Edukativni programi za decu i porodicu - Музеј Војводине

Edukativni programi za decu i porodicu

Muzejska igraonica

Muzejska igraonica je program namenjen deci uzrasta od 5 do 10 godina. U okviru programa deca upoznaju sadržaje stalne izložbe i tematskih postavki Muzeja Vojvodine, teme iz opšte kulture, događaje vezane za značejne istorijske i verske datume i sl.
Igraonice su metodološki primerene uzrastu dece, a koncipirane su sa teorijskim i praktičnim delom. Teorijski deo je usmeren na sticanje znanja, dok se praktični bazira na savladavanju tehnika likovnog izraza, kreativnog pisanja i sticanja drugih specifičnih veština.
Održava se jednom sedmično, nedeljom od 11 do 12.30 sati.
Cilj ovog programa je da deca usvoje elementarna znanja o muzejima, muzejskoj delatnosti, da upoznaju kulturnu baštinu koju Muzej Vojvodine čuva, da se kod dece podstakne formiranje navika posećivanja ustanova kulture, razvijanje kulturnih potreba i interesovanja i širenje muzejske kulture.
Najavu i sve dodatne informacije možete dobiti putem mejla. Elektronska adresa Odeljenja za edukativni rad je pedagoska.sluzba@muzejvojvodine.org.rs

Ulaz je besplatan.

 

Gde sam tu ja? Porodično stablo

Edukativni program namenjen celoj porodici. Program podrazumeva tematsku šetnju kroz stalnu postavku, u kojoj se akcenat stavlja na porodični život i porodične odnose kroz istoriju. Posle tematske šetnje predviđen je kreativni rad za celu porodicu – izrada porodičnog stabla.
Program se održava subotom. Neophodna je najava dva dana pre početka programa. Sve dodatne informacije, kao i najavu prisustva, možete dobiti putem mejla. Elektronska adresa Odeljenja za edukativni rad je pedagoska.sluzba@muzejvojvodine.org.rs

Ulaz se naplaćuje 400 dinara po porodici (do 5 članova).

 

Gde sam tu ja? Porodični i drugi grbovi

Edukativni program namenjen celoj porodici. Program podrazumeva tematsku šetnju kroz stalnu postavku u kojoj se akcenat stavlja na porodične, gradske i esnafske grbove i simbole. Posle tematske šetnje predviđen je kreativni rad za celu porodicu – izrada porodičnog grba.
Program se održava subotom. Neophodna je najava dva dana pre početka programa. Sve dodatne informacije, kao i najavu prisustva možete dobiti putem mejla. Elektronska adresa Odeljenja za edukativni rad je pedagoska.sluzba@muzejvojvodine.org.rs

Ulaz se naplaćuje 400 dinara po porodici (do 5 članova).

 

Teatrić Muzeja Vojvodine

Kratke edukativne lutkarske predstave, inspirisane predmetima i pričama iz Muzeja Vojvodine koje služe kao uvod u obilazak jednog dela muzejske izložbe.
Održavaju se svake subote u 11 sati. Moguće je organizovati i u drugim terminima za unapred najavljene porodične, predškolske i školske grupe. Sve dodatne informacije, kao i najavu prisustva možete dobiti putem mejla. Elektronska adresa Odeljenja za edukativni rad je pedagoska.sluzba@muzejvojvodine.org.rs

Ulaz se naplaćuje 100 dinara po osobi.
Trenutno na repertoaru: Otkud šlem u babinoj bašti

 

Accessibility Toolbar