Poljoprivredna zbirka u Kulpinu - Музеј Војводине

Poljoprivredna zbirka u Kulpinu

12.09.2013. | Zbirke

Kompleks čine dvorci “Kaštel” i “Stari dvorac” pod zaštitom države kao spomenički objekti, upravna zgrada, tzv. kovačnica, konjušnica, žitni magacin i velelepni park od četiri hektara koji predstavlja prirodni spomenik – arboretum retkih biljnih vrsta. Rekonstrukcijom žitnog magacina dobijen je jedinstven izložbeni prostor.

Zbirka svoju delatnost prezentuje preko stalnih tematskih izložbi iz istorije poljoprivrede.

Stalne tematske izložbe Poljoprivredne zbirke u Kulpinu

Istorijat gajenja hmelja

U regiji Bačkog Petrovca hmelj se gaji preko 250 godina. Istorija gajenja hmelja i proizvodnje piva predstavljena je na izložbi dokumentima, predmetima i fotografijama.

Istorijat gajenja konoplje

Konoplja se tradicionalno gajila u našoj zemlji. Na izložbi je predstavljeno poreklo konoplje, a preko karata, dokumenata, fotografija i alata za preradu ove biljke prikazano je gajenje konoplje i njena prerada u kućnoj radinosti.

Istorijat gajenja sirka metlaša

Pored prikazanog istorijata gajenja sirka metlaša, na izložbi su postavljene i metle od različitih materijala sa raznih strana sveta. Posetioci mogu videti i sve faze ručne izrade metli od sirka.

Istorijat gajenja pšenice

Izložba se sastoji iz segmenata: poreklo i širina gajenja pšenice; selekcija i selekcionari pšenice kao i tehnologije proizvodnje pšenice kroz istoriju; tradicionalna žetva i vršidba, a prikazano je i skladištenje zrna kroz istoriju. Pored dokumenata i fotografija izložbu čine i određene poljoprivredne alatke.

Duvan i lule

U prvom delu izložbe je prikazan istorijat gajenja duvana – preklo duvana, naziv i podela, izgled, tipovi, proizvodnja rasada i rasađivanje duvana, nega duvana u polju, berba i sušenje duvana, način korišćenja i uživanja duvana. Na drugom delu izložbe su obrađene lule sa ilustracijama umetnika u kojima se lula pojavljuje kao centralni motiv i njihova česta inspiracija.

Istorijat govedarstva

Na veoma edukativan način je prikazan istorijat i razvoj govedarstva preko rodonačelnika goveda, muznih i tovnih rasa krava kao i maketa krava; tradicionalan način uzgoja goveda. Pribor za veštačko osemenjavanje, muzni uređaji kao i uzorci koji se koriste kao stočna hrana.

Istorijat mlekarstva

Obrađen je istorijat mlekarstva od praistorijskih vremena do današnjeg doba. Obuhvaćene su sve vrste mlečne stoke u svetu – nekada i sada. Tehnologija muže i prerade mleka propraćena je dokumentima, fotografijama, sudovima i aparatima za mužu i za proizvodnju mlečnih proizvoda

Svinjarstvo – juče, danas, sutra

Izložba je posvećena proizvođačima svinja i svima onima koji se, direktno ili indirektno profesionalno bave, ili nameravaju da se bave ovom, za našu zemlju veoma važnom privrednom granom. Na ukupno 30 panoa sa 254 fotografija, uvodnim tekstovima i legendama prikazani su istorijat, razvoj, privredni značaj, mogućnosti i perspektiva svinjarstva.

Tradicionalno ovčarstvo u Vojvodini

Na izložbi su obrađene i prikazane sve značajne teme vezane za život čobana i čuvanje ovaca u Vojvodini: prirodni uslovi (pašnjaci i pojila); oblici udruživanja ovčara; raspodela dobara (mleko, torina, jaganjci, vuna i koža); čobani (ugovaranje čobana, čobanski pribor i nošnja); stočarska staništa (kolibe, ovčare, objekti na pašnjacima i po kućama); ovce (rase ovaca, obeležavanje i tradicionalno lečenje); mleko i mlečni proizvodi; čobanski psi i magarci.

Alatke i oruđa za oranje

Izložbom je hronološki prikazan razvoj oraćih alatki i oruđa od praistorije, preko gvozdenog doba, antičkog perioda, srednjeg veka do sredine XX veka. Posebna pažnja posvećena je drvenim plugovima koji su najstarije sačuvano oruđe za oranje na teritoriji Vojvodine i najpoznatijim fabričkim zaprežnim plugovima, proizvedenim u fabrikama: “Rud. Sack”, “Gebr. Eberhardt”, “Rud. Bächer”, kao i “kulskim plugovima” – “F. Knefely” i “Polich i Varga”.

Istorijat Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu (1954 – 2004)

Preko osnivačkih i drugih važnih dokumenata, fotografija, prikazan je istorijat i razvoj Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu od njegovog osnivanja pa do danas.

(F. Forkapić)

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar