Археолошки локалитет Борђош - Музеј Војводине

Археолошки локалитет Борђош

17.04.2015. | Вести

У априлу 2015. године, у кампањи археолошких истраживања коју је спровео синхронизовани мултидисиплинарни немачко-српски тим на локалитету Борђош код Новог Бечеја изведена су геомагнетна проспекција, топографско снимање терена и рекогносцирање ширег ареала локалитета. Геомагнетном проспекцијом обухваћена је површина од 26,04 хектара. Констатовано је да се неолитско насеље простирало на површини од око 40 хектара. Интерпретацијом резултата геомагнетне проспекције закључено је да у „подграђу” насеља које је констатовано прошле године, постоји још једно велико насеље са кућама правоугаоног облика, слично распоређеним. Оба насеља уоквирују ровови, од којих један велики, последњи у низу, обухвата и једно и друго насеље. На њему се види седам очуваних структура које подсећају на капије. У југозападном делу терена такође постоји и једно бронзанодобно насеље где су уочене две очуване куће. Рекогносцирањем локалитета утврђено је постојање 23 локације са археолошким материјалом. Помоћу ГПС-а узете су координате ових локацијa и оне ће бити уцртане у археолошку карту. Извршено је мапирање локалитета по ободу лесног платоа, као и потеса према селу Тараш и Кумане.

Прочитајте још

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar