Тања Ђуђић - Музеј Војводине

Тања Ђуђић

23.12.2019.

виши кустос, етнолог

Контакт

Телефон: 021 2286-456
E-mail: tanja.djudjic@muzejvojvodine.org.rs

Биографија

Тања Ђуђић (1978, Бачка Топола), виши кустос – етнолог. Основну школу и Гимназију је завршила у Бачкој Тополи.

Дипломирала је на Катедри за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду 2005. године (дипломски рад Нашем роду и потомству. Фестивал фолклорног стваралаштва динарских Срба у Војводини).

Од децембра 2005. до октобра 2007. године волонтирала је у Музеју Војводину. Звање кустоса стекла је 2006. године (стручни рад Каталошка обрада Колекције трака за полице Етнолошког одељења Музеја Војводине). У депандансу Музеја Војводине – Музејском комплексу Кулпин је запослена од октобра 2007. године на месту кустоса – етнолога. Звање вишег кустоса стекла је 2016. године (стручни рад Колекција алатки и справа за прераду конопље у Музејском комплексу Кулпин).

У току свог професионалног рада непрекидно се усавршава пратећи савремену музејску литературу.

Члан је Етнолошке секције Музејског друштва Србије и ICOM-а.

Служи се енглеским језиком, а чита и пише немачки и мађарски језик.

Библиографија

 • Каталошка обрада Колекције трака за полице Етнолошког одељења Музеја Војводине (хабилитациони рад, необјављен).
 • „Патријарх Георгије Бранковић (1830-1907)“ (приказ изложбе), Рад Музеја Војводине, бр. 50, Нови Сад, 2008.
 • „Један осврт на ветрењачу у Бачкој Тополи“, Рад Музеја Војводине, бр. 52, Нови Сад, 2010.
 • Водич кроз музејски комплекс, Нови Сад, 2010. (сарадник).
 • „Радионице из превентивне конзервације ЦИК-а“, Рад Музеја Војводине, бр. 54, Нови Сад, 2012.
 • „Колекција алатки и справа за прераду конопље у Музејском комплексу Кулпин“, Рад Музеја Војводине, бр. 59, Нови Сад, 2017,
 • „Етнографска музеологија и примена информационих технологија“ (приказ стручног скупа Етнолошке секције Музејског друштва Србије), Фибула – Годишњак Градског музеја Врбаса, бр. 1, Врбас, 2020.
 • „Колекција трака за полице Етнолошког одељења Музеја Војводине“, Фибула – Годишњак Градског музеја Врбаса, бр. 2, Врбас, 2021.
 • „Забава на вашарима“, Зборник стручних радова „Традиција вашара у Србији“, Музејско друштво Србије, Београд, 2023.

Изложбе

 • Рибари из равнице, сарадња са Јавним водопривредним предузећем „Воде Војводине“, ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, 2016. (коаутор).
 • Традиција вашара у Србији, изложба Етнолошке секције Музејског друштва Србије, Народни музеј, Чачак, 2022. (аутор целине Забава на вашарима).

Стручни скупови и сарадња

 • Међународни скуп: 15. Међународни конгрес пољопривредних музеја (ICOM/AIMA CIMA XV), Дворац Дунђерски, Кулпин, 2008.
 • Научни скуп: Обнављање Етнолошко-антрополошког друштва, Етнографски музеј, Београд, 2008.
 • Радионица ЦИК-а: Увод у превентивну конзервацију, Галерија Матице српске, Нови Сад, 2011.
 • Радионица ЦИК-а: Музејска зграда, Галерија Матице српске, Нови Сад, 2011.
 • Радионица ЦИК-а: Менаџмент у конзервацији, Галерија Матице српске, Нови Сад, 2011.
 • Радионица ЦИК-а: Организација депоа, Галерија Матице српске, Нови Сад, 2012.
 • Радионица ЦИК-а: Услови превентивне конзервације за изложбени простор у музејима, Галерија Матице српске, Нови Сад, 2012.
 • Радионица у организацији Историјског музеја Србије: Презентација историјског, археолошког и етнолошког картона, Музеј Војводине, Нови Сад,
 • Радионица ЦИК-а: Заштита културног наслеђа у ванредним ситуацијама, Галерија Матице српске, Нови Сад, 2015.
 • Снимање емисије N1 телевизије „НЕИСТРАЖЕНО: Раскошни војвођански дворци породице Дунђерски“, Кулпин, 2015.
 • Радионица Деска креативне Европе: Писање пројекта, Новосадски сајам, Нови Сад, 2017.
 • Међународна конзерваторска конференција: Чишћење: етика, техника и естетика, Галерија Матице српске, Нови Сад, 2019.
 • Webinar „Музеј – место сусрета вртића и школе“, Музејски комплекс Кулпин, Кулпин, 2020.
 • ZOOM конференција „Музеји у доба короне – изазови и могућности“, Нови Сад, 2020.

Прочитајте још

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar