Чутура - Muzej Vojvodine

Када се посматра однос припадника српског народа на простору Војводине према Аустроугарској монархији у току Првог светског рата добија се неразговетна слика. Тек ће новембарски дани 1918. године показати да је испод површине дошло до дефинитивног сукоба између националне опредељености и вишевековне оданости династији Хабзбурга.

У историјској представи о држању војвођанских Срба промиче чињеница да се, поред припадника добровољачких покрета, већина заправо борила у редовима аустроугарске армије. Имајући у виду њихов однос према матичној држави Србији, војне власти су их махом упућивалe на друге фронтове као што су Сочански према Италији и Галицијски према Русији.

О верности појединих Срба Аустроугарској, која се одржала и током Првог светског рата, сведочи и ова чутура српског војника Јеврема Грујића из Јарка, коју је њен власник ручно декорисао грбом краљевине Угарске.

Accessibility Toolbar