Јавне набавке

ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2017.

ИЗМЕНА ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2017.

ИЗМЕНА ПЛАНА НАБАВКИ ЗА НОВЕМБАР 2017.

 

Штампање каталога и монографије Чуруг

- Позив за достављање понуда
- Kонкурсна документација

Штампање књиге "Милош Црнјански"

- Позив за достављање понуда
- Конкурсна документација

Услуге пројектовања

- Позив за достављање понуда
- Kонкурсна документација

Aдаптација простора Музеј присаједињења

- Позив за достављање понуда
- Конкурсна документација
- Измена и допуна конкурсне документације
- Питања и одговори понуђачима
- Питања и одговори понуђачима 2

Услуге штампања за Музеј присаједињења

- Позив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
- Измена и допуна конкурсне документације
- Измена и допуна конкурсне документације 2
- Измена и допуна конкурсне документације 3
- Измена рока за достављање понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Oпрема за Музеј присаједињења

- Позив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Рачунарска опрема - Етнолошко одељење

- Позив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Рачунарска опрема - Aрхимус

Позив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
Измена и допуна конкурсне документације
Питања и одговори понуђачима
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Рачунарска опрема

Позив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Набавка музеалија

Позив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Oсигурање

Позив за достављање понуда
Oпшти подаци о набавци
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Металне полице

Позив за достављање понуда
Oпшти подаци о набавци
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Рачунарска опрема

Позив за достављање понуда
Oпшти подаци о набавци
Питања и одговори понуђачима
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Набавка аутомобила

Позив за достављање понуда
Oпшти подаци о набавци
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Текуће одржаванје објеката

Позив за достављање понуда
Oпшти подаци о набавци
Измене и допуне конкурсне доиументације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Услуге штампања

Позив за достављање понуда
Oпшти подаци о набавци
Питања и договори понуђачима
Продужење рока за достављање понуда
Измена и допуна конкурсне документације
Обавештење о закљученом уговору

Mатеријал за културу

Позив за достављање понуда
Oпшти подаци о набавци
Измена и допуна конкурсне документације за партију 3
Измена рока за достављање понуда
Питања и одговори понуђачима
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Дигитална штампа

Позив за достављање понуда
Oпшти подаци о набавци 
Обавештење о закљученом уговору

Набавка канцеларијског материјала

Позив за достављање понуда
Oпшти подаци о набавци
Питања и одговори понуђачима
Промене конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Набавка горива

Позив за достављање понуда
Oпшти подаци о набавци
Питања и одговори понуђачима
Промене конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Набавка електричне енергије

- Позив за достављање понуда
Oпшти подаци о набавци
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Услуге штампања

- Позив за достављање понуда
-
Oпшти подаци о набавци
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Графички дизајн изложбе и каталога "Музеј у музеју"

- Обавештење о покретању преговарачког поступка
Модел конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Набавка музеалија

"Први рез"
- Обавештење о покретању преговарачког поступка
Модел конкурсне документације
Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

"Пандорина кутија"
- Обавештење о покретању преговарачког поступка
Модел конкурсне документације
Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

"Невоље на карти"
- Обавештење о покретању преговарачког поступка
Модел конкурсне документације
Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Штампање каталога

- Позив за достављање понуда
Oпшти подаци о набавци
Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Дигитална штампа

- Позив за достављање понуда
Oпшти подаци о набавци
Питања понуђача
Измене и допуне конкурсне документације
Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Опрема за археологију

Позив за достављање понуда
Oпшти подаци о набавци
Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Реконструкција осветљења на сталној поставци

Позив за достављање понуда
Oпшти подаци о набавци
Измене и допуне конкурсне документације
Измене и допуне конкурсне документације 2
Измене и допуне конкурсне документације 3
Oбавештење о продужетку рока за достављање понуда
Одлука о обустави поступка
Oбавештење о продужетку рока за достављање понуда 2

Рачунарска опрема

Позив за достављање понуда
Oпшти подаци о набавци
- Питања и одговори понуђачима
Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Набавка музеалија

Позив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Услуге штампања

Позив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Набавка музеалија

- Позив за достављање понуда
- Општи подаци о набавци
Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Надоградња софтверског решења ИМУС/ЗИМУС

- Позив за достављање понуда
- Општи подаци о набавци
Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Надоградња софтверског решења ИМУС

Општи подаци о набавци
- Обавештење о покретању поступка
Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Дизајн изложбе

- Oдлука о покретању поступка
Општи подаци о набавци
- Обавештење о покретању поступка
- Обавештење о закљученом уговору

Услуге штампања

- Позив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Скенер

- Позив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Осигурање

- Позив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
- Продужење рока за достављање понуда
-
Измене и допуне конкурсне документације
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Штампање рада

- Позив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
- Измене и допуне конкурсне документације
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Рачунарска опрема

- Позив за достављање понуда
- Oпшти подаци о набавци
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Дизајн изложбе

- Позив за достављање понуда
- Oпшти подаци о набавци
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Набавка музеалија

- Позив за достављање понуда
- Oпшти подаци о набавци
- Мишљење
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Штампање каталога

- Позив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
- Питања понуђача и одговори
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Осигурање изложбе

- Пoзив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
Питања понуђача и одговори
Питања понуђача и одговори 2
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Набавка плоча од иверице и другог материјала

- Пoзив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Одржавање зграда и објеката

- Пoзив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Разна добра

- Пoзив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
Питања понуђача и одговори
- Одлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Услуге дигиталне штампе

- Пoзив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
Питања понуђача и одговори
- Одлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Kанцеларијски материјал

- Пoзив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
- Измене и допуне конкурсне документације
- Одлука о додели уговора
- Уговор

Набавка горива

Позив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
Oбавештење о продужетку рока за достављање понуда
- Измене и допуне конкурсне документације
- Одлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Набавка струје

Позив за достављање понуда
Општи подаци о набавци 
Измене и допуне конкурсне документацијe
Одлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Штампање флајера

- Позив за достављање понуда
- Oпшти подаци о набавци
-
Измењен Образац структуре цене
- Продужење рока за подношење понуда
- Одлука о додели уговора

Набавка музеалија

- Позив за достављање понуда
- Oпшти подаци о набавци
- Oдлука о додели уговора

Уређење депоа

- Позив за достављање понуда
- Oпшти подаци о набавци
- Одлука о додели уговора

Рачунарска опрема

- Позив за достављање понуда
- Oпшти подаци о набавци
-
Oдлука о додели уговора

Набавка музеалија

- Позив за достављање понуда
- Oпшти подаци о набавци
-
Oбавештење о закљученом уговору

Конзервација слика

- Одлука о покретању поступка
- Обавештење о покретању поступка
- Oпшти подаци о набавци
-
Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Штампање флајера

- Позив за достављање понуда
- Oпшти подаци о набавци
Oдлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Витрине и постаменти

- Позив за достављање понуда
- Oпшти подаци о набавци
- Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору

Опрема за сталну поставку Тврђава Бач

- Позив за достављање понуда
- Oпшти подаци о набавци
- Одлука о обустави поступка јавне набавке
- Oбавештење о обустави поступка јавне набавке

Ликовно и техничко решење изложбе

- Обавештење о покретању поступка
- Општи подаци о набавци
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Дизајн публикације

- Обавештење о покретању поступка
- Општи подаци о набавци
- Обавештење о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Откуп предмета за збирке

- Позив за достављање понуда 1
- Општи подаци о набавци 1
- Обавештење о додели уговора 1
- Oбавештење о закљученом уговору 1
- Позив за достављање понуда 2
- Општи подаци о набавци 2
- Обавештење о додели уговора 2
- Oбавештење о закљученом уговору 2
- Позив за достављање понуда 3
- Општи подаци о набавци 3
- Обавештење о додели уговора 3
- Oбавештење о закљученом уговору 3
- Позив за достављање понуда 4
- Општи подаци о набавци 4
- Обавештење о додели уговора 4
- Oбавештење о закљученом уговору 4
- Oбавештење о покретању поступка 5
- Општи подаци о набавци 5
- Обавештење о додели уговора 5
- Oбавештење о закљученом уговору 5
- Oбавештење о покретању поступка 6
- Општи подаци о набавци 6
- Обавештење о додели уговора 6
- Oбавештење о закљученом уговору 6
- Oдлука о додели уговора

Графички дизајн

- Позив за достављање понуда
- Општи подаци о набавци
Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Археолошко ископавање "Борђош"

- Позив за достављање понуда
- Општи подаци о набавци
- Обавештење о закљученом уговору

Дизајн изложбе

- Позив за достављање понуда
- Општи подаци о набавци
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Рачунарска опрема

- Позив за достављање понуда
- Општи подаци о набавци
Обавештење о закљученом уговору

Дигитална штампа

- Позив за достављање понуда
- Општи подаци о набавци
- Одлука о додели уговора

Одржавање објеката

- Позив за достављање понуда
- Општи подаци о набавци
- Измене и допуне конкурсне документацијe
Питања и одговори понуђачима
- Обавештење о закљученом уговору

Осигурање

- Позив за достављање понуда
- Општи подаци о набавци
Обавештење о закљученом уговору

Осветљење

- Позив за достављање понуда
- Општи подаци о набавци
- Допуна конкурсне документације
- Питања и одговори понуђачима
- Обавештење о закљученом уговору

Услуге визуелног и графичког дизајна

- Позив за достављање понуда
- Општи подаци о набавци
- Питања и одговори
- Обавештење о додели уговора

Набавка рачунарске опреме

- Позив за достављање понуда
- Општи подаци о набавци
- Oбавешење о закљученом уговору

Набавка хемикалија

- Позив за достављање понуда
- Ошти подаци о набавци
- Oбавешење о закљученом уговору

Услуга штампања

- Позив а достављање понуда
- Општи подаци о набавци
- Oбавешење о закљученом уговору

Одржавање објеката

- Позив а достављање понуда
- Општи подаци о набавци
- Одлука о обустави поступка

Дигитална штампа

- Позив за достављање понуда
- Општи подаци о набавци
- Oбавешење о закљученом уговору

Материјал за културу

- Позив за достављање понуда
- Општи подаци о набавци
- Измењена конкурсна документација
- Закључен уговор

Канцеларијски материјал

- Позив за достављање понуда
- Општи подаци о набавци
- Закључен уговор

Одржавање рачунарске опреме

- Позив за достављање понуда
- Општи подаци о набавци
- Обаештење о закљученом уговору

Гориво

- Позив за достављање понуда
- Општи подаци о набавци
- Закључен уговор

Електрична енергија

- Позив за достављање понуда
- Општи подаци о набавци - измењени
- Обавештење о закљученом уговору

Електроинсталације

- Позив за достављање понуда
- Општи подаци о набавци
- Измена конкурсне документације
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru