Zoran Veljanović - Музеј Војводине

kustos – istoričar, arhivski savetnik

Kontakt
Telefon: 021 526-555
E-mail: zoran.veljanovic@muzejvojvodine.org.rs

Biografija

Studirao je na Filozofskom fakultetu – grupa za istoriju u Beogradu i Novom Sadu, gde je i diplomirao sa temom “Stvaranje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1918. godine”. Radio je kao profesor istorije, bio direktor Istorijskog arhiva u Subotici (1993–2001). Od druge polovine 2001, radio je kao arhivista, odnosno kao viši arhivista na mestu načelnika odeljenja u Službi zaštite arhivske građe van arhiva IA Subotica. Istovremeno je bio i predavač i ispitivač (po rešenju sekretara za prosvetu APV) za predmet “Nacionalna istorija od XVIII do XX veka” u Komisiji za polaganje stručnog ispita za zaposlene u arhivim u AP Vojvodini (Arhiv Vojvodine – Novi Sad, 2001–07). U okviru Matice srpske i SANU i njenih dugogodišnjih projekata na zaštiti srpske kulturne baštine boravio na terenima Pomorišja, Arada i Temišvara – Republika Rumunija (nosilac projekta je akademik Vasilije Đ. Krestić, a rukovodilac na terenu je Pavle Stanojević) tokom 2009–2013: gde je radio na evidentiranju, prikupljanju i arhivističkom sređivanju arhivske dokumentacije (XVIII–XX vek) koji se nalazi u manastiru Bezdinu i Vladičanskom dvoru u Temišvaru. U Muzeju Vojvodine radi od 2017. godine. Predmet interesovanja: kulturna i politička istorija Vojvodine u XIX–XX veku. 

Pokrenuo je više edicija i časopisa čiji je bio i urednik: „Severna zvezda“ (1994), „Na pesku krugovi“ (1995), „Naučno–informativna sredstva o arhivskoj građi“ (1996), „Posebna izdanja“ (1996) “Ex Pannonia”, časopis Istorijskog arhiva Subotica (1996–2001); “Pupoljci istorije”, prilozi za zavičajnu istoriju severnobačkog regiona (1997–1998); “Luča”, časopis za kulturu, umetnost i nauku (2001–2004); “Krug Severa”, časopis za kulturu, umetnost i društvena pitanja (2004); Od 2012 je bio član, sekretar (od 2013) i urednik (od 2016) Redakcije stručnog arhivističkog časopisa Društva arhivskih radnika Vojvodine Arhivski anali. Recenzent je za arhivistiku stručnih arhivističkih časopisa: Atenditte (IA Kikinda); “Arhivski anali” (DARV, Novi Sad); “Zbornika” (Društva arhivista Srbije), i izdanja IA Leskovac. Autor je kompletnog scenarija za dokumentarnu emisiju RTS – TV Novi Sad (urednik Aleksandar Despenić, snimatelj Dušan Čekić, producent Robert Klajn): “Srpski zvuci: Srpski rodoljub i kompozitor – Dr Jovan Paču”, Novi Sad 1998. 

Objavio 22 knjige i oko 200 stručnih radova objavljenih u izdanjima SANU, Matice srpske, Vukove zadužbine, Arhiva Srbije, Arhiva Vojvodine i brojnim časopisima. Kao značajan pisac istorije, uvršten je u Enciklopediju srpske istoriografije, Beograd 1997, str. 301 (biografija sa popisom radova); Za doprinos u istraživanju srpskih dobrovoljaca i dobrovoljačkih kolonija u severnoj Bačkoj dobitnik je “Vidovdanske pohvale” (Mišićevo, 2012). Za dugogodišnji doprinos srpskoj kulturi dobitnik je „Zlatne značke“ Kulturno-prosvetne zajednice Srbije, Beograd 2013. 

Bibliografija

 • Kolo Srpskih Sestara, Subotica 1995 (katalog, izdavač: Istorijski  arhiva  u Subotici)
 • Mišićevo (1926–1996), Prilozi za monografiju sela Mišićeva, Subotica 1996 (izdavač: Istorijskog arhiva u Subotici)
 • Dr Jovan Paču – narodni tribun, Subotica 1996 (katalog, izdavač:  Istorijski arhiva u Subotici)
 • Srpska čitaonica u Subotici (1862-1959), Subotica – Novi Sad 1998 (izdavači: Isto¬rij-ski arhiv Subotica, Gradska biblioteka, Novi Sad i Srpski kulturni centar „Sveti Sava“ – Subotica)
 • Napred u otadžbinu i slavu: povodom 80 – godišnjice proboja Solunskog fronta, oslobođenja i ujedinjenja 1918–1998, Subotica, 1999 (izdavači: , Arhiv Vojvodine, Udruženje dobrovoljaca i njihovih potomaka 1912–1918, Istorijski arhiva  Subotica,
 • Dr Jovan Paču – lekar, pijanista, kompozitor i narodni tribun, Subotica 2001/2002 (objavljeno u subotičkom nedeljniku DANI, čiji je izdavač „RIPC Nikola Tesla“)
 • Jugoslavija potreba ili zabluda: Stvaranje Kraljevine SHS 1918, Subotica 2001. (prvo izdanje, izdavač: Regionalni informativni centar  „Nikola Tesla“, Subotica)
 • Povest subotičkih tržnica, Subotica 2002 (objavljeno u nedeljniku  DANI, čiji je izdavač „RIPC Nikola Tesla“ Subotica)
 • Dr Jovan Paču  (1847–1902), Novi Sad 2003 (izdavač: Arhiv Vojvodine, Novi Sad)
 • Nacionalna istorija od XVIII do XX veka, Priručnik za polaganje stručnog ispita zaposlenih u Arhivima Vojvodine, Novi Sad 2005 (izdavač: Arhiv Vojvodine, Novi Sad)
 • Jugoslavija potreba ili zabluda: Stvaranje Kraljevine SHS 1918, Istorijski arhiv Kikinda, Kikinda 2006. (drugo, dopunjeno i prošireno izdanje, izdavač: Istorijski arhiv u Kikindi)
 • Dobrovoljačke kolonije u severnoj Bačkoj od 1918. do 1941. godine, Subotica 2010. (objavljeno u časopisu LUČA, Srpski kulturni centar „Sveti Sava“ u Subotica)
 • Bombardovanje Subotice 1944, Novi Sad 2010 (izdavači: Malo istorijsko društvo – Novi Sad i Klub ljubitelja lepih umetnosti Aliass Subotica)
 • Ustavi i pravila Srpske čitaonice u Subotici u XIX i XX veku, Novi Sad 2012. (izdavači: Malo istorijsko društvo – Novi Sad i Klub ljubitelja lepih umetnosti Aliass Subotica)
 • Dobrovoljačka kolonija Mišićevo 1918–1941, Novi Sad 2012, (izdavač: Malo istorijsko društvo, Novi Sad)
 • Kolo Srpskih sestara 1938–2008, Novi Sad 2012 (izdavač: Malo istorijsko društvo, Novi Sad i Kolo Srpskih sestara Subotica) (koautor D. Musin) 
 • Vodič kroz arhivske fondove Istorijskog arhiva Subotica, XVIII/1, Subotica 2012, (izdavač: Istorijski arhiv Subotica)  (koautor T. Segedinčev)
 • Bibliografija Ex Pannonia 1996–2012, Novi Sad 2013 (izdavači: Malo istorijsko društvo, Novi Sad i Gradska biblioteka Novi Sad) (koautor D. Musin)
 • Vodič kroz arhivske fondove za arhive u Vojvodini, Novi Sad 2014 (izdavač: Društvo arhivskih radnika Vojvodine (koautor T. Segedinčev)
 • Između čekića i nakovnja, Obaveštajno–bezbedonosne službe u Srbiji 1804–1918, Novi Sad 2015 (izdavač: Malo istorijsko društvo Novi Sad) (koautor D. Petronijević) 
 • Vodič kroz arhivske fondove Istorijskog arhiva Subotica, XVIII/2,  Subotica 2016, (izdavač: Istorijski arhiv Subotica (koautori T. Segedinčev, Z.Matijević)
 • A Szabadkai tortenelmi leveltar LEVELTARI KALAUZA I. Kotet, Sabadka  2016. /Vodič kroz arhivske fondove Istorijskog arhiva Subotica (izdavač: Istorijski arhiv Subotica (koautori T. Segedinčev, Z. Matijević).
 • Od sna do jave, Prisajedinjenje Vojvodine Srbiji 1918, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2018. (koautor D. Njegovan).

 

Accessibility Toolbar