад Музеја Војводине, Присаједињење 1918); Био рецензент већем броју часописа, књига и тематских изложби.
Као значајан писац историје уврштен је у Енциклопедију српске историографије (Београд 1997, стр. 301). За допринос у истраживању теме српских добровољаца и добровољачких колонија у сверној Бачкој добитник је Видовданске похвале (Мишићево, 2012). За дугогодишњи допринос српској култури добитник је „Златне значке” Културно – просветне заједнице Србије (Београд, 2013), док за најбољу музејску поставку у 2018. години награђен је од Музејског друштва Србије наградом „Михајло Валтровић” (Чачак, 2019).

Библиографија

 • Коло Српских Сестара, Суботица 1995 (каталог, издавач: Историјски  архива  у Суботици)
 • Мишићево (1926–1996), Прилози за монографију села Мишићева, Суботица 1996 (издавач: Историјског архива у Суботици)
 • Др Јован Пачу – народни трибун, Суботица 1996 (каталог, издавач:  Историјски архива у Суботици)
 • Српска читаоница у Суботици (1862-1959), Суботица – Нови Сад 1998 (издавачи: Исто¬риј¬ски архив Суботица, Градска библиотека, Нови Сад и Српски културни центар „Свети Сава“ – Суботица)
 • Напред у отаџбину и славу: поводом 80 – годишњице пробоја Солунског фронта, ослобођења и уједињења 1918–1998, Суботица, 1999 (издавачи: , Архив Војводине, Удружење добровољаца и њихових потомака 1912–1918, Историјски архива  Суботица,
 • Др Јован Пачу – лекар, пијаниста, композитор и народни трибун, Суботица 2001/2002 (објављено у суботичком недељнику ДАНИ, чији је издавач „РИПЦ Никола Тесла“)
 • Југославија потреба или заблуда: Стварање Краљевине СХС 1918, Суботица 2001. (прво издање, издавач: Регионални информативни центар  „Никола Тесла“, Суботица)
 • Повест суботичких тржница, Суботица 2002 (објављено у недељнику  ДАНИ, чији је издавач „РИПЦ Никола Тесла“ Суботица)
 • Др Јован Пачу  (1847–1902), Нови Сад 2003 (издавач: Архив Војводине, Нови Сад)
 • Национална историја од XVIII до XX века, Приручник за полагање стручног испита запослених у Архивима Војводине, Нови Сад 2005 (издавач: Архив Војводине, Нови Сад)
 • Југославија потреба или заблуда: Стварање Краљевине СХС 1918, Историјски архив Кикинда, Кикинда 2006. (друго, допуњено и проширено издање, издавач: Историјски архив у Кикинди)
 • Добровољачке колоније у северној Бачкој од 1918. до 1941. године, Суботица 2010. (објављено у часопису ЛУЧА, Српски културни центар „Свети Сава“ у Суботица)
 • Бомбардовање Суботице 1944, Нови Сад 2010 (издавачи: Мало историјско друштво – Нови Сад и Клуб љубитеља лепих уметности Аliаss Суботица)
 • Устави и правила Српске читаонице у Суботици у XИX и XX веку, Нови Сад 2012. (издавачи: Мало историјско друштво – Нови Сад и Клуб љубитеља лепих уметности Аliаss Суботица)
 • Добровољачка колонија Мишићево 1918–1941, Нови Сад 2012, (издавач: Мало историјско друштво, Нови Сад)
 • Коло Српских сестара 1938–2008, Нови Сад 2012 (издавач: Мало историјско друштво, Нови Сад и Коло Српских сестара Суботица) (коаутор Д. Мусин)
 • Водич кроз архивске фондове Историјског архива Суботица, XVIII/1, Суботица 2012, (издавач: Историјски архив Суботица)  (коаутор Т. Сегединчев)
 • Библиографија Ex Pannonia 1996–2012, Нови Сад 2013 (издавачи: Мало историјско друштво, Нови Сад и Градска библиотека Нови Сад) (коаутор Д. Мусин)
 • Водич кроз архивске фондове за архиве у Војводини, Нови Сад 2014 (издавач: Друштво архивских радника Војводине (коаутор Т. Сегединчев)
 • Између чекића и наковња, Обавештајно–безбедоносне службе у Србији 1804–1918, Нови Сад 2015 (издавач: Мало историјско друштво Нови Сад) (коаутор Д. Петронијевић)
 • Водич кроз архивске фондове Историјског архива Суботица, XVIII/2,  Суботица 2016, (издавач: Историјски архив Суботица (коаутори Т. Сегединчев, З.Матијевић)
 • А Szabadkai tortеnеlmi leveltar LEVELTARI KALAUZA I. Кotеt, Sabadka  2016. /Водич кроз архивске фондове Историјског архива Суботица (издавач: Историјски архив Суботица (коаутори Т. Сегединчев, З. Матијевић).
 • Од сна до јаве, Присаједињење Војводине Србији 1918, Музеј Војводине, Нови Сад, 2018. (коаутор Д. Његован).
 • Војне капе и шлемови од средине 19. до средине 20 века из колекције Дејана Крагића, Музеј Војводине, Нови Сад 2019.
 • Добровољачка колонија Бајмочка Рата 1918 – 1941. Прилози за историју добровољачких колонија у Војводини, Музеј Војводине, Едиција Присаједињење 1918, књ. 10, Музеј Војводине, Нови Сад 2020.
 • Од сна до јаве, Присаједињење Војводине Краљевини Србији 1918, 2. допуњено издање, Музеј Војводине, Нови Сад 2020.
 • Константин Костић – народни трибун 1918. Музеј Војводине, Нови Сад 2020 (коаутор др Д. Костић)
 • Константин Костић – народни трибун 1918, 2. допуњено издање, Музеј Војводине, Нови Сад  2021) (коаутор др Д. Костић)
 • 39 дана који су променили Банат – Српски народни одбор у Великом Бечкереку 1918, Нови Сад 2021. (коаутор В. В. Мицова)
 • Портрети знаменитих личности из доба присаједињења Војводине Краљевини Србији 1918, Музеј Војводине, Нови Сад 2021.
 • Војне капе и шлемови од средине 19. до средине 20. века из колекције Дејана Крагића, 2. измењено и допуњено издање, Музеј Војводине, Нови Сад 2021.

Сталне поставке

 • Од сна до јаве, Присаједињење Војводине Краљевини Србији 1918, Нови Сад 2018. (коаутор др Д. Његован)
 • Мултимедијална изложба о Војводини у Скупштини АП Војводине, 2021 (коаутори П. Ђурђев и Љ. Дожић)

Изложбе

 • Школство Срба у Суботици – Александрову (ОШ Свети Сава, 1804-1994), Суботица 1994.
 • Коло српских сестара у Суботици (1938-1994), Суботица 1995.
 • Др Јован Пачу – народни трибун (1847-1902), (постављена у Суботици 1996, Новом Саду 1997, Сомбору 1997, Кикинди 1997, и Зрењанину 2001)
 • Војне капе и шлемови од средине 19. до средине 20 века из колекције Дејана Крагића, Нови Сад 2019.
 • Константин Костић – народни трибун 1918. (постављена у Новом Саду 2021, Сомбору 2021) (коаутор др Д. Костић)
 • 39 дана који су променили Банат – Српски народни одбор у Великом Бечкереку 1918, Нови Сад. (коаутор В. В. Мицова)
 • Пуковске заставе из Великог рата, постављена на отвореном простору у Новом Саду 2021 (коаутор П. Ђурђев)
 • Портрети знаменитих личности из доба присаједињења Војводине Краљевини Србији 1918. (постављена у Суботици)

Прочитајте још

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar