Izložbe "Plakatiranje genocida" i "Dobrudžanski ratnici" u Banja Luci

.

0
0
0
s2sdefault

U petak, 9. marta u 18. časova u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci otvorene su izložbe "Plakatiranje genocida" autora dr Drage Njegovana i "Dobrudžanski ratnici" autora dr Predraga Bajića, Ilije Komnenovića i mr Vojislava Martinova. Izložbe su pripremljene u saradnji sa Malim istorijskim društvom - Novi sad i Društvom novinara Vojvodine.

Ove dve značajne izložbe predstavljaju nastavak saradnje muzejskih institucija - Muzeja Republike Srpske i Muzeja Vojvodine, koji su prošle godine potpisali Sporazum o saradnji.

Posredstvom istorijskih plakata, izložba „Plakatiranje genocida“, verodostojno ilustruje režim ustaških i nacističkih vlasti u periodu od 1941–1945. godine, te teror nad stanovništvom Srema.

Plakati su iz fondova Muzeja Vojvodine i iz zbirki drugih muzejskih i arhivskih ustanova.

Prethodnim istraživanjem dr Drago Njegovan uspio je da sakupi stotinjak plakata, letaka, objava i drugog srodnog propagandnog materijala.

Sadržaji ovog materijala bile su poruke porobljenom stanovništvu Srema – obećavajući, opominjujući, preteći... Ustaške i nacističke vlasti su na taj način, u skladu sa nazivom izložbe, u velikoj meri dokumentovale razmere svojih zločina u Sremu, publikujući spiskove svojih žrtava. Izložba „Plakatiranje genocida“ nam daje pogled na istorijski period kada je ratna propaganda imala pogubne posljedice za stanovništvo Srema.

Izložba "Dobrudžanski ratnici" prati sudbinu 1. Srpske dobrovoljačke divizije koja je formirana aprila 1916. godine u Odesi, i čiji su se pripadnici borili, u sastavu Ruske carske armije, na frontu u Dobrudži (Rumunija) tokom leta i jeseni 1916. godine protiv armija Centralnih sila. Vojnici ove divizije regrutovani su mahom među Srbima koji su kao pripadnici Austrougarske vojske zarobljeni od strane Rusa na Istočnom frontu. Srpski dobrovoljci su tokom ratnih operacija u Dobrudži pokazali istinsku srčanost i hrabrost, o čemu svedoče i ogromni gubici koje je ova divizija pretrpila tokom jeseni 1916. Nakon toga, povučena je u rezervu i njeni vojnici su dočekali i Oktobarsku revoluciju 1917, pa je intervencijom srpske vlade, divizija preko Dalekog istoka, tokom 1918. godine, stigla na Solunski front i uzela učešća u njegovom proboju.