Мирјана Лакић, МА - Музеј Војводине

Мирјана Лакић, МА

23.12.2019.

кустос, историчар

Контакт

Телефон: 021 420-566
E-mail: mirjana.lakic@muzejvojvodine.org.rs

Мирјана Лакић (1984, Нови Сад), кустос историчар. Дипломирала је на Групи за историју Филозофског факултета у Новом Саду (2010), а диплому мастера стекла је 2011. године. Хонорарно је радила 2009. године на пројекту Завода за културу војвођанских Русина на пописивању културне баштине у Руској одлоги у Ђурђеву и том приликом обрадила неколико стотина предмета. Од 2010. године радила је као приправник – волонтер у Музеју Војводине, где је била упозната са збирком Фотографија Новог Сада и Збирком календара и честитки. За потребе изложбе Среће путује где је била сарадник обрадила је око 400 честитки. Три месеца радила је на плаћеном пројекту на дигитализацији музејске грађе. Положила је државни испит и стекла звање кустоса-историчара. Након стицања звања кустоса радила у одељењу Матичне службе, на пословима везаним за дигитализацију културне баштине у апликацији ИМУС. У том периоду у програм ИМУС унела је преко 1000 предмета из збирки: Стара и ретка књига, Грађанска ношња, Школство и Античка збирка. Године 2011. постаје сарадник Музеја Војвођанских Словака из Бачког Петровца, где је уз помоћ колега ударила темељ будућег развоја Музеја, кроз стручну обраду музејских предмета. Од 2013. године ради на месту кустоса историчара за старију и културну историју Војводине и задужена је за Нумизматичку збирку – збирка папирни новац од 18. до 20 века. Радила је на сређивању и попису предмета Завичајне збирке при библиотеци Вељко Петровић из Жабља. Почетком 2018. године задужена је и за збирку Катастарских планова и географских карти. Сарадник је Српског биографског речника Матице српске и члан Историјског друштва Србије.

Библиографија

 • Ђорђе Љ. Матић, Српски биографски речник, Матица српска, Нови Сад, 2014.
 • Милан С. Миличић, Српски биографски речник, Матица српска, Нови Сад  2014.
 • Срби и Словаци – три века заједништва, Slováci a Srbi história a súčasnost`, Zborník z medzinárodnej konferencie konanej 9. mája 2014 v Novom Sade, Нови Сад, 2014.
 • Све је само реклама. Сегменти модерне рекламе у Војводини до 1941. године, Рад Музеја Војводине, 56, Нови Сад, 2014.
 • Иза гора и долина, Три века Словака у Војводини, каталог изложбе, Нови Сад 2017.
 • Јанко Шафарик – претеча Валтровићеве музеологије и утемељивач библиотекарства у Србији, Рад Музеја Војводине, 60, Нови Сад, 2018.
 • Норма Аврама Мразовића – 240 година образовања српских учитеља, приказ изложбе, Рад Музеја Војводине, 60, Нови Сад, 2018.

Изложбе

 • Изложба честитки Срећа путује, Музеј Војводине, 2010, сарадник.
 • У срцу нам шајка, 250 година шајкашког батаљона, Музеј Војводине, 2013, стручни сарадник.
 • Иза гора и долина – три века Словака у Војводини, Музеј Војводине, 2016, коаутор.
 • Иза гора и долина – три века Словака у Војводини, Мартин, Братислава, 2017, коаутор.
 • Иза гора и долина – три века Словака у Војводини, Бачки Петровац, 2018, коаутор.
 • Од сна до јаве, Присаједињење Војводине Србији 1918, Музеј Војводине, Нови Сад, 2018, стручни сарадник.

Изведени пројекти

 • Пројекат Завода за културу војвођанских Русина на пописивању културне баштине у Руској одлоги у Ђурђеву, 2009.
 • Стручна обрада и попис историјских предмета Музеја војвођанских Словака, Бачки Петровац, 2011-2014.
 • Сређивање и попис предмета Завичајне збирке при библиотеци Вељко Петровић из Жабља, 2013-2014.
 • Предавање о миграцијама: Колонизација у Војводини у првој половини 20. века, Нови Сад, 2013.
 • Стручни скупови и сарадње:
 • Семинар у Музеју савремене уметности Култура за паре и паре за културу, Нови Сад, 2014.
 • Семинар: Дигитализација културне баштине, Музеј Војводине, Нови Сад, 2014.
 • Међународни скуп: Срби и Словаци – историја и садашњост, Извршно веће АП Војводине, Нови Сад, 2014.
 • Међународна научно-стручна конференција о историјским годишњицама словачке штампе, Студио М, Нови Сад, 2014.
 • Викимедија – Вики семинар, Музеј Војводине, Нови Сад, 2018.

Стручни скупови и сарадње

 • Семинар у Музеју савремене уметности Култура за паре и паре за културу, Нови Сад, 2014.
 • Семинар: Дигитализација културне баштине, Музеј Војводине, Нови Сад, 2014.
 • Међународни скуп: Срби и Словаци – историја и садашњост, Извршно веће АП Војводине, Нови Сад, 2014.
 • Међународна научно-стручна конференција о историјским годишњицама словачке штампе, Студио М, Нови Сад, 2014.
 • Викимедија – Вики семинар, Музеј Војводине, Нови Сад, 2018.

Прочитајте још

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar