Otvoren Muzej Save Tekelije u Aradu

21.09.2023. | Vesti

U ponedeljak, 18. septembra 2023. godine, u novim prostorijama Saveza Srba u Rumuniji u Aradu, otvoren je Muzej Save Tekelije (1761-1842). Stalnu postavku je postavio Muzej Vojvodine, a rukovodilac projekta je Milkica Popović, muzejski savetnik.

Saradnja između Muzeja Vojvodine i Saveza Srba u Rumuniji ima dugu tradiciju. Pre više od dve decenije Muzej Vojvodine je u rodnoj kući Save Tekelije, u Aradu, postavio izložbu posvećenu ovoj znamenitoj ličnosti, čiji su autori Ljubica Otić i Milkica Popović, a na koju je zub vremena ostavio traga. Nova stalna postavka predstavlja osavremenjenu i redizjniranu staru, ali dopunjenu novim predmetima i saznanjima.

Postavka prikazuje život i delo prvog doktora prava kod Srba u Ugarskoj, carskog savetnika, ugarskog plemića, velikog narodnog dobrotvora, osnivača Tekelijanuma i prvog doživotnog predsednika Matice srpske. Izložene slike, crteži, pisma, knjige i dokumenti prikazuju životni put ovog velikana koji je potekao iz ugledne plemićke porodice čiji preci su vojničkim zaslugama proslavili ime porodice Tekelija i van granica Aaustrijskog carstva. Obrazovanje je koje je započeo u Aradu, nastavio je u Beču i Pešti gde je stekao titulu doktora pravnih nauka. Na istorijskoj sceni je prisutan na Temišvarskom Saboru 1790. godine, ali i tokom Prvog srpskog ustanka, uvek sa ciljem da pomogne svojim sunarodnicima. Dobrotvorna misija Save Tekelije započela je u Aradu, a nastavljana je gde je bila najpotrebnija. Dorotvornim prilozima pomogao je prostvetne ustanove poput Karlovačke gimnazije, Srpske pravoslavne gimnazije u Novom Sadu, a osnovao je i fondaciju za školovanje sinova srskih graničarskih oficira u Vojnoj inženjerskoj Akademiji. Pomagao je i mnoge prosvetne i kulturne poduhvate. Značajni momenti u razvoju srpske inteligencije i kulture nastupili su osnivanjem Matice srpske. Izborom Save Tekelije za doživotnog predsednika ove ugledne kulturne ustanove nastupa era ovog znamenitog plemića koji je svojim prilozima obezbedio matičinu egzistenciju. Najznačajnija odluka za ceo srpski narod i za Maticu srpsku pala je onog trenutka kada je osnovao Tekelijanum, prvi srpski internat visokog ranga. Do Prvog svetskog rata kroz Tekelijanum – Srpski Panteon je prošlo 346 pitomaca koji su postali istaknuti javni i kulturni radnici. Osnovna odlika svih Tekelijinih zaveštanja je da su ona, pre svega bila namenjena prosvećivanju srpskog naroda. Sava Tekelija se i danas slavi kao narodni prosvetitelj i srpski dobrotvor o čemu svedoči i ova izložba.

Na izložbi važno mesto zauzimaju predmeti poput replike grba porodice Tekelija koji je Sava Tekelija svojeručno izradio 1839. godine, a original se čuva u Muzeju Vojvodine. Prvi put za potrebe ove izložbe je načinjena replika svečane paradne odežde Save Tekelije koju je  izradila Msr Erika Janović, kostimograf.

Izložbu prati i reperezentativan katalog koji slavi život i delo Save Tekelije. Dizajn ove muzejske postavke kao i kataloga potpisuje mr Miroslav Šilić.

 

Milkica Popović, muzejski savetnik

 

 

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar