Јавне набавке

ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2017.

ИЗМЕНА ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2017.

ИЗМЕНА ПЛАНА НАБАВКИ ЗА НОВЕМБАР 2017.

 

Јавни позив за прикупљање понуда за реализацију активности обележавања 100 годишњице присаједињења Војводине Србији 1918-2018. године

- Јавни позив

Набавка електричне енергије

- Позив за достављање понуда
- Kонкурсна документација

Набавка музеалија

- Позив за достављање понуда
- Kонкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Штампање књиге "Милош Црњански"

- Позив за достављање понуда
- Kонкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Услуге штампања на церадном платну и самолепљивој фолији

- Позив за достављање понуда
- Kонкурсна документација
- Питања и одговори понуђачима
- Измена и дпоуна конкурсне документације
- Измена датума отварања понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Израда анимације археолошких објеката Чуруг

- Позив за достављање понуда
- Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Израда апликације за поставку Чуруг

- Позив за достављање понуда
- Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Снимање филмова

- Позив за достављање понуда
- Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Штампање каталога и монографије Чуруг

- Позив за достављање понуда
- Kонкурсна документација
- Питања и одговори понуђачима
- Измена и допуна конкурсне документације
- Измнена рока за достављање понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Штампање књиге "Милош Црњански"

- Позив за достављање понуда
- Конкурсна документација
-
Одлука о обустави поступка
- Обавештење о обустави поступка

Услуге пројектовања

- Позив за достављање понуда
- Kонкурсна документација
Одлука о додели уговора

Aдаптација простора Музеј присаједињења

- Позив за достављање понуда
- Конкурсна документација
- Измена и допуна конкурсне документације
- Питања и одговори понуђачима
- Питања и одговори понуђачима 2
- Питања и одговори понуђачима 3
- Измена и допуна конкурсне документације 2
- Измена и допуна конкурсне документације 3
- Измена датума отварања понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Услуге штампања за Музеј присаједињења

- Позив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
- Измена и допуна конкурсне документације
- Измена и допуна конкурсне документације 2
- Измена и допуна конкурсне документације 3
- Измена рока за достављање понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Oпрема за Музеј присаједињења

- Позив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Рачунарска опрема - Етнолошко одељење

- Позив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Рачунарска опрема - Aрхимус

Позив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
Измена и допуна конкурсне документације
Питања и одговори понуђачима
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Рачунарска опрема

Позив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Набавка музеалија

Позив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Oсигурање

Позив за достављање понуда
Oпшти подаци о набавци
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Металне полице

Позив за достављање понуда
Oпшти подаци о набавци
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Рачунарска опрема

Позив за достављање понуда
Oпшти подаци о набавци
Питања и одговори понуђачима
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Набавка аутомобила

Позив за достављање понуда
Oпшти подаци о набавци
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Текуће одржаванје објеката

Позив за достављање понуда
Oпшти подаци о набавци
Измене и допуне конкурсне доиументације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Услуге штампања

Позив за достављање понуда
Oпшти подаци о набавци
Питања и договори понуђачима
Продужење рока за достављање понуда
Измена и допуна конкурсне документације
Обавештење о закљученом уговору

Mатеријал за културу

Позив за достављање понуда
Oпшти подаци о набавци
Измена и допуна конкурсне документације за партију 3
Измена рока за достављање понуда
Питања и одговори понуђачима
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Дигитална штампа

Позив за достављање понуда
Oпшти подаци о набавци 
Обавештење о закљученом уговору

Набавка канцеларијског материјала

Позив за достављање понуда
Oпшти подаци о набавци
Питања и одговори понуђачима
Промене конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Набавка горива

Позив за достављање понуда
Oпшти подаци о набавци
Питања и одговори понуђачима
Промене конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Набавка електричне енергије

- Позив за достављање понуда
Oпшти подаци о набавци
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Услуге штампања

- Позив за достављање понуда
-
Oпшти подаци о набавци
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Графички дизајн изложбе и каталога "Музеј у музеју"

- Обавештење о покретању преговарачког поступка
Модел конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Набавка музеалија

"Први рез"
- Обавештење о покретању преговарачког поступка
Модел конкурсне документације
Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

"Пандорина кутија"
- Обавештење о покретању преговарачког поступка
Модел конкурсне документације
Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

"Невоље на карти"
- Обавештење о покретању преговарачког поступка
Модел конкурсне документације
Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Штампање каталога

- Позив за достављање понуда
Oпшти подаци о набавци
Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Дигитална штампа

- Позив за достављање понуда
Oпшти подаци о набавци
Питања понуђача
Измене и допуне конкурсне документације
Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Опрема за археологију

Позив за достављање понуда
Oпшти подаци о набавци
Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Реконструкција осветљења на сталној поставци

Позив за достављање понуда
Oпшти подаци о набавци
Измене и допуне конкурсне документације
Измене и допуне конкурсне документације 2
Измене и допуне конкурсне документације 3
Oбавештење о продужетку рока за достављање понуда
Одлука о обустави поступка
Oбавештење о продужетку рока за достављање понуда 2

Рачунарска опрема

Позив за достављање понуда
Oпшти подаци о набавци
- Питања и одговори понуђачима
Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Набавка музеалија

Позив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Услуге штампања

Позив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Набавка музеалија

- Позив за достављање понуда
- Општи подаци о набавци
Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Надоградња софтверског решења ИМУС/ЗИМУС

- Позив за достављање понуда
- Општи подаци о набавци
Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Надоградња софтверског решења ИМУС

Општи подаци о набавци
- Обавештење о покретању поступка
Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Дизајн изложбе

- Oдлука о покретању поступка
Општи подаци о набавци
- Обавештење о покретању поступка
- Обавештење о закљученом уговору

Услуге штампања

- Позив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Скенер

- Позив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Осигурање

- Позив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
- Продужење рока за достављање понуда
-
Измене и допуне конкурсне документације
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Штампање рада

- Позив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
- Измене и допуне конкурсне документације
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Рачунарска опрема

- Позив за достављање понуда
- Oпшти подаци о набавци
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Дизајн изложбе

- Позив за достављање понуда
- Oпшти подаци о набавци
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Набавка музеалија

- Позив за достављање понуда
- Oпшти подаци о набавци
- Мишљење
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Штампање каталога

- Позив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
- Питања понуђача и одговори
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Осигурање изложбе

- Пoзив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
Питања понуђача и одговори
Питања понуђача и одговори 2
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Набавка плоча од иверице и другог материјала

- Пoзив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Одржавање зграда и објеката

- Пoзив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Разна добра

- Пoзив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
Питања понуђача и одговори
- Одлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Услуге дигиталне штампе

- Пoзив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
Питања понуђача и одговори
- Одлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Kанцеларијски материјал

- Пoзив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
- Измене и допуне конкурсне документације
- Одлука о додели уговора
- Уговор

Набавка горива

Позив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
Oбавештење о продужетку рока за достављање понуда
- Измене и допуне конкурсне документације
- Одлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору